16.2.2024
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Co dalšího nám přinesla letošní lednová schůze WEF

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Členové letošní výroční schůze WEF (World Economic Forum) se opět vyznamenali a to hlavně svojí hloupostí. Tito lidé, kteří by tak rádi vedli a řídili celý svět snad nikdy nedokončili 6. třídu základní školy. Ještě ke všemu vůbec nechápou problémy dnešní doby a kdybychom se podle jejich rad řídili, tak by byl celý svět v bankrotu během pár dnů.

Jojo Mehta, zakladatelka organizacei ‘Stop Ecocide Now‘ (Zastav ihned zničení životního prostředí) se hned na začátku vyjádřila, že „obdělávání půdy, rybaření kvůli získání potravy a co je horší, vydělávání peněz je to stejné jako hromadná vražda, nebo genocida.“

Sama nevypadá, že by jí uniklo jedno jediné jídlo za celý život a nás chce držet hlady.

Nesmírně jí vadí, že lidé obdělávají půdu a rybaří a pak tyto produkty – představte si tu hrůzu! – prodávají druhým. A jiní zase vyrábějí energii, podnikají za účelem získání peněz a přitom si neuvědomují jaké vedlejší účinky všecka tato činnost má a jakou škodu způsobuje.

Všichni se rozčilujeme nad hromadným vražděním lidí, nad genocidou, což jsou velmi vážné zločiny, ale ten zločin, který pácháme zemědělstvím a rybolovem na přírodě je ještě mnohem horší, prohlásila!

Po vyslechnutí něčeho takového můžeme bez obav usoudit, že paní Mehta je jojo.

Jiná myslitelkaii, Naomi Oreskes elaborovala nad tím, že zemědělství, obzvláště pěstování dobytka je jedna z hlavních příčin změny klima. Podle ní, musíme jíst méně masa, jenže kvůli lžím, které o zeleninové dietě rozšiřuje zemědělský průmysl, to není snadno uskutečnitelné.

Ať zkusí sama jíst pouze zeleninu a uvidí, jak již za pár týdnů bude mrkat každým okem zvlášť, a bude ztrácet zrak, protože některé vitamíny dostane člověk jen a pouze z masa. Pak se dostaví dušnost, lapání po vzduchu a bolesti u srdce, načež přijdou vyrážky, zesláblost, která jí nedovolí zvednout ruku, aby si učesala vlasy, únava a kdovíco dalšího.

Ne všichni lidé přežijí na zeleninové stravě a ne všichni lidé mají ty stejné příznaky. Mnozí si dokonce myslí, že žádné takové příznaky nemají, ale jejich šedá pleť, četné vrásky a vypadané vlasy je vždycky prozradí.

Kdyby byla paní Oreskes natolik matematicky zdatná, že by si dovedla spočítat objem prostoru vzduchu nad námi a toto srovnala s objemem plynu, které během dne vypustí do vzduchu stádo krav, tak by se právem podivila, jak zanedbatelné procento plynu by to bylo. A to záměrně zanedbáváme vstřebání skupenství plynného hlínou a jílem, vodními toky a jeho zničení různými mikroby a bakteriemi, okysličováním a jinými vlivy.

Syntetická biologie

Zato se všichniiii shromáždění ve WEF v Davosu zaradovali, když se dověděli o geneticky změněných mikrobech, kteří po přidání do orné půdy prý dokážou vyřešit spoustu současných problémů. Tito mikrobi mohou na příklad zabíjet škodlivý hmyz, nebo vyrábět živné látky, jako třeba dusík, které pak rostliny používají jako hnojivo.

