11.11.2022
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Kdo vlastní injekce proti COVIDU a co jinak je nového?

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Většina z nás je pod dojmem, že injekce proti COVIDu vyvinuly čtyři hlavní firmy, což jsou Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Je to pravda, tyto firmy opravdu injekce vyvinuly, vyrobily a prodávají, ale majitel, který jim tuto práci zadal a všecko financoval je někdo zcela jiný. Je to ve skutečnosti americké Ministerstvo obrany, neboli Pentagon, zbrojařská a válečná instituce. Tito lidé dali podnět k vyvinutí těchto „protiopatření,“ což je vojenský výraz, financovali vývoj a výrobu a jsou jeho tajní majitelé.

Takže tak zvaná očkování proti COVIDu nejsou lékařský produkt, ale je to zbraň.

Saša Latikova, badatelka a zpravodajská analystka prohledala uvolněné Pfizerovy dokumenty až do posledních detailů a zjistila šokující skutečnosti. „Očkování“ nebylo vyvinuto podle platných farmaceutických zásad, které jsou velice přísné. Nečistoty a živí paraziti se dostali dovnitř a příkladně nedbalá technická kontrola nic z toho nezachytila. To vysvětluje rozdíly mezi účinností jednotlivých várek, kdy některé byly velice slabé, jiné smrtelné. Injekce rovněž nemají čárkový kód, což léky všeho druhu musí mít, aby byly sledovatelné. Také nejsou žádné záznamy o tom, kdo kterou injekci dostal.

Takže zde se nejedná o skutečný lékařský produkt! Je to vojenské „protiopatření“ amerického zbrojařského průmyslu, který má plnou kontrolu nad jeho složením, výrobou a vším ostatním.

Jen jako příklad, amyloidosa byla skoro neznámá a přesto proti této nemoci vyvinul Pfizer již v r. 2019 lék, zvaný Vyndamax (Vyndaqel), který zabraňuje, aby krevní sraženiny zastavily srdce. Vyndamax neléčí, nedokáže vzniklé amyloidy rozpustit, pouze dokáže zabránit jejich tvoření. Je to velice drahá léčba, která stojí kolem 250 000 dolarů za rok (x25=Czk). A ejhle, jako na zavolanou, vakcíny proti COVIDu způsobují amyloidosu a najednou je pacientů všude hojnost a mnozí určitě rádi zaplatí i tak nehoráznou sumu za léčbu.

Sice to trvalo, ale nakonec pochopili

V půli října zjistila i Evropská unie, že Pfizerovy injekce nefungují proti COVIDu. Chorvatský právník a člen Evropského parlamentu, Mislav Kolakušič prohlásil, že „‘očkování‘ nefunguje a požadoval, aby EU zrušila všecky kupní smlouvy a soudila Pfizera za podvodný lékařský výrobek.“

Již začátkem října bylo zjevné, že se něco děje. EU povolala ředitele farmaceutické firmy Pfizer, Alberta Bourlu před Evropský parlament, ale tento se odmítl dostavit.

Trochu dlouho jim to trvalo, než to přiznali, zřejmě už to nešlo dále tajit. Touto dobou je internet plný videí, která ukazují příšerné následky těchto injekcí, viz ZDE (v češtině) a ZDE (krátké video z Číny na stránce, velice podivné).

Všecko bylo namířeno proti nám

Tak jako roušky, které nejenže v sobě měly škodlivé přísady, jako byli živí Morgeloni, olovo, kadmium, antimon a radioaktivní prvky, ještě ke všemu obsahovaly kysličník titaničitý (TiO2) a to v příliš velkém množství. Tato chemická látka, když je vdechována, tak je rakovinotvorná. Jedovatost přísad činí roušky velice nebezpečné pro člověka, což ještě podporuje znovu-vdechování vlastního odpadu, který má správně vyjít ven výdechem.

Z usvědčujících emailů Dr. Anthony Fauciho (ZDE) vysvítá, že TiO2 byl vyvinut a povolen pro použití v Evropské unii. Původně to měl být desinfekční prostředek na povrch různých předmětů a nikdo neuvažoval o jeho použití v rouškách. Jako první byl TiO2 v rouškách oznamován v březnu 2020, kdy bylo pojednáváno o patentované japonské nanotechnologii s použitím TiO2, která zaručuje až 5-letou ochranu roušek před bakteriemi.

