29.1.2020
Kategorie: Společnost

Česká televize: Polopravdy, zamlčování skutečností a manipulace

Sdílejte článek:

JINDŘICH KULHAVÝ

Rozdělení společnosti stále více graduje. Je až s podivem, jak zásadní úlohu v tom má právě Česká televize. Pro jednu polovinu našich občanů jde o informační svatý grál, druhá část ji buď vůbec nezapíná, případně jen proto, aby poznala svého nepřítele. Jedná se samozřejmě o zpravodajství a kompletní kanál ČT24. Pro jedny jsou Nora Fridrichová, Václav Moravec a spol špičkovými profesionály s obrovským přehledem, pro protistranu jde o manipulátory s veřejným vědomím využívající nesmírnou popularitu hlavních propagátorů bruselské zvůle a hlásné trouby liberalismu.

Česká televize velmi umně působí na své konzumenty. Dle západního vzoru otáčí výklad dějin, pořádá besedy a diskuze, kterých se účastní pouze zástupci jedné strany, prostor opozice liberálů je ve vysílání minimální. Veřejnoprávní stanice, jejíž rozpočet výrazně dotují daňový poplatníci a plátci zákonem povinných poplatků, se stala nástrojem liberálních sil ovládajících momentálně Evropskou unii. Názorům vycházejícím z ideologie otevřených hranic, jednotného evropského státu a zeleného harašení podléhají jak intelektuálně na slušné úrovni si stojící lidé, tak i studenti a samozřejmě ti, kteří se účastní akcí působících jako nástup ovcí na pastvu. Tvrdit, že opozice se skládá z jedinců s nižším vzděláním, je naprosto záměrná dezinformace. Je to dáno především tím, že v rozbory situací v ČT zní věrohodně a přesvědčivě.

Pokud nehledáte jiné zdroje informací a připustíte výklad, kterým Vás moderátoři České televize a jejich hosté přesvědčují o jediné možnosti, pak skutečně můžete zůstat v jedné bublině a hlásat poté, že Drahoš byla skutečně mnohem lepší volba než Zeman, 2.světovou válku začal Sovětský svaz a elektroauta v důsledku nejsou tak nevýhodná a nepraktická, jak se říká. Minářův Milion chvilek je logickým vyústěním nespokojenosti s vládou a jeho financování je průhledné. Evropská unie je jedinou možnou budoucností, zaznamenáte až odpor vůči Britům odcházejícím z EU s přáním, aby dopadli co nejhůře. Samozřejmostí je nenávist k Rusku, Číně a tvrzení, že migrace nám ničím nehrozí a těch pár tisíc muslimů by se v naší společnosti rozpustilo. Občasný výrok o náckovství SPD a Václava Klause ml. už je jen dobarvením toho, jak tito lidé uvažují, a i přes vysokoškolské vzdělání si stojí za svým a bez ochoty v diskuzi připustit, že něco může být jinak. Jejich argumentace nepostrádá logiku, ovšem výrazně zkreslenou náhledem na celosvětové dění. Opakují tak často přesně to, co říká Česká televize, její výklad berou za svůj. Například při hovorech o počátku 2.světové války považují za její faktický začátek napadení Polska Sovětským svazem a taktéž obsazení Finska. Absolutně tak ignorují přípravu německé válečné mašinérie, napadení Československa a množství historických faktů, které jsou postupně zatlačovány do pozadí, aby byly později zapomenuta. O prolomení Benešových dekretů nechtějí slyšet a postupně vzrůstajícím tlaku na vyrovnání se Sudetskými Němci také ne.

Podobně vyznívají diskuze o Rusku a Číně. Přestože Německo i Francie s těmito velmocemi čile obchodují a považují za úspěch podpis každého velkého kontraktu, naši liberálové odsuzují vše, co je spojené se spoluprací s Ruskem a Číňané jsou považování za komunistickou zemi bez kompromisu. Ideologie podpořená vyvěšením tibetské vlajky a vyhlašováním solidarity s oblastmi, které jsou pro čínskou vládu prozatím nevyřešeným problémem, většinou funguje jako zbraň v ruce sebevraha. Česká republika by mohla být pro Čínu vhodným obchodním partnerem a mnohému bychom se mohli učit. Nikoliv v politické sféře, ale v umění pružně reagovat na potřeby trhu. Místo toho máme Hřiba a Topku. Pokud se jedná o Rusko, obrovský potenciál tamního trhu pochopily i takové kolosy, jakým je třeba Mercedes, který v Rusku otevřel novou továrnu. Právě výrobci automobilů by při klimatohysterii v EU mohli nadále vyrábět svá vozidla s nynějšími technologiemi v Rusku, a tam je i prodávat po dobu, než se s nimi budou moci vrátit zpět do zemí EU, až tu občané pochopí, jak velkou idiocií je cesta vše na elektrickou energii při souběžném zavírání většiny stávajících elektráren.

Společným znakem velké části těchto liberálů s dostatečnou úrovní inteligence je nepoužívání sociálních sítí a abcence vědomosti o existenci jiných možných zdrojů informací. Facebook má tu výhodu, že se na něm nachází zástupci všech směrů a mezi nimi i ti, pro které není prostor ve veřejnoprávních médiích, přestože jeho znalosti by pravděpodobně hodily vidle do programového ovlivňování společnosti současným způsobem vysílání. Pokud chcete najít i jiné verze objasňování toho, co se nyní děje, najdete je. Nehledáte li, stačí Vám jedna, která utváří názor, máte život jednodušší a z Vašeho pohledu není důvod číst Prolomení hradeb od sociologa Petra Hampla, vnímat názory ekonoma Pikory a vlastně je nemáte chuť ani znát. Tato bipolarizace bez možnosti výběru určitého středu mezi vyhraněnými názory je tragickou realitou. Jistotou tak zůstává především to, že Česká televize díky svému obrovskému rozpočtu obrazně válcuje vše kolem. Naštěstí sebejistota a sebevědomí moderátorských hvězd již přesáhla jistou úroveň a přemýšliví spoluobčané tuto aroganci vnímají. Otázkou tedy zůstává, jak dlouho ještě bude kolos na Kavčích horách žijící z našich peněz hlásat své polopravdy, zamlčovat skutečnosti a manipulovat se svými diváky.

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (38 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...