Podle mluvčích této organizace je něco takového nesmírně prospěšné, protože prý nebyla v zemědělství pořádná změna už asi 14 000 let, kdy se z primitivního člověka, který se podle nich živil lovem zvěře a pojídáním lesních plodů, stal zemědělec. A tak si pochvalovali, že nová technologie nás pomůže přiblížit k ‘net zero‘, což je oficiálně vysvětlováno jako nulové množství kysličníku uhličitého v atmosféře. Přeloženo do naší řeči to znamená odstranění 90% všech živých a dýchajících obyvatel planety Země, jak lidí, tak zvířat.

Tak rádi by syntetickou biologii zamíchali do všech odvětví vědy, od čehož si slibují čistější životní prostředí, zdravější potravu, nižší vyměšování CO2, snížení odpadu a vyšší udržitelnost zemědělství. Přitom zapomínají, že tyto umělé a nepřirozené strategie velmi často selhávají a pak produkují hrozivé následky.

Třeba jako Roundup, to byli mnozí, kteří tvrdili, že je ho možno i pít a není škodlivý a přitom je to jed jak pro člověka, tak pro všecko živé, pro přírodu a i pro tu hlínu, do které se dostane a kterou svojí přítomností zničí. Roundup způsobuje rakoviny a jiné těžké nemoci, neplodnost, vrozené vady u dětí a genetické změny u všech.

Takže opět si zahráváme s něčím, co je velice nebezpečné, nemáme s těmito záležitostmi zkušenosti a neznáme následky jejich používání. Už jen to, že mnohaleté pokusy s geneticky změněnými rostlinami nás nedostaly vůbec nikam, je na pováženou. Tyto rostliny se nechovají stejně jako původní druhy, jsou nepoživatelné, způsobují spoustu nemocí a pro člověka jsou prakticky jedovaté.

Stejně tak umělí mikrobi: vítr je může roznést velmi daleko, takže pak ovlivňují celé okolí. Protože jsou to živí tvorové, snadno mohou předávat svůj vlastní genetický materiál jiným druhům, což může mít nedozírné následky pro všecko živé, včetně nás. A protože mikrobi jsou mikroskopické velikosti, jejich počet je nezměřitelný a stejně tak jejich vliv.

Opět, vypuštění geneticky změněných mikrobů je jeden obrovský, monstrózní, nevědecký pokus. Už zkoušeli něco podobného s vakcínami, s konzervačními látkami, pesticidami, herbicidami, s konzervováním potravin ozařováním a s kdovíčím dalším. A teď zkoušejí mikroby – další katastrofa pro současnou populaci a budoucí pokolení.

Problém je v tom, že neinformovaní zemědělci se pod vlivem reklamy, která vždycky lže a zkresluje, nechají na používání těchto frankensteinských monstrozit zlákat. A opravdu, v Americe už sedláci používají dva druhy umělých mikrobů, vyrobené firmami Pivot Bio a BASF. Je samozřejmé, že obě firmy se těší přílivu financí z nadace Billa a Melindy Gates. Po čem nic, tam toho pekelnického zloducha Gatese vždycky najdeme.

WEF a LGBTQ

LGBTQ hnutí je podporováno těmi stejnými lidmi, kteří pro nás přichystali geneticky změněnou stravu, škodlivé očkování, karantény a všecko ostatní nepřirozené a zhoubné. To všecko pomáhá snahám globalistů uvrhnout nás do vězení technokomunismu, což je jinak řečeno technokratický komunismus. To je politický směr, který je přímo podhoubí pro radikální anarchistické složky, jako jsou BLM, Antifa, LGBTQ.

Covid-19 byl rovněž dokonale koordinovaný globální technokomunistický projekt na vyhubení lidstva. A hned po něm přišel agresivní nátlak na mladé lidi, aby si nechali změnit pohlaví – to všecko je součást toho stejného plánu.

Také podchycení LGBTQ je jeden z cílů WEF. Spolu s OSN vytvořili pro tuto činnost organizaci, ‘PGLE‘ (Partnership for Global LGBTQ Equality – Partnerství pro globální rovnoprávnost LGBTQ). Tato organizace se soustředí na spolupráci s tiskem a mediemi, s korporacemi, s vládami a všemi dalšími vlivnými spolky a útvary, ve snaze přibližovat je agendě těchto okrajových tvorů lidské společnosti a propagovat jejich životní styl.

