30.7.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Šokující: Wagnerova skupina a Polsko, Litva a Ukrajina

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Jak to vlastně bylo s Wagnerovci? Byla to vzpoura, nebo ne? Paul Craig Roberts říká, že ve skutečnosti šlo o protest, za účelem získání pozornosti presidenta Putina. Ruské vojenské vedení oznámilo Prigožinovi že jeho vojáci, tak zvaná Wagnerova skupina budou včleněni do ruské armády a budou podléhat jejímu vedení. Prigožin a jeho velitelé s něčím takovým nesouhlasili a tak se vydali na pochod na Moskvu. Nebyla to ale v žádném případě snaha svrhnout vládu Vladimíra Putina.

O pár dnů později se ruský president Vladimír Putin setkal s Prigožinem a s Wagnerovými veliteli, kteří přednesli svoji verzi zápletky a vyjádřili věrnost Rusku. President Putin si dobře uvědomoval úspěchy Wagnerovy skupiny v bojích a nejraději by je podržel na Ukrajině. Ale běloruský president Lukašenko chtěl Wagnerovce v Bělorusku a oni jeho pozvání přijali.

To je velice zjednodušené vysvětlení toho, co se stalo a ve skutečnosti asi tak pravdivé, jako jsou pohádky Boženy Němcové.

Scott Ritter dodává detaily a podrobnosti

Jevgenij Prigožin převzal vedení skupiny vojenských dobrovolníků, které dal spolu s ním dohromady Dimitrij Utkin v r. 2014. Tehdy měli asi 500 členů.

1. května 2014 podepsal Prigožin jednoroční smlouvu s ruskou vládou o spolupráci, která byla každý rok k tomuto datu obnovována. Wagnerova skupina ale nesměla provozovat svoji činnost v Rusku, protože ruské zákony zakazují nájemní žoldnéře na svém území a trestají je 10 až 15 lety vězení. Smlouva se vztahovala na práci na Krymu, kde bylo zapotřebí pomoci s řešením odtržení Krymu od Ukrajiny a připojení k Rusku. Něco takového nemohla zastat ruská armáda.

Wagnerova skupina byla ve skutečnosti vytvořena právě proto, aby pomohla odtrhnout Krym od Ukrajiny a připojit ho k Rusku. Po spojení s Ruskem se Wagnerovci přesunuli do Donbasu, kde pomáhali etnickým Rusům v bojích proti ukrajinským nacistům.

Když došlo 1. května 2022 k dalšímu obnovení smlouvy ruské vlády s Wagnerovými oddíly, tato musela být podstatně rozšířena, protože skupina žoldnéřů v té době čítala 30 000 osob. Na podporu a za dobrou práci dostal Prigožin smlouvu na dodávky potravin ruským vojskům, což mu vynášelo asi 2 miliony v dolarech ročně. Stal se z něho velice bohatý člověk.

Problémy začaly v září 2022, když Rusko přičlenilo Donbas, Lugansk a další části Ukrajiny. Zákon o zákazu námezdních žoldnéřů mohl být ignorován, pokud tito nepůsobili na ruské půdě, ale když se Donbas stal částí Ruska, Wagner musel pryč. Jeho žoldnéři byli v té době rozšířeni na mnoha místech po celém světě. Byli v Syrii, v Africe a i v Jižní Americe.

Ruské Ministerstvo obrany jednalo s Prigožinem a domluvili se, že roční smlouva nebude porušena, ale 1. května 2023 musí být Wagnerova skupina včleněna do ruské armády.

Prigožin zaprotestoval, ale nevyplatilo se mu to

To se samozřejmě Prigožinovi ani trochu nezamlouvalo a začal velkou kampaň, kdy propagoval Wagnerovy úspěchy za cenu snižování úspěchů ruské armády. V té době se už zprávy o jejich úspěšném dobytí Bachmutu (Artěmivsk) roznesly po celé zemi a Wagnerovi bojovníci dostali aureolu hrdinů. Proto Putin a Ministerstvo obrany proti nim nemohli vojensky zakročit jak by bylo na místě, protože by tím možná způsobili v zemi revoluci.

