27.4.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Trikolora apeluje na senátory, nebourejte systém sčítání volebních výsledků. Nevnášejte do voleb nejistotu a chaos!

Sdílejte článek:

JIŘÍ SUDÍK

SUDIKJménem Trikolory, ale troufám si říci i jménem většiny občanů naší země chci apelovat na náš senát, na poslaneckou sněmovnu, na předsedu senátu pana Vystrčila z ODS: Žádáme vás, nenarušujte zaběhlý a vyzkoušený systém sčítání volebních výsledků, nesnažte se do voleb násilím vnášet zcela cizí prvek, kterým je korespondenční hlasování.

Bez nadsázky mohu říci, že to, jak jsou u nás organizovány volby nám závidí celý svět. U nás nevidíme dlouhé mnohahodinové fronty před volebními místnostmi, tak jak je to běžné v zahraničí. Každý volič je odbaven během několika minut. Dále, kdokoliv v rámci volebního okrsku požádá, navštíví jej u něho doma dva členové volební komise s přenosnou urnou a umožní mu tak hlasování.

Nevnášejte prosím chaos do sčítání hlasů, neberte lidem důvěru, že volby jsou spravedlivé, a že hlasy voličů jsou poctivě sečteny. Piráti, TOP09 a další probruselské strany nám tvrdí, že účelem jejich korespondenčního hlasování je umožnit občanům v cizině zúčastnit se voleb. Nevěřím, že toto je ten skutečný důvod, nevěřím, že těmto stranám záleží na našich občanech v zahraničí, Myslím si, že hlavním důvodem a hlavním motivem pro korespondenční hlasování je vnést nepřehlednost a netransparentnost do dosud přehledného sčítání hlasů.

Jsem si jist, že k tomu mohu hodně co říci. Působil jsem na okresním oddělení Českého statistického úřadu, z toho několik jako zástupce ředitele. Zúčastnil jsem se prvních svobodných voleb v roce 1990 a 1991, kdy jsem měl společně z kolegy tehdejšího PVT na starost počítačové zpracování výsledků voleb na úrovni okresu. Později, když již jsem na statistickém úřadu nepracoval, tak jsem působil více než 20 let v okrskových volebních komisích, zpravidla jako předseda okrskové volební komise.

I když si to mnohdy neuvědomujeme, součástí voleb, nejsou jen vlastní volby, jsou to i tzv. odhady předvolebních výsledků, předvolební průzkumy. Myslím, že i k tomu mohu hodně říci. Přípravy mnoha nejrůznějších výběrových šetření jsem se zúčastnil. (Netýkala se voleb) Výběrová šetření neznám jen prakticky, ale i teoreticky. Po revoluci jsem na VŠE absolvoval dvouletý postgraduální kurs Ekonomické statistiky, a vím, jak by měla taková šetření probíhat. Jsem si jist, že tak, jak by měla probíhat je provádí nezávislý Český statistický úřad. U ostatních různých komerčních agentur, zvláště u některých, není má důvěra v publikované výsledky příliš vysoká. Nechci unavovat podrobnostmi, ale zdaleka nejde jen o to, jak je velký vzorek respondentů a jaký je jejich věk. Jde o to, zda tazatel šetření provádí na vesnici, ve městě, nebo v Praze, před školou, nebo před domovem důchodců, před fabrikou, nebo před úřadem? Jsou to severní Čechy, Ostrava, Šumava, nebo Praha? Velký rozdíl bude také v tom, zda se šetření je prováděno před Vysokou školou humanitního směru, která vychovává „sociální inženýry“, nebo před medicínou, nebo před technikou? Toho jsou si agentury samozřejmě velice dobře vědomi. Z uvedeného vyplývá, že nemusí agentura, která šetření provádí přímo podvádět, výsledek šetření velice snadno ovlivní tím, kam se postaví a kde šetření provádí. Netvrdím, že se tak chovají všechny agentury, ale určitě takové jsou, ostatně je to veřejné tajemství. A jaké mám důkazy? Důkazy samozřejmě existují. Stačí porovnat předvolební výzkumy s výsledky voleb. Pokud je rozdíl mezi předvolebním výzkumem a vlastními výsledky voleb opakovaně vyšší než statistická chyba, kterou lze vypočítat, pak byl předvolební výzkum hodně „cinknutý“, nebo v lepším případě provedený zcela diletantsky a neprofesionálně. Bohužel, takové rozdíly vidíme téměř po každých volbách, ale to již je po volbách, účel byl splněn a nikdo to nemá zájem to řešit. Myslím, že je to velká chyba. Jedno řešení bych možná viděl. Průzkumy by měl provádět také nezávislý Český Statistický úřad a veřejnoprávní sdělovací prostředky by tomuto výzkumu měli věnovat dostatečnou váhu ve svých výstupech. A dál … agentury, jejichž rozdíly se mezi odhadem a skutečnými výsledky opakovaně pohybují za hranicemi statistické chyby, ty by měli přijít o svoji licenci.

