13.7.2023
Kategorie: Ekonomika, Exklusivně pro PP

Finanční útoky, podvody a spiknutí

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Je to znepokojující, kolik shod existuje mezi lety 1914, 1939 a 2023, říká Michael Every z Rabobanky. Globální neoliberální světové zřízení zkolapsovalo už dvakrát, v r. 1914 a 1939 a dnes se situace vyhrocuje jakoby mělo dojít k dalšímu, třetímu kolapsu.

V r. 1914 to byla světová nadvláda Británie, která se cítila ohrožena stále více průmyslově mocným Německem. Dnes zde máme podobnou situaci mezi Spojenými státy a Čínou, které se neumí shodnout na produktivním a mírovém spolužití.

V r. 1939 to zase byly problémy s obrovským dluhem z 1. světové války, kdy se Evropa nemohla rozhodnout jak se s tímto problémem vypořádat. Použít inflaci, zdaňování, nebo prostě ty peníze nezaplatit? Britové si těžko zvykali na to, že byli chudší než předtím, jak je inflace užírala zevnitř. Ceny spotřebního zboží stále stoupaly – stejně jako stoupají dnes.

Dnešní člověk si již jaksi zvykl, že je chudší než byl dříve, ale velké instituce, banky, firmy se se současnou situací nedokážou vyrovnat a hromadně bankrotují. George Orwell to shrnul velice dobře, když napsal: „Dnes žijeme ve světě, kde nikdo nemá svobodu, kde skoro nikdo není v bezpečí a kde je málem nemožné zůstat poctivý a přežít.“

Orwell zemřel v r. 1950 a už tehdy si tohle myslel. Jak by asi reagoval na dnešní svět? Nejspíš by propadl zoufalství.

Jistě víte, kdo je Nigel Farage

Nigel Farage byl kdysi taky bankéř. Později se proslavil ohnivými řečmi na politické scéně a nakonec klíčovou rolí v tak zvaném Brexitu, kdy se Anglie odtrhla od Evropské unie. V r. 2014 byl vyznamenán titulem „Brit roku“ a dostal trofej, která to potvrzovala.

Dnes si Farage moc nevede. Je něco jiného, když někomu censura zablokuje účet na společenských stránkách a něco zcela jiného, když mu banka zablokuje bankovní konto. To je, co se přihodilo Farageovi: Banka mu zablokovala jak soukromý účet, tak i podnikatelský. Řekl si, že to není žádný problém a šel jinam. Navštívil celkem sedm dalších banek a každá z nich mu odmítla účet otevřít.

Dříve mohly být něčím takovým postiženy některé státy, jako se to stalo Venezuele, Rusku, Iránu a jiným. Dnes se to může přihodit i jednotlivcům. Možná jste si všimli, že na mnoha formulářích se dnes objevují čtverečky k označení, jestli jste politicky angažovaná osoba. Zřejmě se na politicky činné vztahují trochu jiné předpisy.

Ovšem jestli banka, nebo vláda může zablokovat něčí soukromý účet, pak je něco hodně v nepořádku. Pak nežijeme ve svobodné zemi. Ten útok je dnes zaměřen na politické osobnosti, které jsou zřejmě pod drobnohledem a stačí malý krok vedle, špatně volené slovo a jsou znemožněni. Bez bankovního účtu nemohou absolutně nic dělat. Ale s takovou můžeme zítra být ty oběti my sami. Jakmile něco špatného začne, tak to jen pokračuje.

Tímto způsobem je možno zničit každého jedince, každou organizaci, zastavit protest, vyřídit firmu. Je to snadný způsob jak uplatňovat kontrolu nad lidskou společností. A to ještě je zde snaha zavést zdravotní pasy, internetové pasy, bankovní pasy (CBDC), pasy na možnost pohybu. Ten, kdo se nebude chovat tak, jak si to vláda přeje, může být bez účtu v bance.

Měli bychom se poučit z toho, co se děje v Číně, protože jak říká Klaus Schwab z WEF, Čína je náš vzor. To, co se děje tam, přijde dříve nebo později i k nám. Čínané musí mít správně označené a registrované i kuchyňské nože, protože co kdyby došlo k povstání a nože v něm byly použity?

Číňané si musí povinně na telefon nainstalovat vládní špionážní program, který má být údajně proti podvodům. Jestliže tento program zjistí, že jste si třeba nainstalovali také Twitter, anebo že se zajímáte o kryptoměny, ihned to oznámí policii. A pak má člověk bankovní účet zablokován. Skrze CBDC je možno také omezit nákup některého zboží, nastavit kdy peníze ztratí hodnotu a mnoho jiného.

Farage vysvětluje, že od jisté doby spustila Evropská unie označení politicky činných osob. Toto označení se vztahuje na každého, kdo je zainteresován v politice, může to být premiér, nebo místní úředník. Prý takto chtějí zabránit převádění úplatků z cizích států, jako je Rusko, Čína a jiné. Banky zase tvrdí, že udržování účtů těchto lidí je pro ně dražší, což se nezdá pravděpodobné. Musí sice takový účet víc sledovat, ale vždyť oni sledují všecky účty.

