1.7.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Dr. David Martin a jeho proslov k Parlamentu Evropské unie

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Nedávno jsem sledovala video z vědecké konference, nazvané „Zdravotnictví 21. století,“ která byla pořádána v Brně. Je smutné, že Augustiniánské opatství nedovolilo tuto konferenci pořádat ve svých budovách, ale zároveň se nemůžeme divit, protože jejich hlavní šéf, což je papež, je globalista, zastánce očkování a přílivu nezákonných emigrantů, příznivec a stoupenec Satana a zrádce Kristovy víry. Můžeš mne za to, Bergoglio, exkomunikovat, ale je to čistá pravda a to ještě ne celá.

Divila jsem se tomu, jak málo lékařů a jiných vědců ví o tom, že současná očkování proti Covidu byl dokonalý podvod, že očkování nebyla ani navržena, ani vyrobena proti dané nemoci a že žádná očkování nikdy, naprosto nikdy nefungovala! NIKDY!

Americké FDA, které povoluje léky a léčebné prostředky do oběhu, již odstranilo povolení pro používání COVIDových injekcí. A přesto se pořád dál „očkuje.“ A také, když jdete s čímkoliv k lékaři, ani jeden z nich se vás nezeptá, jestli jste byli očkováni proti Covidu. Co se děje? Nechtějí to vědět? Anebo se bojí dotknout této zpolitizované agendy?

A pak je zde Dr. Martin a jeho aktivita. Letos, začátkem května se Dr. Martin dostavil na zasedání Evropského Parlamentu, kde informoval jeho členy tom, co doopravdy injekce proti COVIDu jsou a co způsobují. Bylo mnoho těch, kteří ho slyšeli a přesto – odezva na tyto informace není valná!

Vlastně jakási odezva zde je, vesměs záporná. Na internetu se dočtete, že Dr. Martin má špatné informace, že nepochopil správně výsledky studií a že jeho důkazy, ve formě promítané dokumentace, nebyly zveřejněny. Jiní stočili námět jeho proslovu na kritiku lékařské profese a další o všem jednoduše mlčeli.

Martin je neustále popisován jako finanční analysta, čímž je naznačováno, že o zdravotnictví nemůže nic vědět. Jeho firma M-Cam je největší upisovatel nehmotných aktiv, která jsou používána ve finančnictví 168 zemí světa. Od r. 2001, kdy vypukla aféra s antraxem, také sleduje a kontroluje dodržování zákonů o biologických a chemických zbraní pro americkou vládu. A ještě ke všemu, už asi 20 let sleduje patentové přihlášky a hodnotí jejich použití pro lidstvo.

Dr. Martin dokládal svůj proslov spíše s pomocí patentovaných materiálů, které jsou jasný a neklamný důkaz, který není možno nijak překroutit. Tyto patenty si může snadno vyhledat a přečíst každý sám, stačí vědět jejich čísla a ta byla řádně dodána.

Evropská unie sama vydala stránku, která v podstatě říká abychom věřili veřejným zdravotním autoritám a přitom vynechávají skutečnost, že veřejné zdravotní autority nejsou záměrně informovány, nic o těchto nových a nikdy předtím používaných vakcínách neví, příbalové letáky jsou čisté kusy papíru a tam, kde je možno najít jakýsi tisk, tak je mnoho položek ve vakcínách obsažených nevysvětleno – to je prý firemní tajemství!

Ale posuďte sami, zde je proslov Davida Martina

(Moje poznámky, vysvětlivky a pochybnosti jsou v závorkách)

Koronavirus jako vzor patogenu byl prvně isolován v r. 1965. Tehdy byl označen jako první infekční a obnovitelný virální vzor, který může být použit k navodění různých změn v lidské kondici. Byl isolován v souvislosti s běžným nachlazením a byl ihned označen jako obměnitelný patogen, použitelný k různým účelům.“

(Martin je obviňován z toho, že posunuje objev koronaviru o skoro 60 let dozadu, čímž popírá jeho novost a současnost. Jenže koronavirus byl objeven ještě mnohem dříve, podle Wikipedie již v r. 1931. Takže je to velice starý virus.)

(Je zde ovšem značná nesouhra mezi terminologií lékařské vědy, což podemílá její věrohodnost. Jak říká Wikipedie a mnohé jiné zdroje, virus byl objeven, nebo identifikován, či také isolován již dávno. Jenže švýcarský lékař Dr. Stefan Lanka bezvýhradně potvrdil to, že ještě vůbec žádný virus na světě nebyl nikdy nikým isolován, neboli očištěn a představen jako ojedinělý element, bez jakýchkoliv přísad. Nikdo dokonce ani neví, jak takový virus vypadá. Takže o co se zde jedná – je to virus, nebo něco jiného. Jak byl objeven a co to bylo, co bylo objeveno? Jak tito lidé vůbec věděli, že něco objevili a co to je?)

