17.3.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Okrajová příhoda se ukázala být celosvětovou záležitostí: Vykolejený vlak v americkém státě Ohio – 2.

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Je pravda, že v Americe dochází v současné době k příliš mnoha nehodám. Hodně těchto událostí je vážného charakteru, kdy dojde ke zničení životního prostředí, otrávení vodních toků, ohrožení elektrické sítě, ublížení na zdraví a zničení majetku. Jako vždycky, z těchto činů jsou obviňováni Rusové, což je nesmysl. To, že pachatelé nejsou nikdy dopadeni a když už k jejich zadržení dojde, tak jsou rychle propuštěni, nasvědčuje na něco zcela jiného.

Co se týče vykolejených vlaků, tam je jakýsi společný jmenovatel, protože většina těchto nehod se přihodila na železnicích, které jsou využívány vojenským průmyslem a jsou zahrnuty ve „strategickém koridoru“ amerického Ministerstva obrany, zvaného STRACNET.

Tento koridor, vybudovaný americkým Ministerstvem pro dopravu umožňuje vojenským jednotkám Ministerstva obrany snadný a rychlý pohyb po více než 50 000 km železniční sítě, po které rozvážejí vojenské vybavení do vojenských instalací v zemi. Umožňuje to rovněž rychlou reakci v případě napadení. Takže ohrožení tohoto železničního systému ohrožuje zároveň obranyschopnost Ameriky.

Jedná se snad o její zničení, když jsou tyto klíčové železniční spoje ohrožovány? Skoro to tak vypadá a zdá se, že můžeme podezřívat, že ta snaha zničit celou zemi i s její populací pochází přímo z Bílého domu. Vedení armádní dopravy potvrzuje, že nemají nejmenší důkazy o tom, že by se jednalo o mezinárodní sabotáž. Přiznávají, že obsluha tak rozsáhlé železniční sítě není snadná a občas se opravdu vyskytnou různé skupiny s pochybnými zájmy, o kterých jsou vždy informováni. Ale nic z toho nepředstavuje skutečné nebezpečí.

Podle nich, železnice jsou udržovány v dobrém stavu a jakákoliv oprava je provedena skoro okamžitě. Vykolejení vlaku 3. února u městečka East Palestine samozřejmě způsobilo poškozeni trati, ale to bylo opraveno během 4 dnů. (Zato chemická škoda tam zůstala na mnoho dlouhých let – takže že by to byl teroristický čin zaměřený na zničení životního prostředí? Nejmenovaný odborník, který dříve pracoval pro FBI to potvrzuje.)

Dopis z r. 1976 armádního vedení na Ministerstvo dopravy jmenoval sedm států, ze kterých více než 50% železničního provozu vychází. Všechny tyto státy byly v posledních dvou měsících postiženy vážným železničním neštěstím s dalekosáhlými následky.

Další vykolejené vlaky – jaká to náhoda

Další vlak byl vykolejen u Montgomery v Texasu a jiný v Enoree, v jižní Karolině. Je to náhoda, nebo záměr? Americký Ministr dopravy Pete Buttigieg pak naříkal nad tím, že na stavbách pracuje příliš mnoho bělochů. Zjevně obviňoval z železničních nehod bělochy.

Celkem bylo za první dva měsíce roku 2023 hlášeno v Americe asi 12 vykolejených vlaků. Jelikož vlaková doprava je v této zemi velice důležitá pro obchod, průmysl a přepravu lidí, něco takového neprojde bez povšimnutí.

Přitom vykolejení vlaků není tak neobvyklé jak se na první pohled zdá. Mezi léty 1990 a 2021 došlo v Americe k 54570 vlakovým vykolejením, což dělá průměrně 1705 nehod tohoto druhu ročně. Záleží samozřejmě jak vážná vykolejení to jsou. Jestliže vlak pouze sjede z kolejí a nic se nestane, to nepředstavuje vážný problém. Ale když dojde ke katastrofě takového rozsahu, jako byla v městečku East Palestině, nebo když vlakové vagony visí z mostu, to je samozřejmě mnohem závažnější záležitost.

Těžko říct, čím je něco takového způsobeno. Může to být špatná údržba kolejí, kterých jsou v Americe tisíce a tisíce kilometrů a pomalu chátrají. Zatím co vláda posílá miliardy na miliardy na válku na Ukrajině, americká železniční a silniční síť chátrá a tím dochází k čím dál většímu počtu nehod. Železniční zaměstnanci jsou hromadně propouštěni a následkem toho jsou koleje špatně udržovány. Vlakoví dopravci posílají stále delší a delší vlaky, které stav železnic nezvládá. Videa jsou na stránce.

