18.11.2015
Kategorie: Ekonomika, Společnost

Konzumerismus aneb společnost zadlužených nevolníků

Sdílejte článek:

MARP 18|11|2015

Ano, budu psát o hlupácích, kteří si z konzumerismu udělali modlu. O hloupých lidech, pro které jsou pohodlnost, lenost, peníze, televizní seriály, televizní „reality šou“, přijetí myšlenkového proudu většiny a reklama životní mantrou. Každý den listují v různých reklamních letácích toho či onoho hypermarketu nebo drogerie, hledají slevy… Každý den sledují televizní seriály bez ducha a konce, které chrlí jedna stanice za druhou… Každý týden jsou u vytržení nad různými „Talenty“ a „Superstar“. Zábavou je jim návštěva nákupního centra s obědem ve stylu KFC nebo McDonald’s, kde se rozplývají nad „pochoutkami“ ze vzduchem nafoukané housky bez jakékoliv chuti a z bůhvíjakého mletého masa, zalité samozřejmě pořádnou dávkou Coca-Coly a navrch „kafíčko“ z kávového extraktu, který pravou kávu samozřejmě nikdy neviděl, připravené ze „zdravých“ hliníkových nebo plastových kapslí.

Život takových lidí se skládá ze slev, půjček, hypoték, náhražek jídla a pití a konzumaci všudypřítomné reklamy, včetně té podprahové, o které vlastně ani neví. Věří všemu, co napíšou v novinách, na internetu a nebo řeknou v televizi. Jejich názor na celý svět kolem je scvrknutý do věty: „Dělají to tak všichni, tak proč ne já.“ Hledají jakékoliv výmluvy, aby ospravedlnili svůj konzumní styl života a schovávají se za fráze, které jsou jakoby vystřižené z reklamního spotu.

Kdokoliv má jiný pohled na svět, odmítá se podřídit systému, podřídit se konzumu, kdokoliv odmítá státem „nařízený“ standard je pro ně divný. Spíše je ale pro ně blázen a snaží se ho poučovat, co je „správné“ a co se „musí“, protože to tak dělají nejen oni, ale „prý“ všichni… Zásadně nesouhlasím! A rád budu označován za blázna, ale konzumerismu nikdy nepodlehnu…

kunzumerismus

Podívejme se, co o konzumerismu říká Wikipedie a zamysleme se, jestli je tohle zrovna ten způsob života, kterým chceme žít:

  • Přestože je konzumerismus často spojován se západním světem, ve skutečnosti existuje napříč kulturami a státy (zejména během poslední dekády rozvoje globalizace), a tak jej dnes můžeme vidět například v Tokiu, Singapuru, Hong Kongu, Tchaj-pej, Tel Avivu či Dubaji. Konzumerismus ve smyslu nakupování zboží či spotřebě materiálů v přemíře nad základními potřebami je stará jako první civilizace. S tím, jak konzumerismus stoupl do povědomí, vytvořil se proti němu opačný způsob života – dobrovolná skromnost.
  • Konzumerismus není jev starý jen několik let – první náznaky této tendence jsou někdy spojovány s osobností významného předpovídatele trendů a zakladatelem novodobého public relations z 20. a 30. let 20. století, E. L. Bernaysem, který způsobil posun paradigmatu v přístupu k nakupování z pozice zákazníka z „potřebuji si koupit“ na „chci si koupit“.
  • Konzumerismus nepředstavuje zcela krajní pozici nutkavé potřeby trávit veškerý čas v supermarketech a obchodních centrech a utrácet za zboží veškeré peníze. Těchto případů (které označuje jako tzv. „shopoholismus“ a jedinec, který touto dysfunkcí trpí, shopoholik) je minoritní množství, na druhé straně konzumerismus jako náhražka kultury nebo ideologie je (zvláště ve vyspělých zemích) významně zastoupen a „spotřební návyky“, alespoň částečně koincidující s konzumerismem tak má značná část populace, zejména pak střední třída.
  • Konzumerismus dále tvoří určité prostředí pro styk a interakci producentů, jednotlivých obchodních značek a „korporátního světa“, a konzumentů na straně druhé; a též zahrnuje a sjednocuje do jednotného přístupu (ať už je nazýván kulturou, ideologií nebo dokonce náboženstvím) jednotlivé reklamní, a kromě reklamy souvisí i s dalšími obory jako je psychologie a její rozvíjející se podobor psychologie reklamy, sociologie, public relations či marketing nebo jevy jako je mem či virální marketing.
  • Podle Naomi Kleinové vznikl konzumerismus extrapolací od původního konzument-producentského vztahu prostřednictvím reklamy tím, jak se v 1. pol. minulého století postupně měnil její význam, účel i její paradigma v oslovení zákazníka – „potřebuji“ se změnilo na „chci“; inzerce produktů se změnila na inzerci životního stylu, kde dané produkty jsou jeho přirozenou součástí.
  • Ze strany výrobců zboží většinou nejsou slyšet ke konzumerismu výhrady, ba leckdy tento stav podporují – například tendencemi pořádat čím dál delší sezónní (vánoční, velikonoční, novoroční, prázdninové) slevy, množstvení slevy, soutěže s daným výrobkem pro podporu prodeje, masívní podporou leasingů, úvěrů a půjček na splátky či bezhotovostní platbou; největší nákupní centra začínají čím dál více o zákazníky pečovat, největší obchodní centra čím dál více integrují všechny jejich potřeby do jednoho místa (kromě samotného supermarketu zde nabízejí i různé kavárničky, obchůdky a boutiky, masážní a kosmetické salóny, posilovny a fitness centra ale i multikina), v některých případech lze vypozorovat i architektonický úmysl přeměnit obchodní centra (ve formě různých, fontánek, korz, veřejné zeleně apod.) na (zdání) veřejného prostranství. Tyto změny a úpravy, (které jsou též podnikány pro zpříjemnění nákupu tam zavítajícím zákazníkům) nicméně obchodníci „ideologii“ konzumerismu u svých zákazníků (přímo či nepřímo) podporují.
  • Změna směrem ke konzumerismu, mj. i ve způsobu trávení volného času lidí, se často stala terčem kritiky několika publicistů, sloupkařů, fejetonistů apod., ale tento trend i přes jejich články trvá a není pravděpodobné, že by na obzoru byla nějaká systémová změna, která by proti němu zasáhla.

Kolik lidí se v tomhle vidí? A kolik lidí je ochotno a schopno toto změnit a žít tak, jak by se žít mělo? Kdo je schopen žít bez reklam, bez bankovního účtu, bez půjček a hypoték (jsou to naprosto zbytečné věci!)??? Zamyslete se a nejprve hledejte chybu v sobě, ne ve druhých, ne ve společnosti. Je to v hlavě, nic víc! Je to v rebelii, tohle zavrhnout a žít zase jako člověk a ne jako jedno z koleček soukolí, které nám „někdo“ určuje!

ZDROJ: marps.cz

Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (6 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg