9.12.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Politika

Naši vládní Lžidimitrijové

Sdílejte článek:

MILOSLAV SAMEK

Ve středu 29. listopadu 2023 vystoupil předseda vlády a předseda ODS Petr Fiala v Poslanecké sněmovně s projevem k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.


V úvodu se především zaštítil slovy o tom, že jeho vláda (nazývá ji odpovědnou) se musí postarat o to, aby byl dostatek finančních prostředků nejenom na sociální systém, ale i na dlouhodobé investice a na další změny, které vyžadují legislativní úpravy.

Samozřejmě se zmínil o tom, jak vládla předchozí vláda, kdy podle něho nebyla na nic připravena, rozuměj ani na dobré počasí, ani na období klidu, ani na období další ekonomické konjunktury. Dost dobře nerozumím slovům „pohádkáře“ (exrektora a exprorektora) o dobrém počasí či o období klidu. Snad by chtěl tento politolog (první mezi rovnými – nezaměňovat s politikem, tím opravdu, ale opravdu není) poroučet větru a dešti, to už jsem někdy a někde slyšel.

Měl by si uvědomit jednu velkou pravdu o tom, že politikou se rozumí vlastně koncentrovaná ekonomika.

Potom rozebíral jednotlivé kapitoly a vysvětloval, kam budou směrovány veřejně finance – totiž do čtyřech prioritních oblastí, do dopravní infrastruktury, do energetiky, do obrany a bezpečnosti a do školství a výzkumu. Zaměřím se do oblasti pro mě v minulosti známou a zeptám se. Co říkáte tomu, když školní třídy budou naplněny až po strop a nebude docházet k potřebnému dělení na skupiny u některých předmětů (především jazykových), jakož i k finančnímu podhodnocení nepedagogických pracovníků ? Jsem dychtiv toho, co se uděje po novém roce ve školních jídelnách s kuchaři a ve školních budovách se školníky a uklizečkami. Budou ještě nějací adepti pro tuto náročnou službu ? Nevím.

Mohl bych samozřejmě pokračovat v tom, jaké snílkovské teze ještě pan premiér vyplodil. Sám se totiž pochlubil tím, když národu sdělil, jaká opatření kupř.dělají či budou dělat v sociální oblasti, kdy nevystavují žádnou sociální profesní skupinu existenčním problémům a ten jejich sociální dopad je promyšlený. V konsolidačním balíčku naslouchali odborářským argumentům a v konečném rozhodnutí vše prý náležitě zohlednili. Proč tedy odboráři z KOVO a učitelé demonstrovali – a nejenom ti ? Zodpoví mně to někdo ? Nevyřešených problémů je opravdu mnoho a vůbec neubývají, spíše přibývají.

Prostě si premiér vymýšlí, je dokonalý manipulátor, přání je pro něj otcem myšlenky, nemluví pravdu a někteří říkají, že prachobyčejně lže.

Do diskuse se na této schůzi pak přihlásil bývalý místopředseda TOP 09 Jan Jakob, který servilně, patolízalsky až dětinsky se ve sledu všech premiérových vyjádření přihlásil k tomu, jak to předseda vlády správně vystihl a jak je nutné ony „důležité“ kroky udělat, jinak to prostě nejde. Stále zmíněného vidím v disputaci na Primě v nedělní PARTII, když naivně v obecné rovině rozvíjí své dalekosáhlé myšlenky, aby dokonce jeho kolega z 5 K je uvedl v rozumné míře.

Tolik k absolventovi VŠE v Praze (2002 – 2006), který paralelně ještě stihl v letech 2002 – 2004 vystudovat politologii na Masarykově univerzitě v Brně.

Ptám se, neučil ho tam tehdy P. Fiala?