Další katastrofy všude kolem

Hned poté, 18. února došlo k výbuchu bojleru v koksovně, ve městě Warren, opět ve státě Ohio. Nebylo jasné, co tento výbuch zavinilo, ale naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Stejný den zachvátil město Willoughby, Ohio, požár, kdy shořelo několik bytovek a i okolní domy byly zasaženy. Bylo to ve skutečnosti několik požárů zaráz, nájemní budovy a asi 15 až 20 aut, která stála na parkovišti, což způsobilo různé menší požáry v okolí. Svědkové se vyjádřili, že budovy doslova vybuchly a požár byl příliš horký na to, že hořely jen dřevěné domy. Naštěstí, požárníkům se podařilo všecky lidi zachránit. Ukázky na videu.

Ve státě Arizona, v blízkosti města Tucson to bylo zase nákladní auto, převrácené na dálnici, z něhož se valil obrovský mrak oranžového kouře. Auto vezlo asi tisíc kilogramů kyseliny dusičné, která je vysoce jedovatá. V případě vdechnutí bývá smrtelná. Jinak způsobuje podráždění očí a kůže, zničí plicní tkáň. Při reakci s kyslíkem ve vzduchu se ale mění na méně škodlivé sloučeniny a poměrně rychle mizí.

Asi 100 km od městečka East Palestine, ve městě Bedford, stát Ohio došlo k další nehodě, kdy z neznámých důvodů vybuchla firma, která vyrábí mosaz a bronzové slitiny. Jeden člověk, údržbář, při této nehodě zahynul a několik dalších bylo zraněno.

Čtyři zaměstnanci „Centra pro toxikologii“ (Center for Toxicology and Environmental Health), což je organizace, která sleduje znečišťování životního prostředí, průmyslovou hygienu a zacházení s jedovatými látkami, letělo údajně tento výbuch vyšetřovat. Jejich letadlo, Beechcraft, vystartovalo z letiště v Arkansasu a o 2 km dále se zřítilo. Všichni cestující, včetně pilota, zahynuli.

Media tvrdila, že v době jejich odletu zmítaly okolím silné větry bouře. Jenže očitý svědek, který se nacházel blízko místa, kde se letadlo zřítilo vypovídal, že slyšel výbuch, který byl následován několika menšími výbuchy. Pak se letadlo vznítilo v plamenech a zřítilo se dolů.

Takže o co šlo? Proč museli tito lidé zahynout? Jednalo se zde o záměrný protilidský zločin, anebo to byla nehoda?

Ničení potravinářských závodů a malých farmářů

Opět, v současné době je v Americe příliš mnoho nehod tohoto druhu. Výrobní podniky, hlavně pak potraviny zpracovávající firmy vybuchují, podléhají požárům, někdy do nich dokonce vrazí letadlo. Může se jednat o snahu zničit jednotlivé podnikatele, ale také to může být záměr, zničit celý potravinářský průmysl, aby lidé zůstali hladem. A v některých částech této obrovské země se již hlad hlásí. Hustě zalidněný severovýchod to ještě nepociťuje, ale okrajové oblasti již poznávají, co je nedostatek.

Už to, že Bill Gates, Číňané a firmy Black Rock a Vanguard skupují hromadně zemědělskou půdu, je velice podezřelé. A neskupují ji pouze v Americe, ale i jinde, v Evropě a po celém světě. Po pravdě, většina ukrajinské půdy dnes patří cizím firmám, z nichž jedna je právě BlackRock. S největší pravděpodobností ta pole nechají ladem, aby způsobili nedostatek potravin. V Americe velkostatkáři dostanou slušné peníze od státu, když pole neosejí.

Možná se to mnohým nebude zdát pravděpodobné, že by někdo mohl zkoušet způsobit hladomor, ale když tito spiklenci dokážou zorganizovat války, plandemie, ekonomické a průmyslové katastrofy a zemětřesení, tak genocida hladem od toho není daleko.

