21.11.2014
Kategorie: Politika

Marek Říčar do vězení na 7 let, Věra Jourová do Bruselu na 5 let?! Obávám se, že to mělo být obráceně!

Sdílejte článek:

JAN ŠINÁGL 21|11|2014

JUDr. Jaroslav Anděl: „Naše soudy jsou tak nezávislé, že jsou nezávislé i na zákonech.“

Policie a justice jedná sametově, když jsou v ohrožení mocní – dodnes nezodpovězené otázky ing. arch. Marka Řičáře jsou svědectvím doby a následků nevypořádání se se zločinným komunistickým systémem.

 

 

Přináším další část otřesných informací ke kauze BONO PUBLICO ze 45 stránkového dokumentu! Svým rozsahem a hloubkou ilustrující skutečný stav politicko-korupční scény České republiky – naprosto děsivý! Najde-li země sílu kauzu řešit, bude to znamenat značné oslabení korupčních struktur naší země. Pokud ji už nemá, nelze na další vývoj země hledět optimisticky. I tato česká „Watergate“ je následek nevypořádání se s dědictvím totality. Nepotrestané zlo přirozeně zneužilo demokracii k vlastnímu posílení moci. Lidé se opět začínají bát. Pan Řičář se nebál a skončil na 7 let ve vězení. Bojíme se dokonce podepsat ipetici na jeho podporu a boj proti bezpráví! Jsme nadále národem zbabělců, strašpytlů, poslušných otroků-ovčanů, stále v zajetí totality? Dnešní den je opět šancí pokusit se začít situaci měnit, jinak bude stále častější označování naší země zahraničím jako „banánová republika“ brzy realitou, pokud ji už není?!

 

01ricar

 

Otázky, na které nechtějí adresáti – policisté, novináři,… odpovídat:

 

1. Důstojník ÚOOZ podle informací policistů od kauzy Štiřín měl poměr s novinářkou Slonkovou …

.
2. Informace z ÚOOZ se trvale a nekontrolovaně dostávaly mimo oprávněné osoby – novináři, podsvětí, stranické úderky …

.

3. Proč jste dosud mlčel o tom, že jsem Péťou opakovaně přiznávanou trestnou činnost při zajišťování dotací na MMR oznamoval ÚOKFK a to již na podzim 2005? (za účasti svědka A.Vébra jsem osobně na podzim 2005 oznamoval příslušníků dnes ÚOKFK, čím se chlubí starosta Péťa: korupce, dosazování do funkcí, role Doležela, podvody při zakládání o.p.s.,….“

.

4. Majetek tehdy obviněného starosty Péti nikdy nebyl zjištěn ani zajištěn – disponoval majetkem v hodnotě mnoha desítek milionů korun, větší část byla napsány na bílé koně, jenom za svůj vstup do a.s. Neopolis vyplatil hotově více než 13mil.Kč…, svým ukrytým majetkem se však relativně netajil a dohlížel si na něj.

.

5. Proč jste dosud mlčel o podvodu a následném falšování úředních listin ze strany obce Budišov při zakládání o.p.s. Bono publico?(starosta Péťa se přiznal – viz nahrávky – k podvodům při zakládání o.p.s. Bono Publico – neplatnost podle zákna o obcích, falešné prohlášení správce vkladu – a následně zajistil falzifikáty relevantních listin a jejich záměnu v archivu MV)

.

6. Proč jste dosud mlčel o trestné činnosti, kterou Péťa předem oznamoval a později se skutečně stala a byla následně zameteny pod koberec – podvod, úvěrový podvod, manipulace s veřejnou zakázkou, …?(viz nahrávky – detailně popisoval, jak bude podvádět nebo podváděl a tak se skutečně vše stalo…)

.

7. Proč jste dosud mlčel o podnikatelské činnosti manžela Věry – Františka Joury a jeho vazbách na NPÚ a MK a o tom, jak to souvisí s Péťou a spol.?

.

