25.9.2022
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Tajný plán Západu, maskován válkou na Ukrajině

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Jak píše bývalá ukrajinská diplomatická pracovnice, Olga Sucharevskaja, jisté tajné dokumenty, které se dostaly na světlo světa, odhalují dlouholetou snahu Ukrajiny o destabilizaci Ruska a vtažení NATO do války s Moskvou. Hackeři, kteří si říkají „Beregini,“ dali na Telegram celý plán „Ukrajinských zvláštních jednotek“ (SSO). Podle těchto instrukcí mělo SSO za úkol navazovat kontakty v cizině, vytvářet sítě agentů, infiltrovat vojenské organizace a „zvláštní složky,“ za účelem špionáže a zničení těch, kteří by mohli být ukrajinské vládě a jejím záměrům nebezpeční. Stejně tak měli připravovat situaci k případným převratům v těchto zemích.

Tento plán byl připraven v r. 2017 a je jedním z mnoha podobných tajných dokumentů, které ukrajinská rozvědka vypracovala. Jako zatím jediný se dostal na veřejnost a bezpochybně dokazuje snahu ukrajinské špionáže o proti-ruskou činnost, kterou provozovali již od r. 2014, od dob ukrajinského státního převratu, organizovaného Západem.

Při čtení tohoto dokumentu nás může udivit množství operací, které Ukrajinci plánovali. Na příklad, operace, zvaná „Zaslon“ se zaměřovala na ovlivňování rodinných příslušníků donbasských vojáků a případných ruských oddílů. Její hlavní záměr byl sabotovat jejich činnost, navádět je ke zběhnutí, anebo k odstoupení.

Další operace, „Bolotnaja ploščaď“ měla zasévat nedůvěru v ruské vojsko a vedení země přímo v Rusku a nedůvěru v agresivní politická rozhodnutí jejich presidenta. Že tato strategie jaksi fungovala dosvědčuje to, že i po připojení Krymu k Rusku, bylo možno najít mnoho Rusů, kteří se přikláněli ke Kyjevu.

Díky těmto snahám se dostaly do oběhu různé nesmyslné historky, jako že 300 lidí zahynulo při požáru v jistém obchodním středisku, což nebyla pravda. Ukrajinec, člen SSO, který se vydával za Rusa, posílal varování přes internet, kde vyzýval své „krajany,“ aby se zúčastnili bojkotování „genocidy penzijní reformy.“ Odhalil se sám, když si zapomněl změnit ukrajinskou IP adresu.

Smuta projekt“ se zaměřoval na rozvracení morálky Rusů, na destabilizaci země, provokoval k nespokojenosti a očerňoval vedoucí osobnosti. Od února 2022 byla rozjeta operace „Stepní vítr,“ která zkoušela vyvolat rozbroje mezi ruskými vojsky a donbasskými militanty. Na příklad, terorizovali rodiny vojáků na frontě tím, že jim telefonovali se zprávou, že jejich příbuzný zemřel, anebo od nich požadovali peníze na jeho propuštění ze zajetí. Rozesílali rodinným příslušníkům videa, kde byli ruští a donbasští zajatci mučeni a zabíjeni.

Další akce a operace byly plánovány na rozdmýchání sporů a zhoršení diplomatických styků Ruska s jeho sousedy, přáteli a spojenci. Je usuzováno, že některé protesty, na příklad v Kazachstánu, byly organizovány z Ukrajiny. A všude, stále dokola je zdůrazňována ‚agresivnost Ruska,‘ se kterou se chudáci Ukrajinci museli potýkat celé dlouhé roky. Jejich snaha o potírání ruské ‚desinformace,‘ spolu s pokusy o ‚demokratizaci‘ Ruska, ovlivňování populace Běloruska a ‚nátlaku na Ruskou federaci s pomocí široké mezinárodní koalice‘ jsou všechny zahrnuty v plánu, nazvaném „Hlas rozumu.“

SSO vytvořilo několik účtů na Telegramu, kde publikovali neověřené informace o ruských ztrátách na životech a o těch, kteří upadli do zajetí. Jejich operace „Jemná rosa“ se měla soustředit na získávání sympatií s Ukrajinou v místech, ovládaných Rusy. Jejím účelem bylo rovněž organizovat protestní demonstrace proti Donbasu a Rusku a jejich vedení. Tato operace neměla zdaleka ten úspěch, který její tvůrci očekávali.