Předvolební průzkumy mají obrovský vliv na voliče, působí na ně vědomě, ale také podvědomě. Neměly bychom to podceňovat. Proč ten dlouhý úvod? My si necháváme „cinknout“ předvolební průzkumy, nenechme si „cinknout“ i volby. Viděli jsme jak korespondenční hlasování ovlivnilo hlasování při posledních prezidentských volbách v USA. Viděli jsme to v Rakousku. V Rakousku už tak křičelo, že kvůli korespondenčnímu hlasování musely být celé volby opakovány. Náklady na jedny volby u nás jsou minimálně 600 milionů Kč. Máme i my volby kvůli korespondenčnímu hlasování opakovat? Vyhazovat znovu 600 milionů Kč? Hlavně si však za zahráváme s důvěrou voličů, ale také tím pohrdáme prací tisícovek členů volebních komisí.

Jak to u nás probíhá při volbách v okrskové volební komisi? Předně komise je složena ze zástupců různých politických stran. Prakticky si každá strana může do okrskové komise navrhnout svého zástupce. Ve volební komisi se pracuje ve dvojicích. Po celou dobu je tam vzájemná kontrola. Dále, volební komise má seznam oprávněných voličů v příslušném volebním okrsku, každého voliče, který se dostaví k volbám si v seznamu odškrtne, takže nikdo nemůže přijít dvakrát. Každý volič obdrží úřední obálku, i ty jsou evidovány. Když volič vhazuje obálku s volebním lístkem do urny, děje se tak před zraky celé volební komise. Večer první den voleb je volební urna zapečetěna, zapečetěna je i volební místnost. Rozpečetěno je druhý den před zraky celé volební komise.

A nyní to nejdůležitější, druhý den po skončení voleb začíná vlastní sčítání. Obálky z urny i z přenosné urny se sesypou dohromady. Kolik má být maximálně obálek v hlavní urně i v přenosné urně je předem známo.

Před vlastním sčítáním si komise sečte počet voličů, kteří přišli k volbám a kterým byla vydána obálka. Počet odevzdaných obálek od voličů nesmí být vyšší než počet obálek vydaných voličům. Obálky se otevírají po dvojicích, v každé obálce smí být jen jeden hlas, pokud je tam více hlasů, hlasovací lístky se odloží jako neplatné. Platných hlasovacích lístků tedy nesmí být více, než počet odevzdaných obálek. Dále se sčítají hlasy pro jednotlivé strany. Opět celkový počet platných hlasovacích se musí rovnat hlasům pro jednotlivé strany.

Vypadá to složitě, ale členové okrskových komisí to již velice dobře znají. Jen dodám, že za dvacet let ve volebních komicích jsem se nesetkal s tím, že by některý člen volební komise zkoušel podvádět. Vždy by se na to rychle přišlo. Zájem členů volebních komisí vždy byl, aby byly hlasy správně spočítány. Tím ovšem neříkám, že se volební komise nemůže dopustit chyby. Je to ojedinělé a jsem si jist, že v tom nikdy nebyl záměr. Důležité také je, že po skončení sčítání každý člen okrskové komise zná výsledky voleb ze svého okrsku a má možnost tyto výsledky předat své straně, která zasedá v Okresní volební komisi. Jeho strana má možnost alespoň namátkou provést kontrolu v příslušných výstupních sestavách za okres, kde jsou i výsledky jednotlivých okrsků.. A tak to postupuje .. až k Ústřední volební komisi. V Ústřední volební komisi jsou přidávány ještě další hlasy z velvyslanectví atd, ale a k tomu se již nemohu vyjadřovat.

Ke korespondenčnímu hlasování: U nás by měly být volby přímé. Pokud si to volič přeje, zástupci volební komise přijdou k němu domů. Když není volič fyzicky schopen sám vhodit lístek do urny, může mu pomoci třetí osoba, příbuzný, známý, kolemjdoucí, ale ne člen volební komise. Volič musí být přítomen.

A do čeho nás tlačí Piráti? STAN, TOP09? Volby by již nebyly přímé. Volič předem obdrží kód. Ale, nedá se s tím kódem kšeftovat? A nebo, rodiče sdělí synkovi, „Já tomu nerozumím, tady máš kód a udělej to za mne“. Mnohem větší nebezpečí však vidím v tom, že volby se znepřehlední, budou obtížně kontrolovatelné, právem vznikne nedůvěra k výsledkům voleb. Osobně jsem stále více přesvědčen o tom, že nejde o to pomoc voličům, kteří mají dvojí občanství, nebo kteří jsou dlouhodobě v zahraničí (ostatně možnost volit mají i oni).. Myslím si, že hlavní smysl korespondenčního hlasování je vnést do volebního systému nepřehlednost a téměř znemožnit kontrolu.

Redakce
Sledujte PP
Latest posts by Redakce (see all)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)