8. Proč jste dosud mlčel o dokonané korupci v podobě zajištění pozice náměstkyně MMR pro Věru ze strany Péti a Doležela?(Jourová písemně děkovala Péťovi za to, že ji přes tehdejšího šéfa úřadu vlády Doležela pomohl k funkci náměstkyně MMR Paroubka a tím si ji zavázal k součinnosti – Péťa tím zajistil, že už ji má na své straně a od té doby si byl jist přístupem k dotacím)

.

9. Proč jste dosud mlčel o tom, že Péťa v určité době svoje žádosti o dotace projednával vždy nejprve na úřadu vlády u Doležela? (starosta Péťa opakovaně navštěvoval Doležela na úřadu vlády a domlouval s ním postup ve věci dotací).

.

10. Věděl jste o vazbách Péti na MV a vedení PČR ? (přes Doležela, bývalého personálního šéfa MV ČR, se Péťa napojil na funkcionáře MV a PČR a vytěžoval je dvojím směrem – investiční zakázky a zajištění informací a beztrestnosti – tím se opakovaně chlubil)

.

11. Proč jste dosud mlčel o motivaci a způsobu fungování ČT v kauze Budišov? (stranické a mafiánské zásahy do provozu ČESKÉ TELEVIZE prostřednictvím satelitů – a jejich vazeb na tehdejšího programového ředitele)

.

12. Proč jste dosud mlčel o vazbách Péti a Doležela na rozvědku? (Beroun zajišťoval pro Péťu spojku v Praze)

.

13. Proč jste dosud mlčel o vazbách Péti na SFHR, SFRB, SFŽP? (zde všude realizovány za pomocí stranických vazeb dotace)

.

14. Proč jste dosud o důvodech a pozadí angažmá Slonkové v obracení kauzy? (Slonková byla jako milenka vyšetřovatele kauzy později zapojena do procesu konverze kauzy, exkulpace obviněných, očištění vyšetřovatelů a vendety na MŘ a to jejím propojením na Jourovou ze strany policistů, další motivací nenávist k J.Kroupovi)

 

.

15. Proč jste dosud mlčel k dotačním úspěchům Péti z jiných zdrojů a k osobním vazbám, které to umožnily? (portfolio zahrnuje MČMT, SFŽP, SFRB, MMR, KÚ Vysočina atd., vždy vazby na socdem špičky a Doležela)

.

16.Proč jste dosud mlčel k vazbě Péti k vládním špičkám prostřednictvím zařízení DTJ v Budišově? (Péťa toto zařízení prezentoval jako obrovský úspěch, kdy se bude vše dohadovat přímo u něho doma – tato dotace z porcování medvěda ani její kontexty nebyla nikdy publikována a vysvětlena)

.

17. Proč jste dosud mlčel k projektu miliardové akce v Nemocnici sv.Anny v B, která spojovala ODS a ČSSD, Péťu, Pohanku, Ratha a další exponenty? (jak říkal Péťa – pořádná rána – byla připravena jako velký tunel do státního rozpočtu mimo zájem medií a veřejnosti, miliardová akce, na které se naplno zrealizovalo vše, co účastníci z mafie napříč stranami dokáží – vytažení peněz se státního rozpočtu, podvody při veřejné zakázce, pohlídání finančního úřadu, MF, MZ, vyprání velkého objemu peněz a hlavně bezpečnostní zajištění Doleželem a velkou koalicí v praxi)

.

18.Proč jste dosud mlčel o tom, že v situaci vyšetřování kauzy Budišov ministr Gandalovič podepsal přidělení dotace BP na základě podstrčení listin paní Smetanovou? (Gandalovič byl opakovaně informován, jak Péťa a Doležel na MMR přes Věru působili, o podezření z podvodu a korupce a přesto podepsal přidělení dotace…)

.

19. Proč jste dosud mlčel o roli rodiny Kočků v provozu kolem Paroubka na MMR a úřadu vlády? (MMR po odchodu suity P.Němce měl od korupce „vyčistit“ bratránek Martin Vlasta – tomu jsem také na jeho výzvu sdělil vše, co jsem o Hartmannovi a spol. věděl a sám kolem nich zažil a to včetně telefonních čísel a SMS – bylo uzavřeno do trezoru a využito pro čistky a nastavení spolupráce s Věrou)

.