Americký politik Henry Kissinger na to sám naváděl již před léty, když prohlásil: „Mějte pod kontrolou olej a pak vládnete celým národům; mějte pod kontrolou potraviny a pak vládnete všem lidem.“

Jistý anonymní internetový fanoušek dal dohromady seznam amerických firem, které byly za poslední rok-dva, až do 16. června 2022 zničeny. Je jich skoro sto a od té doby přibylo mnoho dalších. Často se též jedná o a usmrcení statisíců, ba milionů kusů drůbeže na farmách, usmrcení tisíců krav a prasat pod falešnou záminkou, nebo požáry potraviny zpracujících výroben, či firem, vyrábějících umělá hnojiva a podobné.

Nejsou to žádné nehody, je to záměr

Podle toho, co píše Mike Adams, nic z toho, co se děje, není náhodné. Za tím vším je jedna celistvá snaha systematicky vyhubit určité lidské skupiny skrze plánované katastrofy. Chemická bomba v East Palestine, kterou mnozí nazývají menším Černobýlem byla podle něho odpálena vládními agenty; byl čistý terorismus a zločin proti lidstvu.

Dr. Andrew Huff, odborník na ekologii, který pracoval pro vládní oddělení pro ochranu životního prostředí a bezpečnost potravin potvrdil, co určitě mnoho z nás dobře tušilo, že nebezpečné materiály, které vlak vezl, neměly být nikdy, v žádném případě zapáleny.

Phosgene, který při spalování vznikal, je válečná zbraň, která byla použita v první světové válce a která zmrzačila a zabila tisíce lidí. Takže pálení této a jiných chemikálií v zalidněných oblastech a v těsné blízkosti cenné zemědělské orné půdy je čistý zločin. Něco takového zničí zeminu a rostlinstvo na dlouhé a dlouhé roky, o lidech nemluvě. Kyselý déšť (kyselina chlorovodíková) se postará o zbytek a máme přírodní katastrofu po celé zemědělské oblasti Spojených států.

Ta snaha zničit lidem zdraví a obživu je všude kolem. Na příklad, obrovská farmaceutická firma Merck právě koupila výrobce Ivermectinu v Indii. Ivermectin je lék, který byl již celá desetiletí úspěšně používán proti nejrůznějším chřipkám a jiným nemocem. A Merck tuto firmu zavřel! Takže ji vytuneloval! Nechtějí, abychom měli skutečný lék.

Odborné pojednání o tom, co se v East Palestine stalo

Yoichi Shimatsu je americký novinář japonského původu, se širokou sítí zpravodajských kontaktů po celém světě. Když došlo k vykolejení vlaku v East Palestine, zjistil od kontaktu ve státě Ohio, že se jednalo o záležitost, týkající se národní bezpečnosti, takže je to vládní tajemství. Byl to neregistrovaný, tajný noční převoz chemikálií a nikdo neví kam měly být doručeny. A nikdo se doposud ani nezajímal o to, kam byly tyto chemikálie převáženy. Nikdo nepátral proč byly poslány, kam a za jakým účelem.

Později byl vydán rozkaz z nejvyšších míst ve vládě, aby byly spáleny, takže se nejednalo o nerozumné rozhodnutí starosty městečka a místních požárníků, nebo EPA (Environmental Protection Agency, neboli Úřad na ochranu životního prostředí). Chemikálie pak byly spalovány v narychlo vykopané jámě a onen černý oblak obsahoval podle EPA také phosgen, neboli hořčičný plyn, což je válečná zbraň!

Phosgen ale nevzniká při pálení vinylchloridu, protože tento obsahuje pouze jednu molekulu chloru, kdežto phosgen má molekuly dvě. V tom případě nemohl být v pěti kritických cisternách, které vlak vezl vinylchlorid, jak tvrdila EPA spolu s mediemi. Muselo tam být něco jiného, horšího, co obsahuje dvě molekuly chloru, stejně jako phosgen.

Při kontaktu s phosgenem dochází u lidí a u zvířat k pálení očí, uší a nosních dutin, což způsobuje příšernou bolest a zanechává hrozivé šrámy. Když Francouzi tento plyn použili v 1. válce, to způsobilo smrt 85 000 německých, anglických a francouzských vojáků.

Zde je nutno se ptát proč byly tyto cisterny naplněny neznámou, nebezpečnou a nestálou chemickou zbraní a převáženy směrem na východ? Kam byl ten náklad posílán a proč? Proč byl obsah zásilky na průvodní listině zfalšován? Jak to, že byly chemikálie vyrobeny a převáženy protizákonně, protože mezinárodní zákon zakazuje jejich výrobu a použití, neboť se jedná o válečnou zbraň.

A když válečná zbraň, do které části světa a do které války byly určeny?

