24.10.2018
Kategorie: Společnost

Václav Klaus ml.: Liberální pozměňovací návrhy Silniční vyhlášky

Sdílejte článek:

COM/V. KLAUS ML.

Václav Klaus ml. na svém facebookovém profilu navrhl několik liberálních pozměňovacích úprav v Silniční vyhlášce. Souhlasili byste s ním?

Jeden socdem poslanec navrhl další buzeraci řidičů (povinné prohlídky u očařů) – varoval jsem, že pokud to proleze do druhého čtení načtu naopak liberální pozměňovací návrhy Silniční vyhlášky. Nakonec jsou tři a jeden cyklistickej. Jsem rád, že je podpoří i velká část klubu ODS.

1) „Řidič může před jízdou nebo během jízdy požít alkoholické nápoje za podmínek, že obsah alkoholu u řidiče jízdního kola nebude vyšší než 0,7 promile a u řidiče jiného vozidla nebude vyšší než 0,4 promile.“

Odůvodnění: Jistou toleranci obsahu alkoholu má většina evropských zemí. Většinou se jedná o 0,5 promile. Nulovou toleranci mají jen Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Maďarsko. Česká republika patří k vyspělému západu. Tolerance malého obsahu alkoholu přinese mnohem méně stresující situaci pro miliony občanů ve spoustě přirozených rodinných či společenských situací. Například odvezení prarodičů po štědrovečerní večeři a podobně. Nikterak to nesnižuje odpovědnost řidičů za své chování a jeho následky. Občan má být primárně trestán za to co způsobí, nikoli za to, co by způsobit mohl. Zde je Česká republika v nebezpečné konstelaci, kdy i za vážná dopravní provinění s vážnými následky padají relativně drobné tresty, kdežto preventivní trestání (včetně bodového systému) jest poměrně drakonické – např. ztráta obživy pro lidi, pro které je řízení pracovní podmínkou či přímo podstatou profese. Tento pozměňovací návrh tento poměr liberálním způsobem upravuje.

Vyšší tolerance u cyklistů je zapříčiněna jejich menší nebezpečností pro ostatní účastníky silničního provozu. Podobně například máme naprostou toleranci u chodců, kteří jsou rovněž účastníky silničního provozu. Opět to nikterak nesnižuje odpovědnost cyklistů za jejich chování a jeho následky. Většina cyklistů sportovních požívá alkoholické nápoje po jízdě jen pro dojetí k domovu. Z hlediska sociálního máme také mnoho cyklostezek ve vinařských oblastech a podobně, kde opět není žádný důvod držet „tatínky na rodinném výletě“ v nulové hladině alkoholu.

2) Zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích: V § 18 odst. 3 se číslo „130“ nahrazuje číslem „150“.

Odůvodnění: Naše dálnice jsou čím dál kvalitnější. Naše automobily jsou čím dál kvalitnější (účinnost brzd, bezpečnostní prvky). Přitom nejvyšší povolená rychlost zůstává neměnná. Zkušenost Spolkové republiky Německo, kde je na dálnicích rychlost neomezená, ukazuje, že nedochází k většímu počtu nehod a dokonce ani nedochází k větší rychlosti u většiny jedoucích automobilů (100-130 km/h). Současných 130km/h jako maximální rychlost je v mnoha situacích rovněž nebezpečně vysoká rychlost (vysoká hustota provozu, mlha, sníh a náledí, mokrá vozovka, silný vítr) a každý řidič musí zodpovědně rychlost snížit. Na druhou stranu za malého provozu a slušných podmínek není žádný důvod, aby občan nemohl jet rychlostí 150km/h, pokud takovou rychlost jeho vozidlo technicky umožňuje. Původním smyslem dopravy je rychlost a plynulost.

3) V § 18 odst. 3 se za slova „nejvýše 90 km.h-1;“ vkládají slova „na silnici I. třídy rychlostí nejvýše 100 km.h-1,“.

Odůvodnění dtto.

4) „Při předjíždění cyklisty na pozemních komunikacích s výjimkou silnic I. tříd musí být zachován boční odstup od předjížděného cyklisty alespoň 1,2 metru.“

Odůvodnění: Toto opatření kopíruje obdobná opatření v řadě vyspělých evropských zemí a je deklaratorní (výchovné) povahy. Ochraňuje cyklisty a jejich pohyb na silnicích menšího významu, kde by jejich aktivita měla primárně probíhat. V praxi znamená upozornit řidiče na situaci, kdy (ev. vzhledem k protijedoucímu vozidlu) by na užších silnicích neměl být souběžně jedoucí cyklista omezen z boku a měl by mít zachovánu bezpečnou zónu. Nebezpečných situací, kdy třeba řidič nákladního vozu z důvodu dopravní situace projede 0,5 metru nebo i blíže jedoucího cyklisty, sice ubývá, ale není žádný důvod vyšší kulturu řidičů vůči cyklistům nepodpořit i deklaratorní úpravou vyhlášky a na ní navazující osvětové kampaně příslušných organizací zabývajících se bezpečností provozu.

ZDROJ: Václav Klaus ml. 

Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (38 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg