30.9.2022
Kategorie: Ekonomika

Tady jde pouze o peníze – a vždycky to tak bylo, 2. část

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Německé průmyslové a ekonomické úspěchy rovněž ohrožovaly bohatství a prosperitu jiných, privátně vlastněných centrálních banek. Proto již v r. 1933 začal v Americe bojkot Německa a německého vývozu. Fanatismus tehdy dostoupil takové výše, že se nesměly veřejně hrát skladby německých skladatelů, Beethovena, Bacha a jiných.

Finančníci z Wall Street se tehdy dohodli, že vládní systém, který má Hitlerův stoupenec Mussolini v Itálii je lepší, než co jim nabízel Franklin D. Roosevelt. Rooseveltovy plány ohrožovaly jejich vlastní finance, které měly být rozděleny mezi ostatní. Proto se rozhodli zavést fašismus i v Americe a v r. 1933 najali Major Generála Smedley Butlera, aby zorganizoval puč, svrhl současnou vládu a ustanovil „Sekretáře všeobecných záležitostí,“ který by podléhal Wall Street a podle jejich diktátu by vládl. Měli v úmyslu drsně potlačit jakékoliv protesty a zakázat odborové organizace.

Generál Butler předstíral, že záměr provede, ale ve skutečnosti celé spiknutí vyzradil americkému Kongresu. Jenže Kongres, stejně jako dnes, hojně podporován penězi z Wall Street, odmítl cokoliv udělat. Roosevelt byl jediný, který chtěl nechat spiklence okamžitě uvěznit, ale tito mu řekli, že jestli se jeden jediný z nich dostane do vězení, že zkolapsují celou ekonomii a budou z toho vinit jeho, Roosevelta. Takže ani on nemohl proti těmto zrádcům zakročit, až do začátku 2. světové války, kdy bylo uzákoněno trestatelné „Obchodování s nepřítelem“ a pak mnoho z těchto lidí z Wall Street skončilo u soudu a ve vězení.

Teprve v r. 1967 byly záznamy o Butlerově výpovědi v Kongresu odtajněny. V jeho knize „Válka je raketa,“ píše Generál Butler: „Strávil jsem 33 let ve vojenské službě, jako člen nejčilejší vojenské jednotky, u námořníků … Většinu té doby jsem strávil bojováním za obchodní zájmy Wall Street a bankéřů. Krátce, byl jsem zločinec a gangster pro kapitalismus … Jako všichni členové vojenského povolání jsem nikdy neměl své vlastní myšlenky až do doby, kdy jsem od armády odešel. Moje vlastní mentální schopnosti byly ve stavu pozastavené činnosti, kdy jsem jednal pouze podle příkazů mých nadřízených. To je typické pro každého vojáka.

Takže jsem v r. 1914 pomohl udělat Mexiko a obzvláště Tampico bezpečné pro americké olejáře. Pak jsem zařídil, že Haiti a Kuba se staly obstojným místem pro chlapce z „National City“ banky, aby tam mohli dělat peníze. Pomohl jsem znásilnit půl tuctu republik ve střední Americe, kvůli prospěchu Wall Street. Ten seznam gaunerských činů je velice dlouhý. V letech 1909-1912 jsem pomohl vyčistit Nikaraguu pro mezinárodní bankéře Brown Brothers. V r. 1916 jsem přinesl světlo Dominikánské republice pro zájmy amerických cukrovarů. V Číně, v r. 1927, jsem se postaral, aby „Standard Oil“ (Exxon, Rockefeller) tam neměl potíže.

V té době jsem provozoval – jak by to chlapci v zadní místnosti řekli – skvělou raketu. Byl jsem odměňován, medaile, povýšení. Když se tak dívám zpátky, tak si myslím, že bych mohl pár věcí Al Caponovi (mafia gangster) poradit. On sám provozoval stejnou raketu jen ve třech městech; já jsem působil na třech kontinentech.“ Toto napsal Generál Smedley Butler v r. 1935. Jeho celou knihu (v Angličtině) je možno stáhnout ZDE.

