1.6.2022
Kategorie: Multikulturní soužití

Je výskyt extrémistických vrahů důkazem lživosti konspiračních teorií?

Sdílejte článek:

PERGILL

Soudruzi z Hlídacího psa se nechali slyšet (či spíš číst), v tom smyslu, že masakry, spáchané duševně narušenými střelci, zaměřené na nábožensky i etnicky neevropské obyvatelstvo, jsou vlastně důkazem toho, že konspirační teorie o “výměně obyvatel” (v civilizovaných zemích za necivilizované) je dokázána tím, že došlo k masakrům onoho predikovaného “náhradního” obyvatelstva extrémisty. Je to skutečně pravda?

Masakry

Skutečně se občas objeví (a soudruzi “liberální demokraté” to pak publikují, až se z nich kouří) masakr, který spáchá nějaký zoufalec, excentrik či duševně chorý s tím, že se ohání ideou oné snahy vyměnit obyvatelstvo z civilizovaných zemí.
Problémy zde vidím dva:

  1. Masakrů, které spáchali černoši, muslimové a další kandidáti na “nahrazující” obyvatelstvo, je daleko více. A i v případě ryze kriminálnických masakrů, motivovaných boji mezi gangy složenými z onoho “nahrazujícího obyvatelstva”, je daleko více (o mnoho řádů) obětí z řad oněch liberálními demokraty preferovaných etnik, než kolik jich dokázali zvládnout oni političtí extrémisté.
  2. Existují úniky informací, podle nichž je ona idea výměny obyvatelstva reálně existující a řada konkrétních politických kroků “liberálních demokratů” a s nimi spřízněných politických sil vypadá jako realizační kroky oné výměny. “Vypadá to jako kachna, chodí to jako kachna, kváká to jako kachna – je to kachna.”

Navíc je obecně známo, že Karel Marx (jehož filosofii a politiku v podstatě rozvíjejí liberální demokraté) po porážce revolucí v roce 1848 v exilu vytvořil seznam národů, které mají být vyhubeny, aby revoluce mohla příště zvítězit. Na jedno z čelních míst na něj umístil Čechy, což vedlo k jeho střetu s českým barikádníkem J. V. Fričem v jedné z londýnských kaváren (protože oba ve Velké Británii nalezli azyl). Těch pár přes držku, které Marx od Friče dostal, byl první kontakt našeho národa s marxismem.

O výměně obyvatelstva snil i Hitler, další postava, na niž liberální demokraté v podstatě navazují, včetně toho, že onen seznam národů, určených k vybití a nahrazení “nečím lepším” od Marxe jen s malými úpravami převzal.

V praxi byla také výměna obyvatel řadou států také provedena. Od vybíjení domorodců kde všude možně a jejich náhradou kolonisty až po “státem řízené hladomory”, jako pod britskou vládou v Irsku nebo pod sovětskou na Ukrajině.

Severoafrické pobřeží zažilo výměnu obyvatel opakovaně: Původní obyvatele vybili a nahradili svými lidmi Féničané (později se z nich stali Kartáginci), Kartáginci byli vybiti a odvezeni do otroctví po třetí Púnské válce Římany a území osídlili římští kolonisté. Ti byli vybití a nahrazeni Góty a romanizovaní Gótové byli vybiti a nahrazeni islamizovanými Araby, kteří jsou tam dosud.

Takže výměna obyvatel není něco fiktivního, na co nikdy nebylo ani pomyšleno, natož aby to bylo provedeno, jak uvádějí blekotalové, označující uvedené podezření za “konspiraci”.

Důkaz?

1. 4. tohoto roku jsem zde vystavil post, který zpochybňuje “Kříšťálovou noc” jako “spontánní reakci německého lidu na zavraždění sekretáře německého velvyslanectví Ernsta vom Ratha židovským mladíkem Herschelem Grynszpanem”.

Nicméně, i v případě, že by se moje teorie ukázaly být mylnými a HG tento atentát opravdu spáchal sám a pod vlivem toho, jak hodlalo Německo zacházet se Židy, byl by to důkaz fiktivnosti holokaustu?

Pokud jsem správně informován, tak ani ti nejomezenější (myšleno duševně) popírači holokaustu takovýto argument nepoužili, protože jim bylo jasné, že je to naprostá pitomost.

Je mi velice líto, ale soudruzi Hlídací Psi ve své zaslepenosti vůči konzervativním politikům a ideologům zcela jednoznačně překročili práh racionality.

