31.12.2022
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Je manipulace počasí možná? Je to plán, anebo skutečnost? Pokrok, anebo nesmysl? (II.)

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Lesní požáry jsou další vojenská zbraň, což potvrzuje dokument americké armády „Lesní požáry jako vojenská zbraň“ (Forest Fires as a Military Weapon). Tento dokument, dnes odtajněný popisuje, jak musí být lesy pro požáry připraveny. Je nutno je postřikovat aluminiovými částicemi, zastavit déšť, vysoušet spadané listí, aby dobře hořelo. V tomto spisu jsou jmenovány některé země, jako je Španělsko, Portugalsko, Francie – přesně ta místa, kde dnes hoří lesy.

Další použití pro HAARP a hladomor

K ovlivňování počasí je využíván již zmiňovaný systém HAARP, který mají Američané na Aljašce. Je to zbraň hromadného ničení, která dokáže vyslat 3,5 milionů Wattů do atmosféry a nabít atmosférické vrstvy natolik, že mezi nimi dojde k řetězové reakci, která přehřeje ionosféru. Něco takového vytlačí atmosféru napřed nahoru a pak dolů. Při tlaku směrem dolů dojde k vytvoření zmíněného vysokotlakého teplotního poklopu. Do tohoto okruhu pak nevpluje ani mráček, takže nikdy nedojde k dešti. Teplo, které se tam drží nevyprchá ani v noci a stlačený vzduch sám k tomu přispívá a teplotu ještě zvyšuje.

Instalací HAARP je po celém světě asi sto.

V západní části Ameriky, hlavně pak v Kalifornii bylo těmito manipulacemi vytvořeno neuvěřitelné sucho. Nic tam neroste. Dnes statkáři kácejí odumřelé stromy, které kdysi plodily mandle a jiné produkty. Všecky přehrady a jezera jsou poloprázdná, některá zcela vyschlá, viz obrázek. V průběhu let přišla Kalifornie kvůli zastavení dešťů o asi 13 metrů výšky vody.

Kvůli nedostatku vody nemohou stávající přehrady produkovat elektrickou energii, čímž dochází k jejímu zdražování. Kdyby byla elektřina levná, bylo by možno pěstovat potravu uvnitř, kde by umělé světlo nahrazovalo slunce, ale ta možnost zde již dávno není. Útoky na biologii této části země trvají už 20 let a za tu dobu bylo příliš mnoho věcí poškozeno.

Manipulátoři navádějí vodu, která má správně spadnout na Kalifornii na sever, na Aljašku, kde tím způsobují záplavy. Na Aljašce vlhkost nukleují, čímž ji zchladí a pak ji přivádí na jižní a východní státy, které takto udržují chladné a vlhké. Tam taky žije převážná část americké populace, kteří jsou tímto způsobem udržováni v domnění, že je všecko v pořádku. A zatím jsou obrovské plochy země, nejen Kalifornie, ale i střední Amerika, kde byly dříve pěstovány potraviny ničeny těmito nepřirozenými zásahy.

Převádění dešťů můžete pozorovat, když je zatažená obloha, jen a jen sprchnout, ale déšť nikdy nepřijde. To proto, že vlhkost byla odvedena jinam. Zakrývání slunce těmito těžkými mraky pak ovlivní tepelné proudění, takže „zelená energie“ ve formě větrných mlýnů není využitelná. Někdy rovněž dochází k prudkým závanům větru, což tyto mlýny ničí.

Globalisté míní rozsah katastrofy, kterou způsobují tajit, jak nejdéle to jde. A až nakonec všichni pochopí, jak byli podvedeni, pak bude pozdě na nápravu. S největší pravděpodobností se něco podobného děje po celém světě, ale lidé většinou nic nepodezřívají a nepátrají.