Jejich spálení, které tito vysoce postavení zločinci přikázali, byl málem apokalyptický čin, který naprosto zničil 1300 domácností v East Palestine, jejíž obyvatelé nemají dostatečné finanční zázemí, aby mohli spustit řádné vyšetřování a viníky po právu potrestat.

Je zjevné, že pachatel zde byla přímo americká vláda, která záměrně porušila mezinárodní zákony, když vyráběla a převážela smrtící chemické zbraně, které nemohou být použity jinak, než ve válce. Úmyslné zfalšování popisu převáženého nákladu na průvodní listině je rovněž kriminální čin, hodný mezinárodních soudů.

Použití pro nebezpečnou chemii

Dnes již máme dostatečné důkazy, že chemický náklad měl sloužit na zničení populace v Polsku, Bělorusku, v Rusku a na Ukrajině. Měla to být akce „pod falešným praporem,“ ze které mělo být samozřejmě obviněno Rusko (kdo jiný?) a ta snaha byla nejen zadat důvod pro vyšetřování Ruska před válečným tribunálem v Haagu. Zde se také jednalo o záminku pro vstup NATO do války proti ruským vojskům, zdecimovaným chemickými zbraněmi.

NATO samo by tyto zbraně nemohlo vyrobit, na to jsou příliš hlídáni. A tak Američané zkoušeli přispět těmito 65 000 litry chemických zbraní, jen aby vytvořili „ubohé oběti“ ve státech, sousedících s Ukrajinou. To byl ten poslední trumf v zásobě triků CIA.

To byl také důvod, proč dva týdny po železniční katastrofě v East Palestine navštívil President Biden z ničeho nic, napůl tajně Kyjev, aby projednal se spoluzrádcem lidstva, Zelenským, změnu plánu, který byl tímto železničním neštěstím narušen.

Americký zdroj válečné chemie

Chemický náklad, který vlak převážel, byl vyroben v dnes již nefunkční výrobní hale neslavné firmy Dow Chemical (přejmenované na Spectrulite) ve městě Madison, stát Illinois. Dow je výrobce chemikálie Agent Orange, která zničila zdraví vietnamského lidu a jejich životní prostředí na dlouhé roky dopředu. V tomto výrobním podniku se dříve vyráběly uranové tyče pro jaderné reaktory, což celé místo znečistilo natolik, že EPA přikázala výrobu zavřít a prostor vyčistit. Spíš měli celou firmu navždy zapečetit jako nebezpečnou skládku.

Proto byla převážená chemikálie špatně označena jako „vinyl chlorid,“ což není zdaleka tak nebezpečná látka jako vysoce nestálý „vinylidene chlorid,“ který byl v cisternách obsažen. Je to mocný okysličující materiál, známý také jako 1,1 Dichloroethen a byl firmou Dow používán na čištění uranových tyčí.

Místo, kam vlak jel nemohlo být konečné místo pro dodání této chemie. Směřoval přímo přes hranice Ohia, do města Conway v Pennsylvanii, kde je obrovské překladiště. Nikde v okolí tam není žádná chemická továrna, která by mohla být využita na ekologické zlikvidování nákladu, obzvláště ne nákladu tak velkého objemu.

Takže se zdá, že konec vlaku, kde se tyto nebezpečné cisterny nacházely, měl být v Conway odpojen a odvezen někam úplně jinam. S největší pravděpodobností měl být dopraven do „Edgewood Chemical Weapons Arsenal“ (Arsenál chemických zbraní v Edgewoodu), který je přímo na základně americké armády, zvané Aberdeen Proving Ground, severně od města Baltimore, ve státě Maryland. Tam, přímo u Chesapeeake zálivu je přístup k zámořským dopravcům snadný a odtud – kamkoliv do světa!

V Edgewoodu měl být vinyliden chlorid přeměněn na zbraně, pravděpodobně na čistý chlor, nebo phosgene a uskladněn v kanistrech pro přidání k bombám, nebo k dělostřeleckým nábojům. Ten záměr asi nebyl Poláky, Bělorusy a jiné přímo usmrtit, i když je jasné, že mnozí z nich by takovému útoku podlehli. Ale byla to snaha jich větší množství otrávit, aby bylo možno volat po vyšetřování a přitom propagovat obvinění Ruska. Zároveň by tím NATO dostalo možnost Rusy napadnout přímo a zajistit začátek 3. světové války, přesně podle plánů zednářů a iluminátů.

Ale to není všecko, pokračování příště.

 

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,45 out of 5)
Loading...
10 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)