1.11.2021
Kategorie: Společnost

Je ekologie věda?

Sdílejte článek:

PERGILL

Pan B. Trávníček se na Britských listech 27. 10. tohoto roku rozhořčoval nad tím, že ekologie je vnímána jako agresívní ideologie zelených a podobných stran a organizací a nikoli jako věda, kterou je.

Problém je jinde

Význam slov se mění, a někdy i velmi dramaticky. Ještě někdy před 140 lety lze v tehdejší korespondenci doložit odpověď na dotaz ohledně dětí: “Mám chlapečka s dvě kurvičky”, aniž by tím bylo míněno směřování k profesi či charakterové vlastnosti tímto slovem popsaných dítek, ale pouze jejich ženské pohlaví. Nicméně již po nějakých 50 letech, možná i dříve, se toto slovo stalo velmi hrubou nadávkou.

Babička Boženy Němcové od rozbřesku šukala po světničce, aniž by tím prováděla nějaké sexuální aktivity. Opět slovo, které v češtině dost dramaticky změnilo svůj význam. A v relativně krátké době a i navzdory prakticky všeobecné znalosti Babičky.

Podobně je tomu i se jmény. Např. po druhé světové válce, ani nevím proč :-) silně poklesla oblíbenost jména Adolf.

Ekologie jako věda

Pokud se týká ekologie: Ano, v původním významu tohoto slova to skutečně byla věda o interakcích organismů mezi sebou a s prostředím (odvozená od řeckého oikuméné, což znamená svět jako celek). Sám jsem se svými studenty spáchal několik prací, zabývajících se vztahem podmínek prostředí (včetně vlivů lidské činnosti) na výskyt termorezistentních mikroskopických hub (např. potenciálně patogenní Neosartorya Fischeri) v půdě. Což byla opravdu ekologie coby věda (s přesahem do medicíny a paramedicínských oborů).

Tohle fungovalo od prvních prací, které lze označit alespoň za “praekologické” až do minulého století. Pak to fungovat přestalo.

Zlom

Již na začátku druhé poloviny minulého století začal narůstat a posléze převažovat význam slova “ekologie” ve smyslu označení extrémistické politické ideologie, silně anticivilizačně zaměřené, nebezpečnější než nacismus a patrně i komunismus.

Tyhle trendy začaly na Západě dříve než u nás, kde ekologie do jisté míry těžila z (ne zcela pravdivé) pověsti oponenta minulého režimu. Již ve filmu “Krotitelé duchů” z roku 1984 je hlavním záporným hrdinou magistrátní ekolog. Pro nás tehdy nepochopitelně, ale již o deset let později pochopitelné zcela a naprosto. Nicméně už v první polovině 70. let se tuzemské ekologické organizace snažily narušit výstavbu fakultní nemocnice v Brně Bohunicích, mj. vytrháváním zeměměřičských značek. Již tehdy pro ně byla cennější plocha pokrytá buřinou a plevely než nemocnice, kterou Brno v té době silně potřebovalo.
Nebezpečnost ekologie plyne z obrovského množství obětí, které tato ideologie způsobila.

Již jsem o tom zde psal, takže jen stručná rekapitulace: Jen počty zemřelých na malárii v zemích, kde byla za pomoci DDT vymýcena a do nichž se po ekology vyřvaném (na bázi vesměs lživých argumentů) zákazu tohoto preparátu vrátila, převyšuje počet obětí nacistického holokaustu a, na rozdíl od nich, každoročně dále narůstá. Pokud se zohlední i oběti malárie v zemích, kde byla její eradikace započata (ale nedokončena), případně kde se s ní počítalo v blízké budoucnosti, máme tím pokryty co do počtu obětí i další německé genocidní a jiné vraždící aktivity. Dál je třeba počítat s nějakými oběťmi žluté zimnice (kterou také šíří komáři, ale proti níž se dá, naštěstí, očkovat, takže jich není tolik jako obětí malárie), něco přes milion obětí ekology vyřvaného zákazu zlaté rýže (opět každoročně kolem sta tisíc přibude), a už ekologie funí na krk komunistům.

Výhled do budoucna

Grýn Dýl, v jehož důsledku lze očekávat masová úmrtí obyvatelstva EU způsobená hladem a zimou, s vysokou pravděpodobností umožní ekologii komunismus nejen dohnat, ale i překonat. To, že se, podobně jako komunismus a nacismus, šíří ekologie ve své nejextrémističtější podobě ze zlostátu jménem Německo, patrně není žádná náhoda.

Asi je dost příznačné pro ekology (politické), že když jsem výše zmíněnou problematiku obětí malárie nadhodil v diskusi na Ekolistu, dostalo se mi odpovědi, že “se stejně jedná jen o nějaké černochy”. Prostě, rasismus je ekologům silně vlastní, stejně jako třídně orientované nazírání komunistů – privilegovaní jsou ti, co žijí z “alternativ” (typu nefunkčních a škodlivých OZE), a na vše ostatní se hledí jako v komunismu na podnikatele nebo v nacismu na Židy. A obyvatelé zemí třetího světa, pro něž může být dopad ekologických šílenství naprosto katastrofální (ztráta podpory z vyspělých zemí, ztráta trhu, protože zbídačení evropané si jejich výrobky a výpěstky nebudou moci dovolit, nehledě k narušení dopravy, atd.) jsou “jen černoši”, kteří ať klidně “vychcípají”. Stejně v těch zemích narušují prostředí, provozují zemědělské a další, z pohledu ekologických politických aktivistů nežádoucí, aktivity apod. A dokonce by chtěli žít v podobných podmínkách jako v Evropě, bez ohledu jak šíleně by tím “ničili ekologii”.

Jediné rozumné řešení

Pokud opravdoví vědci, zabývající se oněmi interakcemi organismů a prostředí, nechtějí být zaměňováni s nebezpečnými a vraždícími politickými extrémisty, budou si muset začít říkat nějak jinak, protože ten politicko extrémistický význam slova ekologie se už velmi hluboce zakořenil.
Já už ekologii také neučím, ale učím veřejné zdraví, vliv životního prostředí na zdraví, škodlivé faktory, ovlivňující zdraví, atd. A už jsem zachytil u kolegů i roztomilé slovo “prostřeďologie”.

Další věcí je, že využívání slova “ekologie” vědou je jen vodou na mlýn politickým extrémistům, kteří se snaží předstírat, že to, co dělají a prosazují, je založeno na vědě, což je, pochopitelně, naprostý nesmysl. Naopak, to, co hlásají pod pláštíkem “ekologie” političtí extrémisté, je v řadě případů v naprostém rozporu s tím, co hlásá ekologie jako věda.

Jistěže existuje i “vědecká ekologie”, vyučovaná na vysokých školách podobně, jako svého času marxismus – leninismus, která je ovšem daleko více ideologickým vymýváním mozků než vědou. Alespoň na ni studenti hledí přibližně stejně, jako moje generace na “marxák”. Právě proto by se i od té “disciplíny” měli ti, co provozují ekologii ve smyslu vědy, spíš distancovat.

Slovo “ekologie” si jednoznačně přisvojili političtí extrémisté, kteří se snaží existencí stejně se nazývající skutečně vědecké disciplíny předstírat jakousi podporu jimi hlásaných jurodivých blábolů ve vědě. Jedinou rozumnou cestou je, dle mého názoru, opuštění tohoto pojmu skutečnými vědci, kteří bádají na poli vztahů organismů mezi sebou a prostředím. A slovo “ekologie” nechat na pospas právě jurodivým pavědeckým blábolilům a politickým extrémistům. A zbavit ho tím jakéhokoli spojení s vědou jako takovou. Ať se jím udáví!

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x