Dane Wigington doporučuje shlédnout film „Planet of the Humans“ (Planeta lidí), který natočil Michael Moore. Film pojednává o prohrané válce s počasím, kdy vedoucí našich národů sledují zájmy svých bohatých podporovatelů a naprosto ignorují potřeby a zájmy lidu. Ani jednotliví vědci nebo badatelé se o těchto záležitostech nezmiňují, protože nechtějí ohrozit příliv peněz, které dostávají na výzkum od vlády a od různých korporací.

Zelená, „obnovitelná“ energie

Přes veškerou drahotu elektrické energie jsou v Kalifornii doporučována elektrická auta a dokonce mají být benzinové motory od r. 2030 zakázány. Jenže Kaliforňané nesmějí ta elektrická auta nabíjet denně od 16 do 21 hod., protože není dostatek elektrické energie.

Stejně tak baterie, které jsou lithiové ionty, ty jsou nesmírně drahé a nahradit takovou sadu baterií stojí od 15 000 do 30 000 dolarů (x23=Czk). A přitom baterie vydrží pouze pár tisíc nabití a pak je po nich! Taky někdy explodují, což způsobuje značné škody na majetku a na lidských životech. Málokdo je ochoten tyto baterie přijmout ke zlikvidování, protože jsou velice jedovaté. Jak moc „zelené je něco takového?“

Dolování lithia je další problém, protože k tomu je zapotřebí značné množství vody a voda je dnes nedostatková málem všude na světě.

Sluneční elektrárny představují další dilema, o kterém nikdo nemluví. Při jejich výrobě jsou použity chemické plyny, jako hexafluoroethan, který je 17 000 krát (někdy až 23 000 krát) horší pro přírodu a pro ochrannou ozonovou vrstvu, než jsou skleníkové plyny. Panely vydrží možná 20 let a co pak s nimi? Když budou vyhozeny na smetiště, kyselý déšť v nich rozpustí jedovaté látky a tyto se dostanou nejen do půdy, ale i do spodní vody. Takže opět, jak moc „zelená“ je tato energie?

Škodlivý déšť pro zemědělce

Když padá déšť, který s sebou strhl aluminiové částice z chemtrails na zásaditou půdu, tam neudělá velkou škodu. Zato když zavlhčí kyselou půdu, pak tu zeminu doslova ničí. Dokáže změnit pH hodnoty o 1,0 směrem ke kyselosti, takže z 5,4 pH dostaneme 6,4. Organismy, které v této půdě žijí a které jsou naprosto nutné pro pěstování rostlin, nemohou takovou kyselost, doprovázenou jedovatým aluminiem snést a odumírají. Kyselost hlíny rovněž ovlivňuje schopnost kořenů přijímat potřebné živiny, takže se blíží doba, kdy kvůli manipulaci s počasím pole přestanou plodit.

Dnes je možno pěstovat rostliny, které vyrostou dvakrát rychleji než dříve. Ovšem mají pouze poloviční obsah výživných látek. Kvalita dnešní potravy, kterou denně jíme, je opravdu ubohá. Je zcela možné, že kdyby do naší doby přišel člověk, z doby před 100 lety a jedl by to, na čem my si dnes pochutnáváme, že by ho to zabilo.

Americká vláda se sama přiznala, že ovlivňují hurikány

Určitě se zdá nepochopitelné, že by někdo chtěl ovlivňovat počasí a záměrně způsobovat ničivé hurikány, tsunami, zemětřesení a jiné katastrofy. Mnozí by si určitě rádi mysleli, že to všecko je autorova fantazie. Proč by to kdo dělal? Co by z toho měl?

Peggy Hall, americká reportérka je toho názoru, že vláda manipuluje počasí proto, aby v lidech vzbudila strach a nejistotu a mohla převzít totální kontrolu té určité oblasti. Dobře vědí, že když jsou lidé vyšinuti z normálu, jsou více ochotni snášet obtíže a to jak fyzické, tak psychické, spirituální, finanční, společenské a ekonomické.