Po prostudování těchto emailů požadovali někteří američtí politikové, jako Senátor Rand Paul a jiní, aby byl Fauci odstraněn z funkce. Nesmíme zapomínat, že Fauci to byl, který na nás nanutil roušky, distancování, karanténu a později očkování.

PCR testy za zcela jiným účelem

Také PCR testy měly zcela jiné použití, než jsme si ve své nejbujnější fantazii dokázali představit. To, že byly výsledky testů zneužity na sbírání DNA informací, to již víme. Ale byl zde ještě další nekalý záměr. PCR testy měly testované lidi klónovat!

Doktorka Ariyana Love nasbírala důkazy o tom, že PCR test měl za úkol změnit lidské DNA na něco jiného, vesměs na smíšeninu člověka a hmyzu. Na tuto změnu byly použity vektorové DNA sekvence a fluorescenční protein ze světlušky (svatojánský brouk). Když se tyto látky dostanou do lidského těla, dokážou se vložit do lidského DNA a změnit je. Někdy byli rovněž k doručení mRNA použiti paraziti a červi. To sestavení mělo vymazat určitý chromozom, což umožňuje, aby i potomci těchto tvorů, pokud by jací byli, zůstali mutanti.

Geneticky změnění Morgeloni byli rovněž nalezeni na testovacích tyčinkách a stejně tak kysličník grafenu. Není jisté, jestli se jedná o kysličník grafenu, anebo jeho velice nebezpečnou formu, což je hydroxid grafenu, který se chová jako miniaturní žiletky a nikdy, vůbec nikdy se neotupí. Před touto látkou nás varoval německý doktor chemie, Andreas Noack, který byl za vydání varovného videa zavražděn tajnými agenty.

Lidé, kteří prodělali několik PCR testů jsou dnes prošpikováni parazity. Mnozí je mohou cítit, jak jim lezou pod kůží. Někteří lékaři varují, že pro něco takového není žádná pomoc, ale to není pravda. Je zcela možné se parazitů zbavit, způsoby na to jsou. K tomu účelu je pomocné zkonzultovat stránku AddGene, která vysvětluje, jak to provést.

Na otázku které PCR testy obsahovaly genetiku měnící látky, Dr. Love odpovídá, že všecky hlavní značky. Už jejich příbalový materiál měl zmínku o klónování. Genetické sekvence je možno získat volně přes internet, od firem jako AddGene, BioLabs a ThermoFisher.

Je zde zjevná snaha změnit člověk na hybrid, něco mezi člověkem a hmyzem. Ti, kteří tyto neslušné, neetické a protizákonné zásahy na nás bez našeho vědomí provádějí, nemají úctu k člověkovi a jednají s námi jako se zvířaty.

V Číně, v Americe a s největší pravděpodobností i v tajných amerických laboratořích, roztroušených po světě, jsou dokonce prováděny pokusy s křížením člověka s opicí, s vepřem, nebo s myší. Skrze  pohlavní spojení něco takového není možno docílit. Ale skrze změnu DNA, je to možné. Stejně tak současná „věda“ nemá nic jiného na práci než si zahrávat s pohlavím člověka a dnes jsou prý schopní vyprodukovat bezpohlavního tvora.

Něco takového je proti přírodě, je to proti Bohu.

(Internetové adresy, v této části článku obsažené, jsou odkazy na vládní dokumenty, vydané americkou Národní institucí pro zdraví (NIH), kterou vede Dr. Anthony Fauci).

Je to snaha o naše zničení

To všecko je snaha Satana o zničení Božího stvoření, což je člověk. Je to zjevné už z toho, že v Kanadě v současné době povolili lékařsky provedenou vraždu pro ty, kteří již nemají zájem žít, anebo jsou těžce nemocní a v bolestech. Pro chudé lidi je tato služba zdarma (zřejmě se jich chtějí zbavit). Podmínka je, že se napřed musí nechat očkovat proti COVIDu.