Mnozí z nás si určitě v duchu říkají: „Ale vždyť ti LGBTQ nejsou zas tak strašní. Nakonec, jsou to také lidé. A s nimi se tak dobře vykládá o současné módě!“ Věřte, že nemají ani trochu pravdu. Pracovala jsem s mnohými; v Americe jsou jimi některé firmy doslova prošpikované.

Kdyby lidé věděli co je to zač, co je to za zvrhlost, stranili by se jich jak nejvíc mohou a mladí lidé by se k nim ani nepřiblížili. Nejedná se pouze o zvrácený pohlavní styk; zde jsou ještě jiné záležitosti v sázce. Už ta skutečnost, že každý LGBTQ je buď pedofil, anebo k tomu má velmi blízko, by měla stačit. A pak jsou zde ještě nemoci, těžké nemoci, specifické pro tento druh lidí a další sexuální pracovníky a pracovnice.

Co tak politika?

Stran politického vývojeiv, Klaus Schwab navrhuje odstranění všech voleb. Proč bychom měli volit, když můžeme snadno předvídat kdo bude zvolen. S použitím AI (Artificial Intelligence, neboli umělá, počítačová inteligence), můžeme mít výsledky voleb na požádání.

Je pravda, že některé počítačové programy dokážou předpovídat mnohé a jeden z nich je ‘Sokrates‘ ekonoma Martina Armstronga. Ale můžeme svěřit počítači volbu budoucího vedoucího státu? „Ne, rozhodně ne,“ říká sám Armstrong.

Jeho ‘Sokrates‘ používá cyklickou analýzu k vyhodnocení dané situace. To je postup, založený na ideologii, že všecko na světě postupuje v cyklech. Kdykoliv je na tom ekonomie špatně, pak pokaždé dojde k politickým změnám. Schwab si to dobře uvědomuje a proto zkouší zničit ekonomii a podnikání a doufá, že tím ty cykly vymaže, což je dětinské.

Jenže koho asi by Schwab a jeho klika skrze AI volili? Už to, že tito lidé jsou proti demokracii a globalisté, kteří s nimi pohybují po světovém jevišti, zrovna tak, naznačuje na pouze jeden vládní systém a to je diktátorství. Schwab má stejné názory jako měli kdysi řečtí filosofové, kteří též byli proti demokracii, protože podle nich obyčejní lidé jsou příliš hloupí a nevzdělaní, aby mohli být bráni vážně. Pro tyto lidi je totalitární systém dost dobrý.

Do jisté míry to je pravda, my lidé jsme možná hloupí, ale možná spíš neinformovaní. Už jsme uvěřili na podvod s Covidem, na změnu klima, odstraňování CO2.

Mínus čtyři miliardy

Snad ten hlavní námětv celého WEF shromáždění ve švýcarském Davosu byl, jak se rychle a šikovně zbavit čtyř miliard lidí, kteří žijí na naší planetě. Napřed to byla ‘Agenda 21‘, podle které mělo být vyhubeno 9/10 lidstva do roku 2021. Ta se postupem času změnila na ‘Agendu 2030‘, ze které se stala ‘Agenda 2050‘. Je to stále ten stejný plán, pouze jeho dokončení je odkládáno, jak se globalistům jejich plány neustále hatí. I když nutno říci, že ‘Agenda 2030‘ by posloužit mohla, protože jejich arsenál zbraní v podobě různých očkování, válek a smrtelné 5G mikrovlnné energie je to schopen docílit.

Takže do r. 2050 chtějí kromě většiny z nás také vyšachovat fosilní paliva, která ze žádných fosilií nejsou, ale to ještě nepochopili. Tím chtějí snížit obsah CO2, takže ti z nás, co zbydou, se postupně udusí – pokud ovšem nezajdou hladem, i s globalisty samotnými.

Sice bychom se těch globalistů mohli takto zbavit, ale hrozí nám, že nás vezmou s sebou.

Ta ‘dekarbonizace‘ kterou WEF tak usilovně propaguje, bude stát svět zhruba $3,5 bilionů, což 3 500 000 000 000 – 12 nul! Takové finance si nikdo z nás ani představit nedokáže. A tady WEF hází našimi nedobrovolnými daňovými příspěvky jak se jim zlíbí. Někdo by měl tu sebevražednou, globalistickou chásku konečně srovnat, aby nás přestala znechucovat.

Ekonomové po celém světě propadají zoufalství, když o těchto plánech slyší a radí, aby bylo s odstraněním fosilních paliv sečkáno, jinak na to zahynou miliardy lidí. Odstranění pohonných látek přinese s sebou hlad, protože nebude jak sklízet úrodu, nebude čím rozvážet potraviny, nebude čím topit, na čem vařit, čím hnojit, nebo jak vyrábět.

Zjevně nechápou, že to je ten plán; to je přesně to, co chce WEF docílit.

Já osobně bych přála globalistům pouze jedno: aby jejich mozky najednou, z ničeho nic, začaly chápat věci tak, jak doopravdy jsou. Aby to všecko viděli z našeho pohledu. Pak by totiž viděli tu spoušť a zkázu, co způsobili – a to by byl jejich trest. Myslím, že by se lítostí užrali k smrti.

Už jenom tak vakcína!

Co tahle tichá zbraňvi nadělala škody! Všichni se shodují, že ve skutečnosti proti chřipce vůbec neúčinkovala. Všichni očkovaní chřipku dostali a ještě ke všemu jednu za druhou a pořád dál. Lidé prostě nechápou, že to byl ten účel. Ten účel byl, vyrobit zbraň proti nám, vydávat ji za něco jiného, takže všichni na tu propagandu naletíme a necháme se napíchat. A pak budou sedět v pohodlné židli a sledovat, jak jeden po druhém, houfně umíráme.

Zrovna nedávno se to konečně vyneslo na veřejnost, že WEF ve skutečnosti chtělo, aby vakcína očkované usmrtila; byl to jejich plán od samého začátku. Mnoho lidí to už dávno ví, nedělají si o těchto zločincích iluze, ale teprve teď to někdo vyblafl ven, naplno.

Dokonce se zjistilo, že americké Ministerstvo obrany mělo na to očkování patenty již od r. 2016, aniž by uvědomili presidenta (tehdy to byl Trump) a tito skrytí zrádci se tajně těšili na své zisky, až všichni budeme za přehnané ceny kupovat a nechávat si napíchat jejich jedy.

Farmaceutičtí výrobci, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson začali podle příkazů Ministerstva obrany vyrábět tyto injekce dávno před tím, než se objevily první případy Covidu, jak přiznává Sasha Latypova, šéfka ve farmaceutickém průmyslu. Dobře věděli co přijde, protože to sami naplánovali a vyrobili, nebo nechali vyrobit.

Uvědomte si, jakmile je v tom Ministerstvo obrany a Pentagon, tak je to zbraň. Tito lidé jsou vojáci, takže jednají pouze se smrtí. Nikdo od nich nemůže očekávat snahu o zlepšení zdraví.

Věda neexistuje; už dávno ji zničili

Různé školyvii, university, vědecké organizace a podobné instituce už dávno nefungují tak, jako dříve. Dnes nahrávají globalistům, kteří je za to platí. Nadace Gatesových je málem všude kam se člověk podívá a podle toho to tak vypadá.

Nedávno, jistá americká universita propustila profesorku, která učila studenty, že ano, je rozdíl mezi mužem a ženou. Současná biologie totiž tvrdí a učí to na vysokých školách a universitách, že rozdíl mezi oběma pohlavími neexistuje! Jak pak to asi chápou lékaři?

Universita státu Pennsylvanie se proslavila novou studií, kdy dokázali, že hrotová bílkovina (spike protein), kterou očkovaní oplývají a která způsobuje srdeční a mozkové mrtvice, je způsobena změnou klima! Prý je příliš mnoho horkých dnů, všecko se pak zahřeje a lidská srdce to nezvládnou. Buď jsou tak příšerně hloupí, anebo si myslí že my jsme.

Samozřejmě, skupina, která na této studii pracovala, byla placena Gatesovými. A všichni, kteří se o té studii dověděli, začali agitovat, aby se víc dělalo pro dosažení ‘net zero‘, na zastavení této tragedie. Přitom si nikdo záhadně nevšiml toho slona v místnosti, což je očkování proti Covidu, které prokazatelně způsobuje přesně to, co zkoušejí tito pavědci svádět na změnu počasí, tající ledovce, natřásání polštářů, hádky s tchyní, přelidnění země, fosilní paliva, Putina, plynatost dobytka, nedostatek hmyzu ve stravě a kdovíco jiného.

Ale aspoňviii v jedné věci je štěstí na naší straně, za což můžeme být vděčni. Nedávná schůze WEF odhalila, že Alex Soros, syn neslavně známého otce a dědic jeho 24 miliardového lupu, je idiot. Na setkání milionářů v Davosu si též vzal slovo, což byla zjevná chyba. Část jeho řeči, která byla nahrána na videu je níže.

Uh … eh … demokracie je o … lidé mají různé názory … uh … v základu, jak to dělat dohromady … fyzicky. Je to … eh … pochopitelně zcela … eh … zcela … zcela trikařské. Ale víte, když to vezmeme z jiného rozměru, to vytváří příběh, který inspiruje lidi, aby volili … uh … oh … uh … eh … v demokracii, demokraticky …

A Donald Trump přišel a vzal to pryč … uh … však víte … takže … eh … takže … však víte … tak, jak to vidím … však víte … uh … však víte … jdeme k demokracii a já si říkám, kde jsou ty časy, kdy jsme spolu všichni vycházeli a všecko bylo ohromné … takže … však víte … uh … takže … musíme být opravdu opatrní zde … v této nostalgii … pro uplynulé … však víte … časy. My chceme kladné … uh … věci, jako třeba rovnoprávnost pro ženy … eh … uh … však víte … a taky rozdílnost.“ (Konec překladu videa)

Tam, kde otec George vedl nadnesené řeči o tom, jak jeho aktivismus je veden vyššími ideály, kdy snil o otevřené lidské společnosti a vše zahrnující demokracii, synáček Alex vyžvanil novinám New York Times, že ‘táta byl veden pouze jeho židovskou etnicitou‘. A zcela otevřeně přiznal, že: „Ten důvod, proč bojujeme za otevřenou společnost je ten, že to je jediná společnost, kde je možno žít jako Žid – pokud se člověk nestane nacionalistou a pak budete bojovat pouze za svá vlastní práva ve vlastním státě.“

Co dalšího WEF plánuje?

Je toho hodně, ale nic dobrého. WEF chce zavádětix digitální identifikaci, propagovanou Gatesem, což bude spolu s digitálními penězi a 15-minutovými chytrými městy špionážní ráj na zemi. Ti špehovaní a sledovaní budeme samozřejmě my. První země, které mají být s tímto šílenstvím podarovány zahrnují Estonsko, Etiopii, Norsko, Moldavu.

Maso dostaneme jen občas, jako zvláštní pohoštění. Nebudemex se muset obtěžovat chodit k volbám, protože ty budou zrušeny. Podle toho, co říká Adam Grant, jeden z WEF zasvěcenců a současně hlavní poradce amerického Ministerstva obrany, jsme příliš hloupí na to, abychom volili správně. Kandidáti budou jednoduše seřazeni na seznam a z něho budou vybíráni.