Říká, že k prvnímu skutečnému pokusu o manipulaci hurikánů došlo v září 1965 a tento hurikán se jmenoval Betsy. Betsy se chovala velmi nepředvídatelně a mnoho tehdejších vědců správně usuzovalo, že něco není v pořádku. Byl to první ničivý tropický cyklon, který způsobil na Floridě dalekosáhlé škody, v hodnotě aspoň 1 miliardy dolarů. To bylo v 1965. 1 miliarda tehdejších dolarů se rovná asi 9,5 miliardám dolarů dnešních.

Americké doznání k manipulaci počasí tvoří jednak dopis z r. 1972, napsaný Hlavním finančním úředníkem, což byl tehdy Elmer B. Staats, Senátorovi Schweikerovi. V dopise je hned v prvním odstavci napsáno, že: „Toto je odpověď na Vaši žádost … zaměřili jsme se na zjištění informací o programu osévání mraků, které je podporováno Federálními úřady a na cenu a účel těchto programů, na vliv osévání mraků na srážlivost a na mohutné bouřky, na druhy chemikálií, které jsou pro osévání mraků používány a na jejich vliv na přírodu.“

Druhé svědectví je dokument, vydaný výzkumnou laboratoří firmy General Electric, z června 1952, kde je všecko do detailu popsáno. Jsou v něm začátky tohoto výzkumu, což byl Projekt Cirrus, je v něm popsána nukleace, statický déšť, jodid stříbrný, studie mraků a další.

V dokumentu jsou zaznamenány výsledky sledování mraků, sledování bouří, měření mraků, zjišťování nuklea srážlivosti, nuklea ledu, studie dešťových kapek, studie růstu ledových krystalů, krupobití, druhy mraků a jiné. Rovněž je popsán způsob, jakým se přiblížit k centru bouře, jaká má být výška letu a podobné detaily.

Zajímavé je, brožurka rovněž obsahuje kapitolu o lesních požárech! Už tehdy se těmito náměty zabývali.

Vědci tvrdí pravý opak

V současné době se sešlo asi tisíc vědců a badatelů na velkém sněmu, pod vedením norského nositele Nobelovy ceny za fyziku, Ivara Giaevera, aby prodiskutovali klimatické změny a jejich případné ohrožení. Došli k názoru, že klima se vždycky mění a nikdy není stejné, takže není čeho se obávat. Oteplování země podle nich postupuje mnohem pomaleji, než bylo očekáváno a nezpůsobuje přírodní katastrofy, jak je obviňováno. Nezpůsobuje ani hurikány, ani záplavy, sucha a jiné nepříjemnosti.

Takže není žádná nouzová situace a lidstvo nemá důvod k obavám.

Asi nebyli nikdy v Kalifornii.

V jedné věci ovšem měli pravdu, když prohlásili, že kysličník uhličitý (CO2) není škodlivý, ale naopak, je naprosto nutný pro život na Zemi. To by mělo být sice každému jasné, ale tak zvaným „elitám“ to jasné není. Asi jejich základní školní výuka byla velice pochybná.

Kysličník uhličitý je nutný pro zemědělství, pro zeleň, kdy zvyšuje úrodnost a podporuje růst. Jeho omezování je stejně škodlivé, jako drahé. Plán na snížení CO2 do r. 2050 na nulu je nesmyslný a nerealistický. I tito vědci nakonec usoudili, že naše klima by mělo být míň politické a víc vědecké.

Investoři následují

Už to, že si zmínění vědci dovolili vyslovit nesouhlas s odstraňováním CO2 na nulu a prohlásit, že změna klima neexistuje ukazuje na to, že k tak odvážnému tvrzení dostali odněkud souhlas. Kdyby tomu tak nebylo, tak by dál propagovali nesmyslnou agendu o škodlivosti CO2, o které každé české a slovenské školní dítě ví, že není pravdivá.