Ovšem ne všichni vojáci souhlasili s Prigožinem a ne všichni s ním pochodovali na Moskvu. Pouze někteří se přidali a těm bylo řečeno, že jdou zabezpečovat hranice. Takže ani oni nevěděli přesně o co se jedná. Jak se ale blížili k Moskvě, tak bylo zjevné, že Prigožin ztrácí jejich podporu. Vojáci možná začali něco tušit a cítili se zrazeni. Proto se Prigožin svého plánu radši vzdal, získal od presidenta Putina slib, že nebudou trestáni a domluvil s běloruským presidentem Lukašenkem přechod celé skupiny do Běloruska.

O pět dnů později, 29. července se Putin setkal s Prigožinem a se 35 veliteli Wagnerovy skupiny. Společně se pak domluvili na řešení situace: Wagner přestane na ruské půdě existovat a přemístí se do Běloruska. Několik tisíc Wagnerových vojáků, kteří byli v té době zaměstnáni v Africe, měli být již dávno vyměněni za jiné jednotky, ale urputné boje u Bachmutu tomu zabránily. Proto bylo rozhodnuto, že budou nahrazeni vojáky od Bachmutu a po návratu dostanou možnost buď přestoupit k ruské armádě, anebo odejít do Běloruska.

Bylo též dohodnuto, že Prigožin nebude souzen za zradu. Ale současně měl skončit funkci velitele Wagnerových oddílů a měl být nahrazen někým jiným. Také přišel o smlouvu na dodávání potravin ruským vojskům a bude zahájeno šetření, jestli skrze tyto dodávky nedošlo ke zcizení nějakých financí.

Celé roky, od r. 2014 zkoušeli Rusové přijít s možností jak změnit zákon, aby si mohli Wagnerovu skupinu dobrovolníků podržet tak, jak byla založena. Nepodařilo se jim to. Běloruský president Lukašenko to z nějakého důvodu docílil velice snadno, což umožnilo Wagnerovcům přejít do Běloruska. Ne všichni z nich ale odešli; část vstoupila do ruské armády, kde mohli zůstat pohromadě a pod vedením Andreje Tročeva, který byl jejich velitel i doposud.

Vliv Wagnerovy skupiny v Bělorusku

Jejich přemístění do Běloruska dalo podnět k panice jak v Kyjevě, tak i v Polsku. Situaci ještě zhoršil proslov dvou zakladatelů skupiny, Prigožina a Utkina, kterým své vojáky uvítali. Prigožin řekl: „Chci, abyste si všichni dobře uvědomili, že Bělorusové nás uvítal nejen jako hrdiny, ale jako své bratry … Teď se připravujeme, zvyšujeme svoji účast v Africe a možná se později vrátíme ke ‚zvláštní vojenské operaci‘ na Ukrajině … Nějaký čas teď pobydeme v Bělorusku a během té doby vycvičíme běloruskou armádu na druhou nejlepší na světě … Wagnerovo jméno je dnes známo po celém světě.“

Dimitrij Utkin oslovil vojáky s tím, že: „Brzy začneme pracovat, bude to největší práce na světě, která se dostane do historie.“ Svůj proslov zakončil slovy: „Vítejte v pekle!“

Jak do toho všeho zapadá Polsko

Hned po vítacím proslovu dvou zakladatelů Wagnerovy skupiny poslal ruský president Putin zprávu do Polska, kde je vyzval, aby se nemíchali do záležitostí v Bělorusku. Podotkl, že se jedná pouze o přípravné záležitosti pro další Wagnerovy vojenské akce.