Kdo je na ten seznam dá, jakým způsobem budou vybíráni a proč, to neříká.

Volby ještě ke všemu nejsou potřeba, protož podle nich jsou škodlivé pro demokracii. Nač by vůbec potřebovali obyčejní lidé volby? Ti si je nezaslouží. Jsou sami o sobě ‘jedovatí‘ a neschopní na to, aby dokázali vybrat skvělé budoucí vládní představitele. WEF tyto záležitosti zvládne mnohem lépe.

Dcera amerického politikaxi Johna Kerry, Vanessa, povoláním lékařka, urgovala vlády, aby začaly seznamovat své lidi s propagandou WEF, čímž je mentálně připraví na spuštění agendy depopulace, kdy budou miliony lidí po celém světě umírat. Podle ní, nutně potřebujeme mít na planetě Země o několik miliard lidí méně.

Podle ní, Covid byla skvělá příležitost, jak spustit globalistický Great Reset. Lidé byli vším tím, co se dělo správně naladěni a byli ochotni uvěřit, že jejich smrt je v nejlepším zájmu celého zbytku světa.

Něco takového by asi bylo moc i pro nacistické předky presidentky Evropské unie, Ursuly von der Leyen.

Schwabova dcera Nicole zase propagovala další karantény, které podle ní musí přijít, ať se nám to líbí nebo ne. Dnešní světový systém je prý neudržitelný a proto musí přijít Great Reset, kdy nám bude všecko zabaveno a budeme převedeni na minimální poplatky vládní sociálky. Politikové, kteří tím získají obrovské sumy peněz, budou moci podpořit svoji moc, což by nikdy nedokázali dříve. A tím nastane změna, která nebude pokračovat.

Bylo též zveřejněno, že 14 amerických měst a některá evropská města podepsala smlouvu s WEF, která je právně zavazuje zakázat maso, mléčné výrobky, nové oblečení a soukromě vlastněná auta do r. 2030. Nové oblečení si budeme smět koupit 3 kusy za rok na osobu. Taky budeme mít dovoleno cestovat a to pouze na zpáteční letenku, nejdále 1500 km, každé tři roky na osobu.

Tato města se spojila v celosvětovou organizaci, která si říká ‘C40 Cities‘xii.

Takže nebudeme vůbec nic vlastnit a drogy a počítačové hry nás budou udržovat šťastné.

i https://www.zerohedge.com/geopolitical/watch-most-ridiculous-75-seconds-bullshit-davos-yet-ecocide

ii https://transition–news-org.translate.goog/wef-landwirtschaft-fischerei-und-energieerzeugung-sollten-als-umweltmord?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

iii https://childrenshealthdefense.org/defender/davos-wef-gmo-soil-microbes/

iv https://www.armstrongeconomics.com/international-news/democracy-crisis/schwabs-wef-elimination-of-all-elections/

v https://www.eutimes.net/2023/12/experts-admit-wef-planning-to-erase-4-billion-people-within-years/

vi https://lionessofjudah.substack.com/p/breaking-news-explosive-claims-have

vii https://lionessofjudah.substack.com/p/wef-linked-upenn-climate-change-causing

viii https://www.informationliberation.com/?id=64249

ix https://childrenshealthdefense.org/defender/gates-funded-global-digital-id-program-totalitarianism/

x https://www.igor-chudov.com/p/elections-are-bad-for-our-democracy?utm_source=cross-post&publication_id=441185&post_id=136349033&isFreemail=true&utm_campaign=1188148&utm_medium=email

xi https://rumble.com/v3mia11-john-kerrys-daughter-orders-govts-to-mass-euthanize-billions-of-people-befo.html

xii https://www.c40.org/

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
9 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)