A hned se vynořila investiční společnost Vanguard, což je jedna ze dvou firem, které vlastní podstatnou část všech větších a velkých korporací, jak zde na světě jsou (ta druhá firma je BlackRock) a prohlásili, že vytahují investované peníze (asi 7 bilionů dolarů, dvanáct nul za sedmičkou) z projektu, který byl založen proti změně klima. Tento projekt se jmenuje „Net Zero Asset Managers“ (NZAM) a „net zero,“ neboli „čistá nula“ znamená, že chtějí nulový kysličník uhličitý v atmosféře do roku 2050. Další negramoti.

Tito odvážlivci mají v úmyslu ze své pohodlné kancelářské židle zamezit používání všech „fosilních“ paliv do r. 2050. Vůbec jim nevadí, že nic neví ani o průmyslové výrobě, ani o potřebách populace, neznají důležitost jednotlivých průmyslových odvětví a už vůbec nemají ponětí jak a čím tuto spalováním vytvořenou energii nahradí. Takže jsou předurčeni k neúspěchu a vůbec jim nevadí, že ze sebe takovými hloupými řečmi dělají šašky.

Také mají v plánu omezit oteplování planety o 1,5°C, globálně. Zde se opět jedná o podstatnou imbecilitu. Představte si, že budete kontrolovat svoji vlastní pokojovou teplotu v rozmezí 1,5°C. Vždyť ani v jedné místnosti to není možno docílit, ne pak v celosvětovém měřítku! A pak – co je 1,5°C? Nic, zhola nic.

Ovšem zkuste přijít s vynálezem na výrobu „čisté energie,“ třeba perpetuum mobile, nebo něco obdobného. Napřed si ale pořiďte pěkně vysokou životní pojistku, pro svoji rodinu, aby měli z čeho žít, až zde nebudete. Protože tito lidé se postarají o to, aby vás zničili. To je, co si ve skutečnosti přejí ze všeho nejmíň: čistou a levnou energii. Na čem by pak dělali své miliony, kdyby někdo s něčím takovým přišel?

Přidal se k nim i Bill Gates

Kupodivu, Gates se vyjádřil ve videu z r. 2018, kdy mluvil ke skupině svých přátel, že celá agenda se změnou klima není nic jiného než podvod, za účelem nastolení Nového světového zřízení (NWO), neboli Great Resetu. Řekl také, že tak zvaná „čistá energie,“ čímž je míněná sluneční, větrná a vodní produkce, docela lidi pobláznila. Podle něho, snaha o obnovitelnou energii je v současné době módní ale ve skutečnosti tyto zdroje nejsou schopny vyřešit problémy se změnou klima.

Gates je dnes ten největší farmář v Americe, protože vlastní největší rozlohu zemědělské orné půdy. Co s těmito lány míní dělat, není známo. Ale je jisté, že kupoval ornou půdu kde mohl a je těžké uhádnout, za jakým účelem. Zároveň s touto snahou začalo v Americe docházet k zapalování firem, zabývajících se výrobou a zpracováním potravin.

Gates má určitě mnoho společného i s ničením farmářů a zemědělské produkce v Holandsku. Žádný jiný stát nepostupuje tak agresivně, ve snaze zabránit sedlákům hospodařit. Zato holandská vláda chce tu zemědělskou půdu získat vší mocí, na pochybné účely, i přes nekonečné stávky sedláků.

Jenže zde musíme vzít do celkového zhodnocení také skutečnost, že holandský Ministr Mark Rutte, který zavedl zákon o nitrogenu, jímž obhajuje zrušení holandského zemědělství, je nejen členem WEF Klause Schwaba. Jeho švakr také vlastní řetězec dodávkových obchodů jménem Picnic, které prodávají také umělé maso a jiné umělé náhražky potravin. A hádejte kdo investoval 600 milionů euro do obchodů Picnic?

No přece Bill Gates! Kdo jiný!

 

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,17 out of 5)
Loading...
6 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)