David Martin pokračuje tím, že říká, že v r. 1966 byl první vzor koronaviru použit v americko-evropském biologickém pokusu, na manipulaci člověka. Ten rok byly poprvé sdíleny informace mezi US a Británií. V r. 1967 pak došlo k prvním pokusům očkování pokusných osob pozměněným koronavirem. Důkazem je dokument, nazvaný „Vliv ‚nového‘ lidského viru dýchacích cest v dobrovolnících“ a jeho text je ZDE.

A pak, navzdory všem mezinárodním smlouvám, které výrobu biologických a chemických zbraní zakazují, jsme s tímto výzkumem pokračovali,“ říká Martin. „Vzali jsme tento jed ze Spojených států a nakazili jsme jím celý svět. Běžné nachlazení bylo změněno na chiméru v 1970. letech.“ (Chiméra je něco, co je složeno z různých, geneticky odlišných částí.)

V letech 1975-1977 jsme začali zkoumat jak změnit koronavirus tím, že ho dodáme různým zvířatům, jako psům a prasatům. Do r. 1990 jsme tím docílili ohrožení chovu psů a prasat, protože oběma druhům způsoboval žaludečně-střevní potíže. Tento výzkum se stal podkladem pro Pfizerovo první očkování proti hrotové bílkovině (spike protein), které patentovali již v r. 1990. Je to Patent US6372224B1.

V r. 1990 byl zjištěn podstatný problém s očkováním: že nefungovalo. Očkování nefungovalo, protože koronavirus je velice měnivý: neustále se mění, transformuje a mutuje. Každá publikace o koronavirech od r. 1990 až do 2018 – a byly jich tisíce – došla ke stejnému závěru, že koronavirus na žádné očkování nereaguje, protože se mění tak rychle, že ho vakcína není schopna podchytit.

V r. 2002 patentovala Universita v North Carolina, Chapel Hill něco, co nazvali ‚infekční, replikačně defektivní kopií koronaviru.‘ Tento výraz, ‚infekční, replikačně defektivní‘ znamená zbraň. Znamená to něco, co bylo vytvořeno aby to někoho napadlo, ale přitom by to nezpůsobilo škodu nikomu jinému.“

(Výraz ‚infekční, replikačně defektivní‘ je těmi, kteří se pokouší projev Dr. Martina znehodnotit vysvětlován jako něco, co se nedokáže samo rozmnožovat. V biologii to znamená škodlivou látku, což dokazuje evropský Patent EP0466815A1.)

Patent na ‚infekční, replikačně defektivní‘ kopii koronaviru byl podán v r. 2002,“ pokračuje Dr. Martin, „a byl založen na výzkumu Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), pod vedením Dr. Anthony Fauci. Podání patentu jaksi záhadně předcházelo výskytu SARS 1.0, o rok později.

SARS není přirozeně se vyskytující látka; byl vytvořen v laboratoři. Je to výsledek výzkumu, kdy lidé sami změnili vzor životního systému natolik, že na člověka zaútočil jako zbraň. Výsledky výzkumu byly patentovány v r. 2002, patent č. WO02/086068A2.“

Další patenty:

US7279327B2, Výroba rekombinantních koronavirů, patent podán v r. 2002;

US7220852B1, Koronavirus isolován z člověka, patent podán v r. 2003;

US7776521B1, Koronavirus isolován z člověka, patent podán v r. 2003;

V r. 2003 podalo americké CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) patent na isolování koronaviru z člověka (uveden výše). Tento patent podali protizákonně, neboť se provinili proti americkým zákonům o biologických a chemických zbraních. CDC k tomu účelu získalo sekvenci z Číny a patent podalo v Americe. Něco takového není pouhé provinění, je to doslova zločin.

Americká patentová kancelář jejich patent zamítla celkem dvakrát. Ale nakonec úředníci CDC patentovou kancelář podplatili, takže následně byl patent v r. 2007 přijat. Byl to patent na SARS koronavirus!“

PCR test, všeobecně používaný na zjištění přítomnosti koronaviru byl Dr. Martinem veřejně označen za biologický terorismus proti lidem při akcích, pořádaných Evropskou unií v letech 2002 a 2003. (Záznamy o těchto událostech zde nejsou předloženy.) V r. 2005 byl PCR test opravdu označen jako biologická zbraň a od té doby je klasifikován jako přípravek, umožňující biologickou válku. Něco takového rozhodně nesvědčí o zájmu o naše zdraví.

Další protizákonná činnost

Zákaz vyvíjení biologických zbraní z r. 2021 měl zastavit veškerou snahu o výzkum za účelem ‚zesílení účinnosti‘ (gain-of-function), čímž je myšlena účinnost škodlivá. Jenže na podzim v r. 2014 dostala Universita v North Carolina, Chapel Hill, která se tímto výzkumem zabývala, dopis z Fauciho NIAID, který potvrzoval, že i když je výzkum za účelem zesílení účinnosti zastaven, jimi přijaté vládní peníze na stejný výzkum již byly vyplaceny, takže tím pádem získávají výjimku ze zákona a mohou na výzkumu dále pokračovat.