Přístup

Před mnoha lety jsme se bavili s panem M. Konvičkou o tom, jak jsme se dostali ke svému kritickému pohledu na islám. Oba jsme se shodli na tom, že preferujeme praktickou empírii před teorií. Podle teorií, hlásaných kdejakým “odborníkem” má být islám supertolerantní a supernenásilné náboženství. Můžete si to přečíst v kdejaké učebnici religionistiky a podobných materiálech. V reálu jsou to ovšem muslimové, kteří se jednak chovají silně netolerantně nejen k nemuslimům, ale dokonce i k poněkud odlišnějším variantám tohoto náboženství, přičemž ona “netolerance” v naprosté většině případů zapáchá hřbitovní hlínou. V reálu jsou to také muslimové, kteří páchají nejrůznější typy atentátů a dalšího násilí, zaměřeného na nemuslimy a vše další, co považují za “neislámské”.

Pan Konvička mě pak informoval, že byl kdysi poučen jedním odborníkem na filosofii, že ono reflektování reality a empírie a upřednostňování reality před propracovanými filosofickými teoriemi, je poplatné dnes silně zavrhovanému filosofickému směru, jménem empiriokriticismus.

A jsme “z Prahy doma”, protože na tento směr filosofie dštil oheň a síru už samotný V. I. Lenin, idol mnoha současných levičáků. Viz jeho práce “Materialismus a empiriokriticismus”, kterou jsem kdysi studoval v rámci výuky marxismu – leninismu.

Faktem je, že Ernst Mach, zakladatel tohoto směru filosofie, nebyl vzděláním filosof, ale velmi kvalitní a významný fyzik. V podstatě bez jeho prací by se Einstein nedobabral ani k onomu známému vzorci:
e = m * c^2

A tento pán se právě pustil do filosofického přesahu svých vědeckých prací a stvořil onen empiriokriticismus.

Přiznám se také, že směr, dávající přednost pozorované či z pokusu vycházející empirii před bláznivými teoriemi jakýchsi “odborníků” je mi jako člověku, celoživotně se zabývajícímu různými způsoby pozorování a pokusů, sympatičtější, než přístup současných filosofů ve stylu “Když fakta odporují naší teorii, je třeba zavrhnout fakta”.

Druhou věcí je, že filosofie, produkovaná specialisty na toto “bádání”, tedy absolventa specializovaných studií, se naprosto odtrhla od reality a zplaněla. Faktem je, že zakladatelé toho, co se v antice a ještě i o něco později nazývalo “filosofie”, měli obrovský záběr přes celé tehdejší poznání, včetně oborů stojících na empirii. Takže se jim opravdu spíš blíží “filosofující jaderný fyzik” nebo “filosofující biolog” než “filosofující filosof”. Ten poslední je spíše produktem (a současně i nástrojem) úpadku této disciplíny.

Výsledek

Jako výsledek výše uvedeného přístupu k faktům a teoriím je, pochopitelně ten můj přístup, kdy dávám jednoznačně přednost tomu, co politici reálně dělají (a jaké to má reálné důsledky), než tomu, co politici říkají.

Jsem toho názoru, že i silně takticky nepolíbený jedinec nebude říkat své budoucí oběti, že ji chce zabít, jakmile si na to vytvoří trochu použitelné podmínky. Podobné verbální projevy lze zaznamenat i u řezníka vůči praseti, vytahovaného z chlívku k účasti na zabijačce. Takže z tohoto důvodu nevěřím žádnému politikovi, který prohlašuje, že se jedná jen a jen o jakousi smyšlenku, která nemá nic společného s realitou.

Zcela jistě to silně akcentuje jednání, které velmi přesvědčivě směřuje k pravému opaku, tedy k potlačení porodnosti původních obyvatel a naopak ke zvyšování porodnosti a současně imigrace obyvatelstva nepůvodního.

To se týká jak podpoře imigrace z mimoevropských oblastí, tak, např. v USA, podpoře liberálních demokratů nacistickému a teroristickému hnutí BLM (BLM jsou v podstatě “lidové milice liberálních demokratů”).

“S námi to nevyhrajou”

Sentence, citovaná v nadpisu, charakterizuje majoritní přístup většiny původního evropského obyvatelstva (a také obyvatelstva evropského původu v USA, Kanadě a podobných destinacích) k zavádění nejrůznějších sociálfašistických hámotin, které v podstatě zavrhuje už elementární logická úvaha.

Pokud tedy někdo chce zavádět jakési šílenosti a nesmysly, od boje za nějakou formu socialistické či komunistické společnosti, až po nejrůznější ekologická opatření, zpravidla naprosto nelogická a poměrně jednoduchou úvahou identifikovatelná jako totální nesmysl (citoval jsem jich tu na blogu už dost a stejně zbývá mnoho dalších, na které se nedostalo), nepotřebuje inteligentní, vzdělané a logického myšlení schopné obyvatele. Potřebuje buď vrozeně neinteligentní obyvatelstvo, případně obyvatele vymozkované totalitní ideologií (na způsob islámu), kteří byli myšlení drastickými tresty, aplikovanými na populace po mnoho generací, odnaučeni.

Tato úvaha je naprosto logická. Když se k tomu přidá na jedné straně podpora vymírání původního evropského obyvatelstva (sem patří zcela jednoznačně i homosexualismus, feminismus a genderismus) a na druhé straně propopulační opatření za účelem silnějšího množení přistěhovalců z mimoevropských lokalit, je ono podezření dále podpořeno.

“Třešničkou na dortu” je Istambulská smlouva, která na jedné straně činí původním obyvatelům prakticky jakékoli sexuální aktivity rizikovými (a zase přispívá k tomu, aby se rodilo co nejméně autochtonních obyvatel) a současně nijak nezasahuje do sexuálních aktivit oněch minorit mimoevropského původu (protože to. co je přísně zakázáno evropským autochtonům – od sexu s nezletilými až po jakýkoli náznak nedobrovolnosti při manželském sexu, je těmto minoritám bez problémů povoleno, a v daleko větší míře – např. silná tolerance znásilňování žen muslimy).

Tyto všechny empirie jednoznačně podporují pravdivost oněch “konspiračních” teorií o snaze vyměnit obyvatelstvo. Je mi líto.

Ještě k tomu násilí

V současné době jsou skutečně namotivovatelní k nějaké násilné činnosti pouze velmi extrémně smýšlející jedinci. S tím, jak se bude situace evropského autochtonního obyvatelstva zhoršovat, bude narůstat procento lidí, ochotných k podobným činům. Jako narůstalo prakticky po celou dobu existence protektorátu procento lidí, ochotných zapojit se do odboje, protože stále víc a víc obyvatel začínalo chápat nacistický režim jako vitální ohrožení sebe a svých potomků. Tedy jako režim, který je třeba zničit, a to i za cenu sebeobětování se.

Uvedený jev se v principu okupačnímu režimu nedařilo zvrátit ani extrémně narůstajícím terorem (respektive jakékoli utlumení odboje mělo vždy efemérní efekt). Nebyla to však jen česká specialita, podobně to vypadalo s odbojem i v jiných zemích.

Takže moje prognóza je, že, pokud nedojde k nějakému viditelnému a zásadnímu zvratu v naprosto rozdílnému přístupu politiků k autochtonnímu obyvatelstvu a imigrantům z mimoevropských zemí (a v jiných zemích k obyvatelstvu evropského a neevropského původu), bude se postupně snižovat “osobnostní práh” pro odboj se zbraní v ruce. A ten bude mít i stále sofistifikovanější charakter, takže místo nějakých “šílených střelců” nastoupí opravdoví odbojáři, organizovaní a cíleně likvidující osnovatele i nástroje oné “neexistující” výměny obyvatelstva.

To je prostě fakt, plynoucí z chování lidí v extrémních podmínkách.

Nakonec může dojít i k nějaké obdobě španělské reconquisty, likvidující nepřátelskou moc a její podporovatele a v závěru i vyhánějící samotné imigranty a jejich potomky. Nebo alespoň k výbuchu krajního násilí, jakým byla např. francouzská revoluce, likvidující, rovněž podle státní propagandy neexistující, vykořisťování lidu státem a církví.

To, že blekotalové, popírající snahu levičáků o výměnu obyvatel ve smyslu náhrady vzdělané a inteligentní populace, která “nežere” extrémistické blekoty liberálních demokratů, ekologistů a dalších anticivilizačních blekotalů, populací, která vzhledem k nižšímu IQ, nevzdělanosti a náboženskému fanatismu tyto blekoty bude v nějaké formě akceptovat, mají pravdu, rozhodně nějaké masakry nepodpírají. A mnoho reálně existujících aktivit právě těchto politických sil onu konspiraci proti obyvatelům evropského původu spíše podporuje.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
3 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)