14.2.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Soudruh Rychetský a Hlava XXII

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Přepočet hlasů na mandáty je podle rozhodnutí Ústavního soudu protiústavní, protože dle tohoto rozhodnutí porušuje zásadu rovnosti hlasů.

To je dobrá zpráva.

To totiž znamená, že všechny zákony přijaté v ČR za posledních 20 let jsou neplatné, protože je přijal protiústavní parlament. Skupina lidí, kteří se protiústavně vydávají za zákonodárný sbor, nemůže přijmout nic, co by bylo zákonem.

Senát vůbec nemůže existovat, protože samotný princip jeho volby naprosto brutálně porušuje zásadu rovnosti hlasů, když se do Senátu volí principem přepočtu „100% vítězům“, což je ještě násobně horší než do nedávna platná, dnes již „protiústavní“ klauzule pro koalice dle Zákona o volbách do Parlamentu.

Všichni poslanci za posledních 20 let musí okamžitě vrátit všechny částky, které z titulu výkonu své funkce obdrželi. Skutečnost, že tyto osoby okupující Parlament protiústavně pobíraly dvacet let „plat“ bude nutno posuzovat jako podvod, protože tyto osoby nás všechny uvedly v omyl, když se protiústavně vydávali za poslance Parlamentu, a tím získali neoprávněný majetkový prospěch.

Veškeré vlády zvolené protiústavním Parlamentem plným protiústavních „poslanců“-podvodníků jsou nutně také protiústavní.

Protiústavní pseudo-poslanci nemohou přijmout žádný platný zákon, jedině pseudo-zákon ze samé podstaty věci neplatný. Daně jsou tedy protiústavní, protože daňové zákony nejsou platné zákony, neboť byly „přijaty“ osobami, které protiústavně a podvodně předstíraly, že jsou poslanci parlamentu. Stejně tak je to s odvody na sociální a zdravotní zabezpečení – tyto odvody nemají oporu v žádném platném zákoně, protože to, co doposud bylo chápáno jako příslušný zákon, je ve skutečnosti pouze podvodný pamflet přijatý mrzkými osobami podvodně a protiústavně se vydávajícími za poslance.

Státní rozpočty, které mají mít také formu zákona, jsou všechny neplatné za celých uplynulých 20 let. Všechny osoby, které podle těchto neplatných pseudo-zákonů vyplácely jakékoli částky, se tak dopustily zpronevěry veřejných prostředků. Všichni, kteří pobírali za uplynulých 20 let plat jako ministerští úředníci a úřednice a tedy obdrželi veškeré finanční a jiné úhrady a náhrady neoprávněně, protiústavně, a jsou proto povinny je v plné výši vrátit. Aby je mohli v plné výši vrátit, musí si najít práci v soukromém sektoru. Tím se zbavíme neúnosné byrokratické zátěže, která by jinak v nejbližší budoucnosti v průběhu několika málo let zcela zadusila a zlikvidovala ekonomiku země, jako se v historii stalo ve většině případů krachů civilizací, které se zhroutily mnohem častěji pod náporem vlastního úřednictva než pod náporem cizích armád.

Všichni členové vlád za posledních dvacet let musí okamžitě vrátit všechny částky, které z titulu výkonu své funkce obdrželi. Skutečnost, že tyto osoby pobíraly dvacet let „plat“ bude nutno posuzovat jako podvod, protože členové a předsedové a místopředsedové vlád nás všechny uvedli v omyl, když se naprosto protiústavně vydávali za zvolené a jmenované dle Ústavy, a tím získali neoprávněný majetkový prospěch.

Nouzový stav neplatil nikdy za celou dobu od jara minulého roku, protože nouzový stav rádoby „schválily“ osoby, které se protiústavně prohlásily za poslance.

Všichni živnostníci, podnikatelé, majitelé a provozovatelé restaurací, hotelů nebo malých prodejen či provozoven služeb mají proto nárok na odškodnění v plné výši ušlých tržeb (včetně zisku a včetně sankčního úroku). Toto odškodnění jsou povinni vyplatit ze svých osobních aktiv a úspor ty osoby, které všechny tyto živnostníky a podnikatele uvedly v omyl a způsobily jim škodu. Konkrétně tedy jsou Babiš, Hamáček, Prymula, Vojtěch, Blatný, Flégr, Hořejší, Kubek, Šerý, Ludwig, Maláčová, Schillerová, Havlíček, Petříček, Metnar, Plaga a další povinni vyplatit podnikatelům a živnostníkům odškodnění ve výši, kterou si troufám odhadnout na nějakých 200 až 300 miliard korun. Kromě prodeje osobního majetku a zabavení bankovních účtů těchto sob jistě něco také vynese rozprodej Agrofertu. Na kecy o svěřeneckém fondu nelze brát ohled, protože tento institut je protiústavní protože je podle pseudo-zákona přijatého protiústavním pseudo-parlamentem.

Pokud ale tato aktiva nebudou na tuto úhradu stačit, což nebudou, nastoupí samozřejmě exekuce, zabavení domu nebo bytu a vystěhování těchto individuí do bytů pro nepřizpůsobivé občany. Vzhledem k tomu, že těchto bytů bude potřeba velký počet pro všechny, kteří se podíleli na tomto celém podvodu s nouzovým stavem, mohlo by se jednat o drobnou úpravu známého projektu na výstavbu vládní čtvrti v Letňanech – prostě by tam byly byty pro nepřizpůsobivé, do nich by byli přestěhováni všichni členové této pseudo-vlády (která je ve skutečnosti rozhodnutím Ústavního soudu protiústavní) a na chodbách by si mohli i nadále hrát na to, že jsou legitimní vláda. Jen by už nemohli škodit jako doposud.

Ústavní soud tedy došel k názoru, že přepočty hlasů a pravidla pro koalice byly protiústavním porušením principu rovnosti hlasů. Aby byl zachován princip rovnosti hlasů, musí být zrušen JAKÝKOLI přepočet hlasů a každý volič musí mít svého poslance, svého senátora a svého €uro-poslance. Parlament České republiky tak musí mít cca 8 milionů poslanců, Senát cca 8 milionů senátorů. Bude nutno přijmout zákon, že každý zvolený poslanec může být zároveň senátor, pokud je sám sebou zvolen, protože jinak bychom na místa 8 milionů poslanců a dalších 8 milionů senátorů museli dovézt ukrajinské a rumunské gastarbeitery, jako již činíme s pracovními místy pokladních, uklízeček, stavebních dělníků a jiných profesí. Evropský parlament bude mít cca 8 milionů poslanců z České republiky, za celou EU tak cca 450 milionů poslanců €uro-parlamentu.

Na efektivitě „práce“ tedy přesněji na efektivitě fungování těchto institucí se to nijak neprojeví, protože horší než dnes už to stejně být nemůže. Vedlejším efektem bude, že průměrné IQ parlamentu, senátu i euro-parlamentu stoupne proti dnešnímu stavu na 4 až 5 násobek a dosáhne tak konečně evropského průměru (cca 100 bodů, z dnešních odhadovaných 20 až 25 bodů IQ v zákonodárných sborech ČR, všech zemí EU i EU jako takové; tedy ze dnešních v průměru 20 až 25 bodů, ne celkem za celý zákonodárný sbor; i když…)

Protiústavní volební zákon prosazoval svého času právě soudruh Rychetský, jako předseda legislativní rady vlády. Z toho vyplývá, že se dopouštěl zneužití pravomoci veřejného činitele a vlastizrady, protože aktivně pracoval na nedemokratické změně ústavních pořádků.

Je logické, že osoba, která prováděla činnost proti Ústavě České republiky a ve svém zločinném úsilí o zvrácení ústavního pořádku této země navíc uspěla, nemůže být soudcem Ústavního soudu. To je přeci jasné.

A z toho vyplývá, že rozhodnutí Ústavního soudu o neústavnosti současného volebního zákona je neplatné ze samé své podstaty, protože bylo přijato protiústavním soudem s protiústavním předsedou.

Jak říkám – Hlava XXII ;-)

PS: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava_XXII

Podle nařízení zvaného Hlava XXII může voják požádat o zbavení povinnosti, jen pokud je blázen. Stejná směrnice ale říká, že takový člověk nemůže být blázen, protože blázen si neuvědomuje, že je blázen. Hlava XXII – jako s Rychetským a protiústavností.

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 4,84 out of 5)
Loading...

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x