Ukrajinský President Zelenský totiž vydal dokument, který se nazýval „Strategie pro de-okupaci a znovu začlenění … Krymu,“ ve kterém upřesnil, jak bude zacházeno s občany tohoto území, poté, co Krym připadne zpátky Ukrajině. Všichni ti, kteří zastávali nějaké vládní pozice byli okamžitě považováni za kolaboranty s Ruskem a tím pádem za zrádce. Doba promlčení trestných činů, které byly vyšetřovány předtím, než byl Krym připojen k Rusku měla být prodloužena, aby mohlo být ve vyšetřování pokračováno.

Byly rovněž připraveny tresty pro ty, kteří se zúčastnili protestních demonstrací. Školská vzdělání a ohodnocení, získaná na Krymu, Ukrajina nebyla ochotna uznávat za platná.

Skrze všecky tyto dokumenty se Ukrajina zkouší popisovat jako ubohý, malý, mírný, hodný a málo agresivní stát, který se nemůže ubránit neustálým útokům obrovského Ruska. To je ale naprosto vyvráceno jejich záměrem, který je popsán v „Ukrajinské vojenské bezpečnostní strategii,“ kde plánují Rusko napadnout, pokud se bude nadále přátelit s Běloruskem.

Z toho všeho rovněž vysvítá hlavní důvod pro snahu Ukrajiny dostat se do NATO. Chtěli toto členství využít pouze k tomu, aby s jejich pomocí napadli Rusko. Poradce ukrajinského presidenta, Alexej Arestovič to veřejně potvrdil.

Kyjevská bezpečnostní dohoda“

Jak píše Paul Craig Roberts, Rusko je nesmírně ohroženo a je na čase, aby se probrali ze svého snu o výhře na Ukrajině mírnou a pomalou metodou a uvědomili si, že stojí tváří v tvář teroristickým skupinám NATO. Před několika dny pořádalo NATO schůzi premiérů, ministrů zahraničí a jiných, vysoce postavených vládních úředníků jejich členských zemí, jejímž výsledkem byl dokument, nazvaný „Kyjevská bezpečnostní dohoda,“ která stanoví formální spojení mezi Ukrajinou a zeměmi NATO a ve skutečnosti začleňuje Ukrajinu do NATO.

Tím pádem se válka na Ukrajině stává válkou NATO proti Rusku.

Tento dokument je ve skutečnosti právně a politicky zavazující smlouva mezi Spojenými státy, Británií, Kanadou, Polskem, Itálií, Německem, Francií, Austrálií, Tureckem, skandinávskými a baltickými státy a státy střední Evropy, která je zavazuje ke spoluúčasti na současné válce Ukrajiny proti Rusku. Japonsko a Jižní Korea mají být rovněž přibráni.

TO JE NÁVRH NA TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKU

Skutečně pekelnický plán Washingtonu

Shora zmíněný dokument, „Kyjevská bezpečnostní dohoda“ (dále: Dohoda), požaduje po těch, kteří ji podepíší, že budou trvale zajišťovat bezpečnost Ukrajiny a budou tuto zemi dlouhodobě podporovat finančně a ekonomicky. Ruský požadavek na neutralitu země je ignorován.

Něco takového je sice provizorní řešení, které ale předchází plnému členství v NATO. Jestliže bude Ukrajina začleněna mezi NATO země, to představuje pro Rusko přímé ohrožení a dalo by se říci napadení. Není jisté, jestli se Rusko dokáže něčemu takovému ubránit.