Pročpak chtějí mít všecky očkované, když je nakonec zabijí? Na to se zdá být pouze jedna odpověď: protože očkování zničí jejich duši. Již dále nebudou Boží stvoření, takže ztrácí nárok na „život věčný.“ Teprve pak je jim dovoleno zemřít.

V Kanadě se vyznamenali ještě tím, že nemají dostatečné množství léků proti bolesti, jako jsou Acetaminofen (Paralen) a Ibuprofen. Takže vytvořili informační video pro lékaře, jak nabídnout pacientům v bolestech jiné řešení – sebevraždu. Všude na světě mají lékaři přikázáno nemluvit s pacienty o možné sebevraždě, pokud o tom pacient sám nezačne. Zato v Kanadě to může lékař navrhnout jako první, jako řešení pacientova problému.

I když nutno uznat, když pacientovi v bolestech lékař doporučí Paralen, nebo Ibuprofen, tak to není od sebevraždy daleko. Paralen, zvlášť ve spojení s alkoholem, nekrotizuje játra a když nejsou jiná, na transplantaci, tak pacient zemře. Ibuprofen se zákeřně akumuluje ve střevech, která nakonec proděraví a není pomoci. Voltaren způsobuje srdeční a mozkové mrtvice a jiné problémy, je to na příbalovém letáčku. Ta snaha nahradit celkem neškodný acylpyrin (aspirin) něčím mnohem horším, je neuvěřitelná.

Již v r. 1995 plánovali očkování

Vysoce postavený francouzský zednář, Dr. Pierre Gilbert řekl již v r. 1995 v proslovu, který se zachoval jako video nahrávka, že biologické zničení lidstva bude provedeno s pomocí magnetismu. Pomocí povinného očkování bude docíleno zamoření krve lidské populace, což vyústí v trvalé infekce. Očkování rovněž umožní kontrolu nad lidmi. Bude obsahovat tekuté krystaly, které se dostanou do mozku a tam budou fungovat jako mikro-přijímače elektromagnetických vln velmi nízkých frekvencí. Skrze tyto vlny, nebudou lidé schopni myslet a stanou se z nich zombie. A nakonec upozorňuje: „Nemyslete si, že je to fantazie, už to bylo vyzkoušeno. Jen si vzpomeňte na Rwandu!“

Je těžké určit, co se stalo ve Rwandě, na co se Gilbert odvolával, protože v těch místech se průběžně dějí strašné věci. Ale zřejmě se zmiňoval o genocidě z r. 1994, kdy bylo během 100 dnů zavražděno 800 000 lidí menšinové skupiny Tutsi etnickou skupinou Hutu. Jestli něco takového zorganizovali zednáři a ještě to považují za svůj úspěch, pak jsou to hromadní vrahové.

A nejen to, jsou ještě jiné vlivy. Jak říká Dr. Vernon Coleman, bylo zjištěno, že tak zvané očkování proti COVIDu snižuje inteligenční schopnosti člověka. Měřeno podle standartních inteligenčních testů (IQ), snížení mozkových schopnosti je podstatné, až o 20 bodů.

Nemůžeme se divit, mRNA nezůstanou v místě vpichu, jak před časem mnozí odborníci naivně předstírali, ale rozšíří se do celého těla a dostanou se i do mozku, kde nepůsobí ani v nejmenším blahodárně. Jak dlouho bude jejich činnost trvat, než se jim podaří mozek zničit, není možno určit. Nikdo to neví a přesto se očkovalo a očkovalo. Očkovaní ve skutečnosti sloužili jako pokusná zvířátka pro ziskuchtivý farmaceutický průmysl a pro vražedný vojenský průmysl a ještě za svou zkázu platili těžké peníze.

Někteří odborníci říkají, že riziko těžkého ublížení mozku je velmi malé, ale jak to ví? Jak to mohou vědět, když tyto injekce nebyly nikdy testovány, až teď, přímo na lidech? A co je „malé“ riziko? Jakmile nějaké riziko vůbec existuje, tak většinou nebývá malé.

Stále horší jedy

Napřed neustále obviňovali Čínu, že vyrobila chřipku COVID a dnes se sami tím stejným chlubí. Na universitě v Bostonu zrovna vyvinuli novou verzi COVIDu, která je mnohem víc nebezpečná a smrtelná, než byla ta původní. Spojili k tomu účelu hrotovou bílkovinu, která je používána v odrůdě Omicron, spolu s původním materiálem z Wuhanu. Docílili tím těžké onemocnění a 80% úmrtnost. Také nakažlivost je mnohem vyšší.

Prý to bylo vyvinuto za účelem zjistit, jak moc nebezpečná hrotová bílkovina je a přijít s novými protilátkami proti tomuto onemocnění. O hrotové bílkovině je velmi dobře známo, že je pro živého tvora velice nebezpečná, ba smrtelná. Co jiného na tom potřebovali zjišťovat? Zkoušeli snad přijít na to, jak moc jedovatý je jed? A o jakých „protilátkách“ zde mluví, když dodnes nedokážou vyléčit ani obyčejnou chřipku?!

Británie nemohla zůstat pozadu a na universitě v Londýně vyvinuli kombinaci Omicronu a Delty, která prý je taky velice nebezpečná a smrtelná. Molekulární biolog Dr. Richard Ebright se vyjádřil, že výzkum v tomto směru je šílenství a plýtvání časem a financemi. Říká, že aspoň čtyři další laboratoře na dvou kontinentech již přišly s umělým, v laboratoři vyvinutým virem obrovské škodlivosti.

Ale proč vyvíjet stále horší a horší jedy? Dr. Ebright dodává, že pokud svět chce zabránit dalším pandemiím, pak je naprosto nutné výzkum toho druhu okamžitě zastavit.

Možná jsou tyto jedy vyráběny na naše strašení, anebo je to snaha způsobit další pandemii. Jisté je, že globalisté nevyvíjejí nic, proti čemu už nemají léky. A i proti těmto nebezpečným infekcím již byl vyvinut lék, o kterém nás samozřejmě nikdo nemíní informovat.

Účinná látka jsou peptidy, získané ze žabí kůže, které mají schopnost zabránit vývoji chřipky a to nejen Coronavirů, ale i jiných chřipek.

Novinář Yoichi Shimatsu doporučuje mít v místnosti kde spíme ionizátor, který vyrábí záporné ionty. Bacily chřipky potřebují čas, aby prostoupily krev a otrávily celý systém. Také se tomu říká inkubační období. Jestliže je krev správně okysličována a obohacena zápornými ionty, chřipka se nemůže vyvinout.

Zneužití pro špionáž

Nedávno vydaný dokument „Měření web cookies na vládních stránkách“ (Measuring Web Cookies in Governmental Websites) dokazuje, že 99% všech vládních internetových stránek, které dodávají zprávy o COVIDu jsou špionážní stránky, které skrze tak zvané „keksy“ (cookies) sledují všecky, kteří jejich stránky otevřou.

Ti, kteří dávali zmíněný dokument dohromady, přihlíželi k vládním stránkách G20 zemí, sledovali mezinárodní organizace, jako je OSN a jiné a zjistili, že všichni z nich zanechávají na počítačích „keksy“ jiných organizací, aniž by si k tomu vyžádali náš souhlas.

Toto sledování je rozšířeno na nejrůznější účely, jaké je možno vymyslet. Prostě, dnes každý sleduje všecko, co je možno sledovat. Špionážní keksy jsou velmi rozšířeny i v zemích, které mají přísné privátní zákony. Z celkem 5 550 vládních stránek a dalších 118 000, které různé vlády obhospodařují, více než polovina jejich cookies patří jiným stránkám a něco mezi 10-90% patří těm, kteří si ze sledování druhých vytvořili byznys.

Třeba na příklad, stránka s celosvětovými údaji o COVIDu, kterou udržuje Johns Hopkins Universita, přidává ke svým cookies přídavné cookies sedmi dalších sledujících firem.

Dříve byla snaha o sledování praktikována v komunistických zemích, jako je na příklad Čína. Ale s postupem času se tento nešvar rozšířil i do Ameriky a do západních evropských států. Všichni by dnes rádi všecko o nás věděli a přitom sami zkoušejí co nejvíc před námi utajit.

Znamená to snad že spolu se snahou všecky sledovat se na Západ rozšířil i komunismus?

Redakce

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 4,47 out of 5)
Loading...
5 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x