Kennedy dobře věděl o co jde

President John Fitzgerald Kennedy znal velmi dobře dravou povahu soukromých centrálních banek a jejich snahu zničit každý národ, kde jsou ustanoveny. Proto vydal „Výkonný příkaz č. 11110,“ kterým přikazoval americkému Ministerstvu financi, aby začalo vydávat vlastní bankovky. Tyto peníze by nebyly vypůjčeny od Federální reservy, takže soukromí bankéři by z nich neměli příjem. Měly být vydávány vládou samotnou a podloženy stříbrem, které tehdy ještě Spojené státy držely. Takový čin byl schopen nastolit ve Státech nevídanou prosperitu a odstranit politickou a finanční nadvládu Federální reservy.

Pět měsíců po podepsání tohoto zákona byl Kennedy zavražděn v Dallasu, ve státě Texas a nové bankovky byly staženy z oběhu a zničeny. John McCloy, ředitel Chase Manhattan banky (jedna z hlavních amerických banek) a současně ředitel „Světové banky“ (World Bank), byl jmenován vedoucím Warrenovy komise, která byla pověřena vyšetřováním Kennedyho vraždy. Jinými slovy, z kozla byl udělán zahradník.

Co je cena zlata?

V r. 1944, když už 2. světová válka končila a vítězství Spojených států a jeho spojenců bylo jisté, hlavní bankéři se znovu sešli v Americe a dali dohromady „Smlouvu z Bretton Woods“ (Bretton Woods Agreement, možno stáhnout jako ‚torrent‘), kterým převedli funkci záložní celosvětové měny z anglické libry na americký dolar. To byla cena, kterou požadoval americký President Roosevelt náhradou za to, že se Amerika války zúčastnila. Všechny státy světa byly pak povinny upravit své měny, aby byly na americký dolar vázány.

Tato smlouva byla odsouhlasena v r. 1945 a náhradou za svůj souhlas požadovaly světové země splnění dvou podmínek: (1) Federální reserva nebude přehnaně tisknout příliš velké množství bankovek, které by tím pádem nebyly ničím podloženy a (2) americký dolar bude vždy směnitelný za zlato, v poměru $35 za trojskou unci (31,1035g). Nutno dodat, že žádná z těchto podmínek nebyla dodržena.

To vyústilo v poválečnou prosperitu v Americe, protože cizí země byly nuceny posílat své suroviny, výrobky nejrůznějšího druhu, materiály a jiné cennosti do Spojených států, výměnou za tyto potištěné kousky papíru, o kterých byly donuceny věřit, že mají cenu zlata.

Na příklad Francie, ta nakoupila obrovské množství dolarů, které zkoušela v r. 1970 opravdu vyměnit za zlato. Jenže v té době už Spojené státy žádné zlato neměly a z toho důvodu zastavil tehdejší President Richard Nixon provázanost papírových bankovek se zlatem. Prý to bylo dočasné opatření, které ale přetrvává dodnes.

Mnoho zemí se potom zkoušelo od dolaru odtrhnout, což způsobilo další problém. Protože Spojené státy zajišťovaly své půjčky od jiných států zlatem, které jak se ukázalo neměly, ti, kteří jim půjčovali, nebyli ochotni v tom pokračovat bez patřičné záruky. Nixon proto zavedl různé programy, kde zabíral obrovské části země, údajně na podporu lesní zvěře a tamnějšího způsobu přírodního života, prohlásil je za národní parky a mimo dosah populace a tyto používal jako záruku na další půjčky. Množství těchto programů na zabrání území Ameriky bylo značné, protože to byla snaha skrýt před lidmi rozsáhlost celé krádeže.