Maria Zacharova, mluvčí Ministerstva zahraničí řekla, že Dohoda zkouší obelstít evropské národy, aby se zavázaly k nikdy nekončící a velice náročné finanční a vojenské podpoře Kyjeva. Tím ohrozí svou vlastní ekonomickou soběstačnost a ztratí politickou moc, což je podle ní skutečný zájem Washingtonu za celou ukrajinskou fraškou.

Něco takového požadovat v době, kdy evropské státy debatují jak přežít zimu, je zjevně zaměřeno na jejich dokonalé zničení a nastolení totálního otroctví pro jejich občany. Ovšem zde je na místě se zcela oprávněně obávat, že nezodpovědná Evropská unie jako celek tuto pomoc Ukrajině přislíbí. Pak je s Evropou konec, přesně podle U.S. plánu.

Zničení celé Evropy a schopní lidé za moře

Švédské noviny Nya Dagbladet, které se považují za humanistické, pro svobodu, nezávislé a protiglobalistické oznámily, že se jim podařilo získat dokument, vypracovaný RAND korporací (jedna z hlavních amerických zbrojařských firem), nazvaný „Oslabení Německa, posílení US.“ Tento spis, vydán v lednu 2022 je návrh na to, jak mohou Spojené státy posílit svoji vlastní ekonomii tím, že získají podporu od evropských spojenců.

Ten plán není nic nového. Je starý, osvědčený plán, který vždycky fungoval. Ne vždycky byly důvody ty stejné, ale očekávaný výsledek se pokaždé dostavil. Je to doslova ďábelský plán.

Plán, který RAND vypracovala, se zakládá na tom, že Rusko bude vyprovokováno, aby napadlo Ukrajinu. To vytvoří podmínky pro uvalení sankcí na Rusko a odstranění ruských zdrojů energie pro Evropu. Tím dojde k poškození ekonomie členských států EU a k podemletí její politické moci. Zároveň jí to znemožní, aby plánovala něco, s čím by Spojené státy nesouhlasily.

Neúnosná situace v Evropě vypudí všecky investory do amerického dolaru a rovněž vypudí všechny schopné, odborné pracovníky z Evropy do Ameriky. Tam budou budovat nový, americký, komunistický světový systém, zvaný „Great Reset.“

RAND se k tomuto sdělení vyjádřil, že je nepravdivé. Jenže nezapomínejme, že RAND je jedna z nejvlivnějších organizací v Americe, která má přímý vliv na cizinecké vztahy Spojených států a na jejich vojenskou strategii již celá desetiletí. Dokument jimi vypracovaný nemůže být v žádném případě nepravý.

Již v r. 1971, Daniel Ellsberg dodal mediím tajné dokumenty RAND organizace, kde pracoval jako analysta. Dokumenty popisovaly utajený vliv Spojených států ve Vietnamské válce.

Jak to všecko vidí Rusové

Člen Ruské rady, Dimitrij Medvěděv řekl, že tanec kolem Kyjeva, který vyprodukoval Dohodu s NATO zeměmi znamená začátek 3. světové války. Podle něho, nikdo žádné „záruky“ pro ukrajinské Nacisty nepodepíše. Západní vedoucí, pro které je tato hysterická prosba určena, musí konečně rozumět, že zde se jedná o hybridní válku mezi NATO a Ruskem.

Říká, že, „Jestli tito idioti budou pokračovat s nekonečným přidáváním nebezpečných zbraní kyjevskému režimu, pak se brzy celá válečná kampaň posune do další fáze. Jakékoliv zábrany a možné předpovědi toho, jak se která strana zachová, přestanou existovat. A pak bude celá situace sledovat svůj vlastní vojenský scénář, i s novými účastníky. Vždycky to tak bylo.

A pak už nebudou moci západní země vysedávat v jejich perfektních domech a smát se, jak chytře oslabují Rusko skrze ruce někoho jiného. Všecko kolem nich bude v jednom ohni. Jejich lidé na to doplatí. Země bude doslova hořet a cement bude téct. My toho dostaneme také svou část. Bude to velice špatné pro všecky. Musíme si uvědomit, že bylo řečeno: ‚Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí.‘ (Zjevení, 9:18)“

Je zjevné, že Medvěděv popisuje jaderný výbuch. Takže jestli Spojené státy a Evropská unie spolu s NATO nepřestanou válku nadále prodlužovat dodávkami dalších a dalších zbraní a i jinými způsoby Rusko provokovat, pak se celý Západ dočká právě popsané odezvy.

Evropská unie není ve válce s Ruskem

Tento nesmysl prohlásil hlavní mluvčí za cizinecké vztahy EU, Peter Stano. Řekl to poté, co ruský President Vladimír Putin oznámil částečnou mobilizaci ruského vojska. EU prý není ve válce s Ruskem, ale podporují snahu Ukrajiny (která není členem EU!) v jejím oprávněném a opodstatněném boji za své území a své lidi.

Podle něho, President Putin nemá zájem o mír a o vyjednávání, ale má v úmyslu ještě víc zhoršit válečnou situaci v zemi. „Je to další úkaz jeho zoufalství,“ prohlásil Stano. Sliboval, že další sankce, což bude odezva na ruskou mobilizaci budou následovat a nakousl, že vedení EU již diskutovalo „společnou akci, pod vlivem současných událostí na Ukrajině,“ ale odmítl vyjevit, z čeho se tato společná akce sestává.

Je nepravděpodobné, že by nevěděl o právě vyhotoveném dokumentu, zvaném „Kyjevská bezpečnostní dohoda,“ která žádá dlouhotrvající a neomezenou finanční a vojenskou pomoc Ukrajině ode všech členských zemí NATO a tím pádem i členských zemí EU. Touto smlouvou se Ukrajina prakticky stává součástí NATO a spojené síly NATO ji budou moci bránit, což samo o sobě zavdalo příčinu k Putinovým obavám o bezpečnost jeho země.

Peter Stano naprosto otevřeně a nestydatě lže, protože si pravděpodobně ve své domýšlivosti myslí, že Evropané jsou tak hloupí, že to nepoznají. Že nevědí o stálých dodávkách zbraní z členských států EU a z Ameriky na Ukrajinu, že nepostřehli, že NATO, Amerika a Británie na Ukrajině zcela bezostyšně bojují spolu s ukrajinskými vojáky. Že nevidí tu drsnou propagandu v mediích a v tisku, nechápou Borellovo volání po „placení za svobodu“ někoho jiného.

A protože je mluvčí této organizace, tak se můžeme směle domýšlet, že to je, co si o Evropanech myslí vedení Evropské unie – že je to pouhá banda ovcí a oslů, které je možno vydírat, vysávat, ždímat, klamat, šidit, lhát jim a to všecko jim projde.

Další bomba byla, když španělský Premiér Pedro Sanchez řekl, že Rusko využívá své bohaté zásoby fosilních paliv jako válečnou zbraň. Přitom úplně zapomněl dodat, že EU mohla mít to stejné, ale v jakémsi sebevražedném záchvatu totálního šílenství se dobrovolně levných fosilních paliv z Ruska vzdala!

Člověk neví, jestli se má smát, nebo plakat, když něco takového čte.

Až jednou, konečně a určitě příliš pozdě, Evropská unie padne, tak po ní zůstane kromě obrovské spousty dluhů jen úměrně velká spousta byrokracie, příkazů, rozkazů a trestů. A ty dluhy budou všichni Evropané a jejich děti a vnoučata platit ještě mnoho a mnoho dlouhých roků!

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votes, average: 4,61 out of 5)
Loading...
11 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)