Pak mohli již v r. 2016 publikovat článek v některém vědeckém časopise,“ vysmívá se nenápadně Dr. Martin, „který by říkal: ‚SARS koronavirus je připraven na výskyt u lidí.‘ A co by pak byl tento koronavirus, připravený na výskyt u člověka? To by byl WIV1, což znamená: Wuhan Institut Virologie, virus č. 1.

Někdy v r. 2017 vešlo do lidské konverzace tvrzení, že dojde k nehodě, anebo k záměrnému vypuštění (respiratory) patogenu dýchacích cest. A pak, v září 2019 byl svět informován, že se něco takového opravdu brzy stane. To vše bylo nastaveno tak, aby všichni v září 2020 přijali koncept universální vakcíny. Ta snaha byla donutit celý svět, aby vakcínu přijal a k tomu účelu měl být použit koronavirus.“

Jak napsal jeden ze spiklenců, Peter Daszak, Anthony Faucimu:

Pokud není ohrožení infekční nemocí dostatečně mocné a na hranici nouzové situace, tak je většinou ignorováno. Abychom si podrželi financování i za krizový bod, potřebujeme zvýšit porozumění veřejnosti pro potřebu lékařských opatření, jako je očkování proti koronaviru. Hlavní pomoc v tomto směru jsou media a ekonomie bude celý humbuk následovat. Je nutno takový humbuk použít k našemu prospěchu, abychom se dostali tam, kam chceme. Investoři se přidají, když uvidí zisk na konci procesu.“

Dr. Martin zdůrazňuje skutečnost, že v předešlém paragrafu není žádný zájem o veřejné zdraví. Zde se jedná o promyšlený domácí terorismus. Je to čin biologické a chemické války, která je vedena proti lidské rase. A bylo přiznáno písemně, že se jedná o finanční krádež a finanční podvod. Čtěte znovu sami: „Investoři se přidají, když uvidí zisk na konci procesu.“

Na závěr proslovu Martin dodává: „Tímto byla z přírody vytvořena zbraň. Měli bychom zakončit podporu vědy, která sleduje jen své vlastní zájmy a prospěch, pokud nejsou ochotni přijmout 100% zodpovědnost za každé ublížení na těle a za každé úmrtí, které způsobí.“

Další mraky patentů

David Martin říká, že existuje víc než 4 000 patentů, které se týkají SARS koronaviru. Jeho firma rovněž udělala podrobný rozbor financování tohoto výzkumu a zkreslování jeho výsledků. To vše dokazuje, že koronavirus není žádný nový, přirozeně se vyskytující virus, ale je to výsledek pilné práce mnoha laboratoří, které na něm pracovaly celá desetiletí.

Seznam 120 patentů, který jeho firma vypracovala, je možno najít ZDE.

Až do r. 1999 se patenty, týkající se koronaviru vztahovaly pouze na veterinářskou vědu. Teprve s Pfizerovým patentem (US6372224) z r. 2000 se začalo jednat o vakcínách, i když tyto byly zpočátku vyvíjeny pro psy. Všichni psi totiž mají koronavirus. Patent pro první koronavirus, zaměřený na lidské plíce byl (US7279327) byl z r. 2002. Tehdy se vědcům podařilo přestat používat vědu pro lidské dobro a vyvinuli nebezpečnou zbraň, SARS. Pár měsíců poté, co byla patentová přihláška podána, vypukla epidemie SARS v Asii.

V r. 2001 došlo k podání obrovského množství patentových přihlášek, které se týkaly bakteriálních a virových patogenů. Tyto patenty podávaly instituce jako je Národní institut pro zdraví (NIH), dále NIAID, Medikální výzkum armády Spojených států a jejich mezinárodní spolupracovníci.

Měli bychom si uvědomit, jak usilovně pracovaly celé štáby odborníků v bílých pláštích a s vážným výrazem ve tváři na zbraních proti lidstvu. Chtěli vytvořit zbraň, která by zranila natolik, že by smrt byla neodvratitelná, ale aby mezi použitím zbraně a následky uplynula dosti dlouhá doba, aby nebylo možno zjistit původ zdravotních problémů.

Tak zvané očkování proti COVIDu je jedna taková zbraň. Co jsou ty další? Určitě existují, určitě jsou používány. Pouze o nich nevíme, takže se jich nemůžeme vyvarovat.

Proto je zapotřebí daleko větší opatrnosti a obezřetnosti. Sledujte, analyzujte, informujte!

Redakce

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 4,84 out of 5)
Loading...
51 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x