Pak začala Amerika jednat se státy, které produkovaly ropu. Dělali s nimi dohodu, že když budou svoji produkci prodávat pouze za americké dolary, U.S. jim bude zaručovat bezpečnost. Jednotlivé státy potom nakupovaly dolary, potřebné pro tento obchod a Amerika tím úspěšně podložila svoji vlastní měnu cizí ropou.

Postupem času ale ani to neuspělo. Různé země vlastnily víc a víc dolarů a kromě nemovitostí nebylo co s nimi v Americe nakupovat. Evropská auta a letadla byla lepší kvality a levnější a evropské zemědělské produkty nebyly geneticky změněné tak, jako ty americké.

Pochybná vojenská pomoc

Israel, který neustále napadal vojensky své sousedy a Amerika mu v tom ani v nejmenším nezabránila (a ještě je platili), způsobil, že se ropu prodávající země začaly obávat, že slíbená vojenská ochrana Spojených států nemusí mít tu hodnotu, kterou od ní očekávaly. Po prvním napadení Iráku, tato země v r. 2000 přímo požadovala prodej svých surovin za eura. OSN s tím nemělo problém, ale Amerika ano a tak v r. 2003, pod směšnou záminkou přítomnosti zbraní hromadného ničení, znovu, společně s NATO, napadli Irák, lynčovali Saddama Husseina, zničili a ukradli co mohli a vrátili produkci ropy na platbu pouze v amerických dolarech.

Od 11. září 2001, neboli 911, se Spojené státy nijak netají svými záměry a úplně si přestaly hrát na ochránce míru na Středním Východě. Otevřeně podporují agresivní výpady Israele proti jiným zemím a proti jejich vlastním spoluobyvatelům ve státě, Palestincům.

Když vedoucí Libyje, Muammar Gaddafi sdružil různé africké měny a rozhodl se je podložit zlatem, takže jejich olej by byl splatný pouze ve zlatě, to vyvolalo ve světě paniku a nesmírně to ohrozilo americký dolar. Spojené státy a NATO poté vtrhly do Libyje, pod záminkou podpory rebelů proti vládě, které k tomu účelu sami vycvičili a vyzbrojili. Gaddafiho brutálně zavraždili, vrátili platby ropy na výhradní měnu, což byl americký dolar a ustanovili privátně vlastněnou centrální banku, kterou Libyje do té doby neměla.

Podle amerického Generála Wesley Clarka, plán na platby pouze v dolarech měl být násilím zaveden i v těchto zemích: Irák, Syrie, Libanon, Libyje, Somálsko, Sudán a Irán. Později byla přidána Venezuela, která se provinila tím, že prodávala ropu Číně za jejich juany. Všecky tyto země rovněž nebyly členy „Banky mezinárodních dohod“ (Bank of International Settlements). Tato banka je privátní centrální bankou všech ostatních privátních centrálních banek, s centrálou ve Švýcarsku. Takže tyto národy neměly soukromě vlastněnou centrální banku, která by se na nich parazitila. Sami si tvořili svoji ekonomii a nikdo se jim do jejich rozhodnutí nemíchal. Proto je v současné době takový nátlak na Irán – je to obrovská země a nejsou pod kontrolou soukromé centrální banky, takže jsou na černé listině mezinárodních bankéřů, neboli ohroženi.

Veřejná media jsou nesmírně pomocná v těchto tajných machinacích. Neustále nám předkládají nejrůznější důvody pro napadení toho, či ono státu. S pomocí tanků, děl přináší Amerika a NATO demokracii do různých zemí a s raketami a chemickými zbraněmi je zásobují vydatnou humanitární pomocí. Ve skutečnosti, ale zcela sprostě napadají ty země, o kterých ví, že se nedokážou bránit, provádějí státní převraty a dosazují na místa právoplatně zvolených vůdců jim nakloněné loutky.

Hrnou se zabraňovat používání „zbraní hromadného ničení,“ které spolehlivě v napadeném státě nejsou, jinak by si tam netroufli. Natlačování jejich vlastní „demokracie“ je další obnošená záminka pro vojenské napadání svobodných a samosprávných zemí, kde všecko, co dělají je, že zabíjí civilisty, ničí vše, co tito lidé vybudovali a kradou na co své špinavé pracky dostanou, hlavně zlato. Na příklad v Afghanistánu měla vojska přikázáno střílet hlavně po ženách a dětech.

Tam, kde nemohou národ napadnout přímo, používají vraždy důležitých osob, které vždycky spáchají pominutí jednotlivci, kteří jsou pokaždé v procesu „odzbrojování“ zabiti, aby nevyšlo najevo jejich spojení s CIA, kteří je k tomu účelu vycvičili. Ta snaha je, dostat pod kontrolu co nejvíce zemí, aby bylo kde plundrovat a obohatit se, protože jinak celý Západ, založený na loupežích a okrádání populace, padne jako domeček z karet.

Tajné vlády nesnáší konkurenci

Privátní centrální banky jsou ta skrytá vláda skoro v každém dnešním státě. A tito bankéři dovolí vládnout pouze těm, kteří jednají podle jejich příkazů. Ti, kteří se vymknou, jsou buď zabiti, anebo je jejich země vojensky napadena. Běda státu, který si vede dobře a kde lidé prosperují a jsou spokojeni. Jeho napadení kanóny Západu je jisté.

Proto taková nenávist vůči Rusku, které se vymklo z jejich nadvlády a sleduje cestu prosperity. Ten strach, že by mohlo sloužit jako vzor ostatním, je silný podnět pro jeho zničení. Bankéři sami ale nebudou na Rusko útočit. Na to mají jiné lidi, nás všecky, které zfanatizují lživými zprávami v korupčních mediích a my pak nasazujeme vlastní životy za něco úplně jiného, než je nám řečeno. My pak umíráme za nemravné požadavky ziskuchtivých manipulátorů, kteří si ve své idiotské omezenosti myslí, že jim právem patří veškerý majetek světa.

Jejich tajná nenávist Muslimů, kteří – stejně jako staří Křesťané – věří, že půjčování peněz na úrok je zločin, je nesmírná. Muslimové totiž záhy poznali, že půjčování na úrok ničí celé národy a tak úrok zakázali. Svým vlastním půjčují bezúročně; úrok se vztahuje pouze na jinověrce. To, že bankéři skrze své poskoky vypudili celé hordy Muslimů nějakým druhem propagandy z jejich zemí a nahnali je do Evropy a do Ameriky, nenese nic dobrého pro tyto lidi, kteří si dnes mylně myslí, že mají vyhráno.

Samozřejmě, Muslimové jsou zase popuzováni proti nám, ať už s pomocí vymyšleného a nesmyslného rasismu, nebo jiného druhu nenávisti. Nechápou, že ta skutečná válka je jak proti nim, tak i proti nám a že v dnešním světě není nic zadarmo. „There is no free lunch,“ jak říkají Američané. Tito lidé neví, že jejich současná prosperita na úkor obyvatelstva států, kde se usadili, bude v budoucnu nějak, něčím, velice draze zaplacena, pravděpodobně s jejich životy.

V Americe je to zjevné, tam je naverbují do války a když zahynou, tak jejich těla budou buldozéry nahrnuta do hromadných hrobů a nikdo se nebude zajímat o jejich jména a jestli náhodou někteří z nich ještě žijí. Udělali to tak v Iráku a prošlo jim to, tak proč by to neopakovali. Jaké jsou záměry s těmito lidmi v Evropě, není ještě zcela zřejmé. Zdá se, že zde může být snaha o jejich použití proti původní, bílé populaci, kterou – s pomocí propagandy – dostanou za úkol vyhubit. Tím jejich použitelnost skončí. Jen čas ukáže, co z toho je pravda.

Všechny války jsou na ochuzení nás všech

Všechny války, tak jak kdy byly, byly vedeny soukromými bankami. Bankéři sami se jich nikdy nezúčastnili, ale pomocí svých peněz se brzy naučili ovládat media států, kde se zdržovali a propagandou, spolu s úplatky ovlivnit nejen populaci, ale i vedení, aby postupovali podle jejich plánů a příkazů. Už i v dávných dobách, nejrůznější války byly vedeny k tomu účelu, aby se jednotliví panovníci museli u bankéřů zadlužit kvůli ochraně svého majetku, svého panství a lidu, který je obýval. Skrze tyto zločinné taktiky ochuzovala tajná klika soukromých bankéřů všechny země, kam jejich krví zmáčené pracky dosáhly.

Na příklad, v dobách Francouzské revoluce šli tak daleko, že zabavili všecko, co měly francouzské finanční instituce v držení, včetně financí z ciziny, které tam byly uloženy kvůli zabezpečení. Neunikly jim ani majetky popravených. Důvodem pro tuto revoluci byl údajně hlad, který – stejně jako dnes – byl uměle vyroben. Vévoda Oranžský, bratranec francouzského krále a zednář, který chtěl sám vládnout, rád nastavil vojenské hlídky na všecky cesty, vedoucí do Paříže, aby zajistil, že se žádné potraviny do města nedostaly. Ten zbytek je historie.

Celý proces je jednoduchý. Bankéři půjčují peníze na úrok, což jen zvyšuje zadluženost obyvatelstva. Když si lidé nepůjčují dostatečně, pak jsou vlády nějakým způsobem donuceny si půjčovat. A když si postupně ani vlády, ani lidé půjčovat nechtějí, pak začnou bankéři válku a pak si musí půjčovat všichni a po skončení bojů si musí půjčovat ještě víc.

Nevím jak na Slovensku, ale Česká republika by si měla dávat pozor, protože o lidech je známo, že jsou šetrní a mnoho z nich má úspory. To se o mnohých jiných zemích, kde lidé žijí od výplaty k výplatě, říct nedá. Něco takového je jako mávání červenou plachtou před býkem.

Dokud budou soukromé centrální banky každého státu existovat a mít volnou ruku, tak nebude na světě mír. Úplatky, vydírání, vraždy, to všecko bude stále dál využíváno, jen aby mohli tito banksterští paraziti sloužit svým bohům, Mamonu a Satanovi. Jejich mylné přesvědčení, že jim patří veškerý majetek světa, včetně toho, co vlastníme my, jim brání chovat se lidsky.

To je rovněž ten skutečný důvod pro tvrzení, že naše planeta Země je přelidněna. Tito chamtivci se bojí, že jim ujídáme z jejich potravy, ubíráme z jejich nerostů a surovin, protože to všecko, co naše Země vlastní a produkuje patří jim a nás berou jako pouhé parazity na jejich majetku.

Kdysi dávno, v historii, Křesťanství, stejně jako Islám, zakazovalo úrok na vypůjčené peníze. Jenže pak vznikl řád Templářů, kteří uplatili papeže, aby jim dovolil jejich peníze „pronajímat,“ jak tomu říkali. Tento řád vymyslel mnoho dnešních lupičských bankovních taktik. Templáři byli ti, kteří uvrhli Evropu do doby temna, jak všecky okrádali. Konec tomu učinil francouzský král Filip IV., který spolu s tehdejším papežem zajal a popravil jejich hlavní vedoucí.

Templáři museli ale něco takového podezřívat, protože se některým podařilo utéct s velkou částí jejich majetku do Skotska, kde později založili Zednářství. S pomocí svých peněz si koupili část Londýna, která je dnes zvána „City of London,“ neboli Město Londýn a odtud vedou nadále svoji lichvářskou válku proti populaci celého světa až dodnes. Říká se, že proto se Británie odtrhla od EU, aby tito záškodníci nebyli postižitelní jejími nařízeními a nemuseli se se svými evropskými bratry-lichváři dělit o majetek. Ale to všecko je další historka, neméně složitá a značně zapeklitá.

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg
8 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)