Banky jsou většinou součástí velkých korporačních celků a Farage je toho názoru, že mnohé tyto korporační struktury mu nemohou prominout jeho úlohu v Brexitu. Proto mu zrušili bankovní účet. Určitě se některým z nich nehodilo, že k Brexitu vůbec došlo a dnes trestají ty, co se o to přičinili.

Britům se nevede dobře a hodně z nich je toho názoru, že před Brexitem to bylo lepší. Takže dnes mnozí litují, že se od Evropské unie odtrhli. To je samozřejmě omyl, za to, že se jejich životní podmínky zhoršují mohou děkovat pandemii, karanténám, inflaci, nesmyslné podpoře Ukrajiny, vzrůstajícímu počtu migrantů, sankcím na Rusko, neschopným politikům, kteří se míchají do věcí, kterým nerozumí a podobným důvodům.

To může být jeden důvod pro Farageovy problémy. Ten druhý může být předpojatost banek samotných proti některým lidem. Ale je zde ještě třetí důvod.

Před několika měsíci využil Sir Chris Bryant, předseda anglické vládní komory, zvané House of Commons, parlamentární výsadu a veřejně oznámil všem, že Nigel Farage dostal velkou finanční sumu poukázánu z Ruska. Nebyla to pravda. Farage říká, že nikdy neobdržel ani jeden cent z Ruska, nebo od někoho, kdy by byl s Ruskem ve spojení.

Proto napsal Bryantovi dopis, kde žádal omluvu, ale nedostal ani odpověď. Najal velkou právnickou firmu v Londýně, aby vypátrala, co proti němu kdo má, ale ani tím se nikam nedostal. Skvrna na jeho pověsti zůstala a pak ztratil bankovní účty a tím pádem byl snížen na nulu, na bezvýznamného člověka, málem na bezdomovce. Nemůže ani požádat o půjčku, nemůže spoléhat na platby kartou, je finančně vyřízen.

U nás by mohl ještě používat složenky a platit na poště, ale nemyslím, že něco takového v Anglii mají.

Farage usuzuje, že Anglie se pro něho stala nepřátelskou zemí, ve které nemůže nadále žít. Je jeden z prvních, který byl takto znemožněn. Po kom půjdou zítra? Po nás?

Kriminálně vedený, nezákonný syndikát

Catherine Austin Fitts říká, že dnešní finanční systém je kriminálně vedený, nezákonný syndikát. Bankéři zkoušejí vytvořit takový finanční systém, kde by byli naprosto mimo jakýkoliv zákon a mohli si dělat co chtějí. Dožadují se svrchované imunity a přitom se snaží zformovat zcela odtrženou skupinu lidí, která se může věnovat čemukoliv co si usmyslí, i kdyby to genocida byla.

Všechny jejich plány jsou na naše naprosté zotročení a proto Fitts zdůrazňuje, aby se lidé co nejvíce oddalovali od digitálního způsobu placení, to je placení kartou, nebo telefonem a kde možno, aby používali hotovost. Bankéři rovněž plánují voperovat každému z nás čip, takže budeme označeni jako dobytek. Je to velice ponižující.

Chtějí zavést digitální finance, CBDC (Central Bank Digital Currency), což nejsou doopravdy peníze; to není „currency.“ To celé je pokus o globální převrat a my se dnes ocítáme přímo uprostřed tohoto podvodu.

Kdyby se jim podařilo digitální peníze centrální banky opravdu zavést, tam by nepřipadalo v úvahu, že by na příklad státní banka nad ním mohla uplatňovat kontrolu. Ta kontrolní banka by byla Bank of International Settlements (BIS), neboli Banka mezinárodních úmluv, která je zamíchaná v kriminálních podvodech už aspoň sto let. BIS je centrální banka centrálních bankéřů; je to hlavní banka globalistů. Má 53 členů a je vedena nevoleným výborem, složeným ze svých členů. Je imunní vůči veškerým zákonům.

Snaha o tento převrat začala někdy v r. 1997 a od té doby začaly po celém světě vyrůstat finanční instituce, které nespadaly pod zákony zemí, ve kterých se nacházely. Byly zcela vyňaty ze zákona a jejich vedení věří, že mají svrchovanou imunitu, kterou jim zaručuje celá snůška mezinárodních dohod a smluv. To další, co chtějí docílit, je nadvláda nad světem.

To ale není finanční problém; to je problém jednotlivých vlád. Vlády jsou dnes dokonale ovládány někým, koho ani neznají. A teď nám chtějí vnutit čip a skrze tento čip budou rozhodovat o tom, kam můžeme jít a kam ne, jak daleko se můžeme vzdálit, jestli nám seberou všecko, co máme nebo ne. AI, umělá inteligence bude na to všecko dohlížet a jak nám už předem oznámili, v r. 2030 nebudeme mít nic a budeme šťastni.

Podvody v Americe a jinde

Tito lidé vytvořili celosvětový systém, který jim umožnil ukrást americké federální vládě 21 bilionů dolarů (12 nul za číslem 21) a převést tyto obrovské peníze jinam. Takové transakce mohou být provedeny naprosto tajně, zakódované a nezjistitelné žádnou špionážní agenturou a peníze mohou být převedeny kamkoliv na světě. Dokumentace podléhá diplomatické imunitě a postižitelnost jakýmkoliv zákonem světa neexistuje. To je jejich systém na praní špinavých peněz, který nespadá pod žádný zákon a nepodléhá žádným podmínkám.

27-29 bilionů zmizelo z Ameriky v době finanční krize v r. 2008. Dalších 29 bilionů zmizelo nedávno a vypadá to, že se mezitím ztratilo peněz ještě víc.

Pak zde máme další podvod, což je „množstevní vypomáhání,“ neboli „quantitative easing.“ To je způsob, kdy centrální banka nakoupí velké množství buď vládních dluhopisů, akcií velkých firem, nebo jiné finanční instrumenty a z těchto potom půjčuje na málem nulový úrok bohatým podnikatelům a firmám. Chudší a chudí nedostanou nic, protože tato „půjčka“ je podmíněna značným existujícím majetkem.

Teď se ještě ke všemu začali globalisté ohánět tím, že demokracie nefunguje a namísto demokracie nám chtějí nastolit celosvětovou centrální kontrolu, jakýsi nový otrokářský řád a podstatně snížit ekonomické možnosti každého člověka. Myslí si, že nás už nepotřebují, protože nás mohou nahradit automatizací. Pro sebe si vymysleli různé mechanismy, jak prodloužit délku života. Něco takového samozřejmě nechtějí dát nám, to by vytvořilo velké ekonomické problémy. Ale když oni budou mít 150 let a my všichni budeme žít do 70, jak nám něco takového zdůvodní?

A tak se nás raději zkoušejí zbavit. Je spousta možností jak se o to postarat, aniž by kdo mohl říct, že jde o vraždu, nebo genocidu. Geneticky měněné potraviny, přidávání jedovatého fluoru do vody a do potravin, škodlivé léky, radiace – to a mnoho dalších útoků něco takového spolehlivě docílí.

Každou vládu je rovněž možno poměrně snadno zničit, stačí aby byla zadlužena. Pak zvýší úrokovou sazbu a stát je vyřízen.

V r. 2019 vytvořili obrovskou finanční inflaci, kterou odsadili globální deflací pracovních sil. A stále dál tiskli peníze, které měly být podloženy vším možným, včetně technologie. Otázka je, čím podloží to, co přijde? Co když plánují vytvořit mohutnou deflaci?

Ekonomická válka

To, že se Evropa nechala donutit aby se vzdala levného ruského plynu a ropy, to je ekonomická válka proti Evropanům, říká Fitts. Současný systém centrální kontroly, který nutí jednotlivé vlády jednat proti vlastním zájmům, ničí nejen zdraví naší planety, ale též zdraví našeho životního prostředí, zdraví lidí jak fyzické, tak psychické. Jenže tím, že otrávíte lidskou populaci nejste schopni vytvořit ekonomické hodnoty.

Takže je možno říci, že naše ekonomie je dnes vedena kriminálním způsobem. To množství korupce, které se všude vyskytuje, rovněž nepřispívá dobré ekonomické situaci. A ještě to napomáhá oné velké skupině institucí, které se vymanily z vlivu zákonů jednotlivých států, a které se ze všech sil snaží celý svět zničit.

Jak již bylo řečeno, to všecko dohromady je převrat, a nový světový systém, který tito lidé zkoušejí nastolit je otrokářský řád. Pro vzdělaného, úspěšného, inteligentního a myslícího člověka je velice těžké něčemu takovému uvěřit. Nebude věřit ani tomu, že bankéři nám zkoušejí vnutit čip na naši kontrolu, čímž nás chtějí ponížit na úroveň dobytka.

To vše je možno zastavit

Catherine Fitts říká, že nic z toho se nemusí stát. My sami máme tu moc, abychom jejich plán zastavili. Každý, kdo rozumí spirituálním zákonům a ví jak spirituální svět funguje, si musí být vědom toho, že globalisté nic z toho nemohou provést, když my řekneme: NE!

Jako příklad, jistá banka v Irsku zkoušela na své zákazníky nanutit digitální peníze. Museli to vzít zpátky a převést celý systém zpět na původní nastavení, protože jejich zákazníci zrušili účty a šli jinam. To je jakou moc má lid a proto si buďme vědomi, že i válku proti bláznivým globalistickým plánům vyhrajeme, když řekneme „ne.“

Jsou někteří, kteří s nimi budou souhlasit a tito řeknou „ano.“ Podle Catherine Fitts, tito lidé ztratí nesmrtelnou duši.

Redakce

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
5 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x