Poláci zapomínají,“ řekl Putin, „že západní Polsko bylo dar, který jim dal Stalin. Ale brzy jim to připomeneme.“ Když totiž Západ předal Polsko Hitlerovcům, Rudá armáda je osvobodila a ustanovila zpátky polskou vládu. Takže to, co je Polsko dnes, za to opravdu vděčí Stalinovi.

Ruský president obvinil Polsko ze snahy zabrat část Ukrajiny pro sebe. Údajně Západ plánuje spojit polská vojska s litevskými a poslat je bojovat na Ukrajinu proti Rusku. Putin říká, že: „to by pak nebyli žádní žoldnéři, se kterými se dokážeme vypořádat. Zde by se jednalo o řádnou, dobře zorganizovanou a dobře vybavenou armádu.“

Jak víme z nedávného setkání hlavních představitelů NATO, tito vydali souhlas svým členským zemím ke zformování armády a jejího vyslání na Ukrajinu. Něco takového nemá být považováno za akci NATO jako organizace, ale za samostatnou akci jednotlivých států.

Jenže když Poláci vtáhnou na Ukrajinu, řekněme že do Lvova,“ řekl Putin, „pak už tam zůstanou. A zůstanou tam napořád. Polsko-Litevsko-Ukrajinská vojenská jednotka je plánovaná na následovnou okupaci Ukrajiny.“

Proto Rusové poslali jaderné zbraně do Běloruska. Kromě toho se vyjádřili, že kdokoliv by zaútočil na Bělorusko, tak to bude bráno jako útok na Rusko.

Polsko přesto zareagovalo

S přesunem Wagnerovy skupiny do Běloruska, kdy žoldnéři trénují běloruská vojska pouhých pár kilometrů od polských hranic, Polsko povolilo uzdu svému přehnanému strachu z Rusů a vyslali armádu, aby obsadila západní hranici státu, sousedící s Běloruskem. Považují výcvik běloruských vojsk za provokaci, jak se vyjádřil sekretář Sněmu ministrů, Zbigniew Hoffmann.

Ruský president se k tomu vyjádřil, že to vypadá jakoby Polsko chtělo zabrat spolu s Ukrajinou také část Běloruska. Prohlásil, že Rusko použije všecko, co má k dispozici, aby Bělorusko před Polskem a dalšími evropskými zeměmi ochránili.

Polsko-Ukrajinské zájmy

Scott Ritter říká, že Poláci jsou již ve válce na Ukrajině zapojeni. Celá jejich legie, podporovaná polskou rozvědkou, která čítá několik tisíc mužů, tam bojuje proti Rusku. Když posloucháte telefonní hovory, které z Ukrajiny jdou, tak ta hlavní řeč je polština.

Zelenský jednal již několikrát s polským presidentem Dudou, kdy plánovali politické spojení a odstranění hranic, které oba státy dělí. Považují to za jedinou možnost, jak oficiálně dostat Polsko do války na Ukrajině (a NATO též). Je to velice riskantní čin, ale Ukrajina touto dobou dobře ví, že vyhrát válku je pro ně nemožné; teď se jedná o jejich přežití.

Polsko si vždycky brousilo zuby na západní Ukrajinu, protože tato část jim kdysi patřila. Nejradši by ji získali zpátky, ale to není vůbec rozumné, protože to je přesně ta část, nazývaná Volyň, kde před 80 lety došlo k masakru polského obyvatelstva ukrajinskými nacionalisty. Pod vedením Štěpána Bandery tam tehdy vyvraždili 110 000 Poláků. A Bandera je současným ukrajinským vedením uctíván málem jako svatý!

Ukrajinci se Polákům za tento zločin nikdy neomluvili.

Dřívější generální sekretář NATO, Anders Fogh Rasmussen mluvil o snaze Poláků a baltských států vtáhnout společně na Ukrajinu a zúčastnili se bojů proti Rusku. Něco takového by způsobilo další mohutný odchod ukrajinských občanů do zahraničí, hlavně pak do Polska, které není v situaci, aby je mohlo přijmout.

Poláci by byli velmi rádi, kdyby tito lidé zůstali tam, kde jsou a spíš je chtějí využít jako důvod pro vytvoření humanitární zóny, kterou by samozřejmě sami ochraňovali. Takže tímto způsobem by oficiálně pronikli na Ukrajinu, mohli by se zúčastnit bojů proti Rusku a zabrat území, o která mají zájem.

Wagnerovci jsou neklidní

Běloruský president Lukašenko si stěžoval ruskému presidentovi Putinovi, že Wagnerovi vojáci začínají být nepohodlní. Chtějí mermomocí navštívit Polsko. Chtějí do Varšavy a do Rzeszowa, odkud jsou dováženy západní zbraně na Ukrajinu.

S největší pravděpodobností se jedná o prozkoumání terénu, aby měli přehled, s čím zacházejí a mohli vypracovat svoji vlastní strategii. Jedná se o to, že Wagnerovy vojenské oddíly nejsou v Bělorusku náhodou. To všecko byl plán. Jejich úkolem bude chránit ukrajinské hranice, aby se nemohlo stát, že by Polsko spolu s baltskými státy, nebo NATO vtáhli na Ukrajinu. Také mají zastavit dovážení západních zbraní z Polska, což mělo být učiněno už dávno.

Suwalki koridor

Podle veřejného oznámení vedoucího Obranného výboru ruské Dumy, Andreje Kartapolova, Wagnerova skupina má v Bělorusku ještě další úkol: mají převzít Suwalki koridor v Polsku. Suwalki koridor je těsně na hranicích Polska a Litvy. Kdyby tato část země patřila Rusku, tím by bylo vytvořeno spojení mezi Běloruskem a Kaliningradem a nebylo by nutné jednat s nepřátelsky naladěnou Litvou. Nejen to, něco takového by odseklo Polsko od bojechtivých baltských států.

Suwalki koridor je velice řídce osídlen. Rusové sami toto místo převzít nemohou, protože něco takového by bylo bráno jako napadení členského státu NATO a odezva by byla uvedení v platnost Odstavce č. 5 z NATO zákoníku a pochod NATO vojsk proti Rusku. Jenže když toto území převezme privátní armáda, co pak NATO zmůže?

Polsko se skutečně začalo připravovat na střetnutí s Wagnerovci. Větší počet vojáků byl přesunut do okolí Grodna, Brestu a Suwalki koridoru. Zdá se, že Polsko rovněž bere Rusko a Bělorusko vážně a začali se obávat o hlavní město, Varšavu. Formují nové vojenské útvary na obranu města a zároveň posílají ještě více vojáků na běloruské hranice.

Podle politiků ve Varšavě, přestěhování nejschopnějšího vojenského útvaru přímo na hranice Běloruska s Polskem je ohrožení polské národní bezpečnosti. Ministr polské národní obrany, Mariusz Blaszczak již vyzývá polské občany, aby se nechali naverbovat. Polsko mobilizuje!

Rusko rovněž mobilizuje

Ruská Duma právě vydala zákon, kterým připravují celkovou mobilizaci. Podle tohoto nařízení byl změněn věk pro odvod ze 27 na 30 let, což je platné od ledna 2024. Takže příští rok budou ruští občané ve věku 18 až 30 let povinni nastoupit do války, pokud jaká bude.

Kartapolov říká, že velká válka je za rohem a Polsko je ten cíl. To byl důvod pro změnu odvodového zákona. A teď už začíná být – podle něho – ta velká válka cítit.

Ovšem jestliže se Moskva připravuje na všeobecnou mobilizaci, pak ten skutečný cíl je spojení ruských zemí, což znamená připojení Kaliningradu, Transnistrie, Oděsy a dalších. Transnistrie s tím problém mít nebude, ti se vždycky chtěli připojit k Rusku. Je to příliš malá země na to, aby zůstala osamělá a Moldova, od které se původně odtrhli, jim nakloněna není.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
3 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)