20. Proč jste dosud mlčel ke lžím, které o mně publikovali někteří aktéři kauzy Budišov ve snaze očistit Jourovou? (poté co Jourová pochopila, že má dobré možnosti v povolební situaci 2006 z kauzy nejen uniknout ale ještě na ní vydělat, stvořila jiný příběh – ona jako oběť, čistá obránkyně čistého systému, MŘ jako zločinec, lhář, nedůvěryhodný svědek – a to dokonce za součinnosti některých policistů)

.

21. Proč jste dosud mlčel k publikovaným lžím Jourové o tom, jak bránila přidělení dotací pro Bono publico Česko, když jediného úkonu, kdy to mohla skutečně učinit se prokazatelně nezúčastnila a poté již nemohla ničemu bránit, protože nebyla zaměstnána na MMR? (emocionální účinnost její falzifikace celé kauzy jde ruku v ruce s nepravdami, výmysly a pokleslou tvorbou, na které nikdo nereaguje, nikdo se neobtěžuje je konfrontovat se skutečností)

.

22. Proč jste dosud mlčel o roli VSZ Havla v celé kauze a to v kontextu jeho předchozích angažmá k politickým špičkám? (byl to právě VSZ Havel, který poté, co prokázal své schopnosti v kauze náměstka Formana, byl patrně zaúkolován atomizací kauzy, rozbitím parametru zločinného spolčení, exkulpací obviněných a vendetou MŘ, vše za součinnosti s lidmi kolem hráčů a obchodníků s hlasy pro Topolánkovu vládu)

.

23. Proč jste dosud mlčel o roli agentury Raven a odměně, kterou dostali po otočení celé kauzy její statutárové? (agenturu Raven consulting určila Jourová již na počátku roku 2005 starostovi Péťovi jako cestu k dotaci, po otočení kauzy přišly dosud nepublikované indicie propojení: Věřinu agenturu kupuje Česká spořitelna, a.s. = bývalí podřízení Jourové z MMR = banka určená Jourovou jako jediná k poskytování úvěrů na dotované projekty SROP 2004 …. a statutárové Ravenu do čela Národního parku Šumava a SFŽP)

.

24. Proč jste dosud mlčel k majetkovým poměrům Věry a jejích vývoji v inkriminované době? (přírůstky majetku následně po Péťou přiznávaných úplatcích, 600 tis. pro advokáty…)

.
25. Proč jste dosud mlčel k důvodům ukončení pracovního poměru Jourové na MMR a obdobně důvodům jejích politických konverzí v kontextu jejího osobního života? (důvodem nebyly mocenské spory nebo ambice ale kumulace indicií o nekalém jednání Jourové, kterých se i špičky socdem před volbami bály, opakované lži nadřízeným a neschopnost – tak vypovídají její kolegové a nadřízení…)

.
26. Proč jste dosud mlčel k dotacím přiděleným pod dozorem Věry v letech 2004 – 6? (vazby náměstka Formana a Jourové, posléze „Věra funguje přes agentury“ – vysvětloval starosta Péťa)

.
27. Proč jste dosud mlčel k příjemcům a personálním vazbám uvedených dotací? (osobní vazby na náměstka Formana a Jourovou, role spořitelny, role náměstka Hartmanna, …)

.
28. Proč jste dosud mlčel ke korupci při získávání hlasů v poslanecké sněmovně před hlasováním o důvěře vládě Topolánka v lednu 2007? (Dalík: „tahle vláda je vaše kluci, díky“, Pohanka – odchod do ústraní, projekt Brno ale v klidu pokračuje, Melčák – na přímluvu Šloufa jsem zachránil nebohou ženu před zničením – od Jiřího Paroubka!!!…)

.
29. Proč jste dosud mlčel o případu poslance Pohanky? (Pohankova role na MZ, v nemocnici sv.Anny pro Péťovy firmy, v projektu Brno – s Ráthem a spol…, brněnští lobisté)

.
30. Proč jste dosud mlčel o případu poslance Melčák? (vazba na brněnské lobysty, angažmá Šloufa…)

31. Proč jste dosud mlčel o posudku a doporučení financování projektu Bono publico ze strany DHV? (renomovanou společností DHV vystavené doporučení k financování ze strany státu a EU a doklady o smysluplnosti a realizovatelnosti projektu vznikly na základě vazby Jourová – DHV a na její doporučení)

32. Proč jste dosud mlčel o mých předchozích kontaktech nad projektem Bono publico s Věrou na KÚ a MMR a její roli při přípravě projektu? (s Jourovou byl projekt průběžně konzultován již od roku 2002, změny na její doporučení – proč dnes najednou tvrdí, že je vše čisté, podruhé zase nečisté?)