V neděli 26. listopadu jsem sledoval diskusi místopředsedkyně PS Kláry Dostálové a ministra zemědělství Marka Výborného na CNN Prima. Doslova se střetli v otázce pohledu na stávku dne následujícího. Poslankyně zmínila naprostý nezájem vlády o požadavky stávkujících. Vezmu-li za příklad pedagogické pracovníky, Dostálová uvedla, že se vláda a hlavně premiér o učitele a školy zapojuje do jednání opravdu minimálně a o požadavky odborů se nezajímá. Není totiž vůbec pravdou, že by snad pedagogové dostávali mzdu ve výši 130 % průměrného platu, situace je jiná (113 % – sic!), takže se jim reálná mzda v podstatě sníží. Ministr ovšem oponoval v tom smyslu, že učitelé se mají velmi dobře. Takže lhal.

V dalším potom se zmínila o špatném finančním ohodnocení nepedagogických pracovníků (kuchařek, školníků a uklízeček). Na to Výborný reagoval, že to budou řešit později, a to samostatně. Samozřejmě, že neřeší a zřejmě řešit nebudou. Ozvali se totiž mladí lékaři, těm bez předběžného projednání s ostatními činovníky premiér slíbil téměř 10 mld. – a dnes to bylo ex post potvrzeno.

Jistě bude Výborný, jako vystudovaný teolog a vysvěcený jáhen, pamětliv toho, že existuje Desatero Božích přikázání, z nichž jedno jako imperativ sděluje – cituji: „Nebudeš lhát! (Nemusíš se zaplétat do lži, abys zakryl své slabosti) – konec citátu.

Před časem byl M. Výborný rovněž v pořadu PARTIE na Primě v diskusním foru s Margitou Balaštíkovou, členkou zemědělského výboru PS. Poslankyně byla před zvolením do Parlamentu ředitelkou Hřebčína Napajedla a prezidentkou Českého svazu chovatelů, tedy odbornicí v oboru, jemuž vévodí pan ministr. Poukázala na chyby, které vláda dělá v tom, jak staví velké zemědělské podniky v rámci šetření do nekonkurenceschopné pozice, když jim bude škrtat dotace, na které mají nárok. Navíc ministrovi důrazně připomenula, že je třeba využívat peníze z EU a nečerpané finanční prostředky v rámci programu obnovy. Poněvadž trvale přerušoval její výklad a slabomyslně hájil své názory, jakož i vládní mínění, řekla mu doslova – cituji: „Neskákejte mi do řeči, nevychovaný pane ministře! „ – konec citátu.

Teď se dozvídám z médií, že potravinové řetězce, i přes pokles DPH, opět od ledna zdraží potraviny. P. Fiala spolu s M. Výborným bezpříkladně dali na ujištění obchodních řetězců v září t.r., že se právě pokles daně z 15 na 12 % pozitivně propíše do cen. V dalších měsících situaci nesledovali, jen se na mnohé okolnosti vymlouvali a nyní se vše v plné nahotě projevilo.

Teprve 4.prosince se Výborný se zástupci řetězců setkal a po dvouhodinovém jednání od nich obdržel jasný výrok, že potraviny budou zase na velmi vysoké cenové úrovni. Zástupci tvrdili, že důvodem je zdražení cen energií, zvýšení nákladů na dopravu a zvýšení mzdových nákladů. Prezident Svazu obchodu T. Prouza ještě dodal, že na vině jsou potravináři, poněvadž rovněž zdražují. Co udělal M. Výborný za tu dlouhou dobu ministrování, tady snad má kompetence na potravináře, nebo je snad stále ještě hájen ? Bude se stále obhajovat a nebo se pustí konečně do práce ? Důchodci a sociálně slabé rodiny se určitě ozvou, s tím nechť počítá.

Závěrem dodávám, že by bylo záhodno, aby Marek Výborný místo PR představovat se v tom nejlepším světle na sociálních sítích a místo návštěv zemědělských institucí, podniků a farem (u svých kamarádů spolustraníků), které prosperují, se zajel podívat hlavně do těch míst, kde se ani zdaleka nedosahují potřebné hospodářské a další výsledky – prostě, aby konal.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)