29.4.2021
Kategorie: Ekonomika

Eurokraté mohou krást, ale výhradně genderově vyváženě

Sdílejte článek:

IVAN DAVID

DAVIDNejvětší část právě probíhajícího pléna Evropského parlamentu nám zabralo hlasování o části balíku Absolutoria. Jde o unijní obdobu státního závěrečného účtu. Vždy po skončení roku musí každá instituce v EU odevzdat Účetnímu dvoru všechny doklady o tom, jak utratila přidělené peníze z rozpočtu EU. Účetní dvůr, což je unijní obdoba našeho Nejvyššího kontrolního úřadu, následně provede kontrolu účtů z hlediska jejich souladu se schváleným rozpočtem, zákonnosti a také účelnosti. Svoji zprávu pak předkládá Evropskému parlamentu. Oficiálně se tomu říká parlamentní rozpočtová kontrola.
Závěrečná etapa, při níž europoslanci schvalují Absolutorium pro jednotlivé unijní úřady, je spíš parodií na rozpočtovou kontrolu. Téměř u každého bruselského i dekoncentrovaného úřadu najde Účetní dvůr řadu nehospodárností nebo porušení rozpočtových pravidel. Většině europoslanců to však vůbec nepřekáží v tom, aby Absolutorium schválili. Tedy posvětili, že je všechno v pořádku a má to tak běžet dál. I když se nějaké ty peníze holt zase ztratily. Hlavně neztrácet glanc a udržovat zdání, že systém správně funguje.

Podle Smlouvy o EU a fungování EU byl Evropský parlament nadán pravomocí rozpočtové kontroly proto, aby na základě odborných podkladů auditorů z Účetního dvora napravoval nešvary v hospodaření Evropské komise a jí podřízených dekoncentrovaných agentur. Probruselská většina se však zatvrzele brání tuto pravomoc vykonávat. Místo aby europarlament formou usnesení nařídil Komisi potrestat viníky rozhazování peněz, které členské státy svěřily EU, a jednotlivým úřadům uložil nápravná opatření, většina europoslanců ve zprávách k Absolutoriu řeší neprosté nesmysly.

Příkladem je usnesení, v němž Evropský parlament nařizuje Účetnímu dvoru, aby zlepšil genderovou vyváženost svých pracovníků. Ve schváleném usnesení není nic o tom, jestli auditoři pracují dobře nebo špatně nebo co a jak mají příště lépe kontrolovat. Ukládá se jim, aby mezi sebe najali více auditorek.

Pikantní je i konstatování obsažené v usneseních k Absolutoriu hned několika dekoncentrovaných agentur, v němž Evropský parlament uvádí, že úřad je mezi občany málo znám. Je pravda, že EU zřídila už tolik dekoncentrovaných agentur, které mají sídla jinde než v Bruselu, že už je ani většina europoslanců neumí ani vyjmenovat. O velké části z nich dokonce ani většina europoslanců nikdy neslyšela. Za všechny lze jmenovat třeba Evropský institut pro rovnost mužů a žen (EIGE), který, jak jsem zjistil při projednávání jeho Absolutoria, sídlí v Litevském Vilniusu. Během necelých dvou let práce v Evropském parlamentu jsem o něm kromě schvalování rozpočtu a Absolutoria nikdy neslyšel. Cosi to asi vypovídá o smysluplnosti jeho existence.

Většině probruselských europoslanců vůbec nepřijde divné, že existují úřady, které stojí miliardy eur a nikdo o nich nic neví. Většina europarlamentu nepovažuje za problém vyhazování peněz na jejich provoz, ale to, že málo informují občany o své činnosti. V usnesení k Absolutoriím několik takových úřadů se vedení těchto institucí ukládá zlepšit jejich webové stránky a více pracovat s Facebookem.

Patřím k menšině poslanců, kteří při hlasování prosazovali názor, že tyto zbytečné orgány je třeba zrušit. Probruselská většina nás přehlasovala. Schválit se podařilo pouze část usnesení, v němž je Evropské komisi vytýkáno, že u velké části dekoncentrovaných agentur nepředložila europarlamentu analýzu práce a užitečnosti těchto úřadů, ačkoli má takové posouzení být prováděno každých 5 let. Asi dobře vědí, proč to posouzení neprovádí. Možná, že by se pak někdo zamyslel, jestli je opravu nutné, aby administrativa spotřebovala 10% rozpočtu EU. Náklady na správní činnosti jsou nejrychleji rostoucí kapitolou rozpočtu EU. A to v době, kdy Komise škrtá dotace zemědělcům.

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x