33. Proč jste dosud mlčel o roli Dalíka, Šloufa a dlaších v otočení kauzy? (spojení nejmocnějších v pozadí opět zafungovalo – Dalík, Šlouf a jejich kamarádi a partneři – pro vládu Topolánka za hlasy ve sněmovně organizují záchranu obviněných, justice a policie k dispozici)

34. Proč jste dosud mlčel k současnému angažmá Věry v dotační oblasti? (Jourová stále sedí na některých penězovodech, její lidé zůstali, ona se hodí a vyplatí, dnes milenka šéfporadce MMR Nováčka)

35. Proč jste dosud mlčel o cestě Věry nahoru – milenka irského poradce EU v ČR, milenka náměstka MMR Formana, milenka šéfporadce MMR Nováčka? (Jourová ministryní – připravováno ještě na podzim 2009)
36. Proč jste dosud mlčel k situaci na MMR za vedení Němce, Hartmanna, Formana a Věry v letech 2002-5? (pod Němcem dobře organizované zločinné spolčení – dotace za 10%, ostatní podle dohody, část dohadována přímo s Hartmannem, drobnější věci přes satelity kolem MMR, často za účasti zprostředkovatelů – politiků)

37. Proč jste dosud mlčel k provázání kauzy Budišov s kauzou ČUNEK? (vytažení kauzy Čunek zcela vytěsnilo hlasy o korupci při hlasování o důvěře vládě Topolánka)

38. Proč jste dosud mlčel k roli Vébra jako zaměstnance MMR a přítele Paroubka v kauze Budišov?

39. Proč jste dosud mlčel k mé ostrakizaci, pomluvám, zničení 15 let práce a rozvrácení rodiny v situaci, kdy sestava „hráčů“ byla na politickou objednávku kompletně exkulpována a všichni byli odměněni a spokojeně si užívají výnosů z účasti na kauze? (jediný, kdo na celou kauzu skutečně doplatil, jsem já s mojí rodinou…)

40. Proč jste dosud mlčel o ODS i ČSSD bezpečnostních komandech operujících s vybranými složkami PČR a SZ? (komando kolem bývalého velitele jednotky URNA „Bambase“ = pro Gandaloviče, Řebíčka atd, ilegální skupiny na straně druhé)

41. Proč jste dosud mlčel k pokračující činnosti skupiny kolem Doležela s cílem mne zničit? (obvinění se potkávali i se svědky, účast Bublana, vše dohodnuté nakonec realizuje PČR a SZ)

42. Proč jste dosud mlčel vazbám Doležela na ÚOKFK? (dodnes má některé policisty osobně pod dohledem a je instruuje)

43. Proč jste dosud mlčel o zadání ze strany Doležela pro agenta nasazeného na mne v současné době? (agent StB operující v minulosti v zahraničí)

44. Proč jste dosud mlčel ke strategii rozdrobení kauzy Budišov a následnému předání SZ a SOUDU z okruhu Péti a Doležela? (po rozdrobení kauzy na jednotlivé části, zrušení zločinného spolčení, zapojení kauzy do politického obchodování kolem hlasování v PSPČR 2006 zbývající kauza vydírání předána do Třebíče SZ – známému Doležela, soudil soudce známý Doležela a Péti, a to vše po několikerém přesunu mezi soudy a SZ až po smrti obviněného Péti 3!!! r

45. Proč jste dosud mlčel o synchronizaci soudu v Třebíči s mým falešným a účelovým obviněním? (vendeta na MŘ synchronizována s nakonec jediným soudem v kauze Budišov v Třebíči – 3 dny před soudem MŘ sděleno obvinění, tím znevěrohodněn jako svědek… a to při absenci důkazů proti MŘ a na základě zlovolných spekulací VS, který se měl ještě před sdělením obvinění chlubit, že už má napsanou žalobu, vše věděli s předstihem ti „správní“ novináři, …. tím se opět naplňoval scénář oznámený mi Péťou v roce 2005 -6)

46. Jak naložíte se zodpovědností těch, co na kauze vydělali, za zničený život mojí rodiny, mých dětí? (je systém opravdu neporazitelný a každý „nepřítel lidu“ = státu musí být zničen?)

47. Proč jste dosud mlčel ke všem škodám, které jsem v důsledku kauzy Budišov utrpěl – moje projekty? (pracoval jsem dlouhodobě na řadě velkých projektů, které byly pohřbeny se mnou…)

48. Proč jste dosud mlčel k trestné činnosti veřejných činitelů, kterých se opakovaně dopouštějí při exkulpaci obviněných v kauze Budišov a otáčení kauzy a zasahují dokonce i mé bývalé spolupracovníky a obchodní partnery, dnes kvůli vztahu se mnou okrádané státem o majetek? (policie, státní zastupitelství, poslanci..)

49. Proč jste dosud mlčel o skutečnosti vám dobře známé a zdokumentované, že jsem od roku 2005 konal a žil pod výhrůžkami, v tísni a pod tlakem lidí, kteří se ani netajili svou trestnou činností, cítili se beztrestní a vyhrožovali mi tím, co se dnes děje, pokud půjdu proti nim? (jako bych se rozhodl svědčit pro osobní potěšení nebo proto, že jsem se zbláznil…)

 

 

Stále dostávám informace jak Věra Jourová, jako místopředsedkyně Hnutí ANO, blokovala, resp. cenzurovala, kdo bude či nebude na kandidátkách při volbách do Sněmovny. Často to byli schopní, čestní a charakterní občané. Naopak podpořila kandidatury neschopných, které nebudou dělat žádné problémy. Zajímají je jen poslanecké prebendy, ne práce pro Hnutí ANO a rodnou zemi. Takovým občané svoji podporou Hnutí ANO důvěru jistě nevyslovili. Údajně měla zabránit i mé kandidatuře do Sněmovny a následně i do EP za Hnutí ANO. V mé podpoře boje Marka Řičáře za právo a spravedlnost není vůči nové eurokomisařce žádná podjatost. Jen pokračuji v mé podpoře Hnutí ANO, ve které chci i nadále věřit. Značně ho oslabila tím, že předem odradila schopné, či sama aktivně zabránila kandidaturám mnoha schopných lidí jak do Sněmovny, tak do EP! Samozřejmě, že průběžně informuji nejen české europoslance, ale i europoslance západních zemí, včetně Evropské komise. Nepochybně to má a bude mít své dopady. Diplomacie jedná jinak.

 

Korupci nelze vymítit, ale vede-li k takovému flagrantnímu porušování práva a spravedlnosti, nelze mlčet. Mlčení k této kauze českých médií je i jejich odpovědí a výpovědí o jejich „kvalitě“. Mlčí i veřejně známé osobnosti, které jsem osobně informoval. Byly zděšeny, ale nekonají. Potom to nejsou zástupci elity, ale jen elitáři, kteří si na elitu hrají. Skutečná elita by se už musela ozvat. Osud ing. arch. Marka Řičáře a jeho rodiny je jedním z následků „pravdy a lásky“, která má své opodstatnění ve vyspělé občanské společnosti. V nevyspělé bude vždy zneužita. I vyspělá společnost před odpuštěním vyžaduje pokoru, pokání a omluvu. Té jsme se za komunistické zločiny nikdy v patřičné formě a míře nedočkali a nedočkáme. Naopak „pravdou a láskou“ se opět derou současní i bývalí komunisté, rozseti v různých politických stranách, nestydatě, stále veřejněji a drzeji k moci. Oběti komunismu se musí obracet v hrobě. Pro národ, který je schopen takovéhoto jednání, svůj boj a životy nevěnovaly a neobětovaly.

 

ZDROJ: Jan Šinágl

 

Redakce
Sledujte PP
Latest posts by Redakce (see all)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg