21.10.2022
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Tajné důvody pro nenávist vůči Ruské federaci

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Co je ten důvod, proč Anglo-Američané (dále: AA) a jejich spojenci chtějí za každou cenu zničit, nebo aspoň sesadit ruského Presidenta Vladimíra Putina a svrhnout jeho vládu? Není jiného představitele kterékoliv země, který by byl úměrně urážen, ponižován, očerňován a pomlouván. Ani Fidel Castro, Stalin, Mao, Hitler, Napoleon, Pol Pot a jiní nebyli nikdy tak hanobeni, jako Putin.

Je snad možné, že se ho nějakým způsobem bojí? Že představuje nějaké ohrožení pro onu tajnou světovou vládu, jejíž záměr je vykrást celý svět, zotročit lidstvo a vládnout všem tvrdou rukou?

Abychom znali skutečné důvody, musíme znát dosud utajovanou historii toho, co se stalo. Ani pád berlínské zdi, nebo pád Sovětského svazu nebyly spontánní záležitosti. A stejně tak to nebyl výsledek nějaké rétoriky, nebo přirozeného vývoje. „Perestrojka“ a „glasnost“ byly pouhé fráze, které byly použity na zakrytí toho, co se opravdu v zákulisí dělo.

Konec SSSR byl pečlivě plánován

Rozložení Sovětského svazu byla ve skutečnosti plánovaná, kontrolovaná demolice. Hlavní účastníci této akce byli bankéři, nejvyšší politikové a jim podobní, plus zástupci globalistů. Jejich záměr byl jednoduchý, vykrást Rusko, okrást je o všecko, co tato obrovská země skýtá.

Došlo k mnoha přísně tajným jednáním, která se konala na nejvyšších úrovních jak v Sovětském svazu, v USA, UK a v jiných AA zemích. Byly diskutovány tajné obchodní, finanční a investiční zájmy, kvůli kterým bylo rozložení Sovětského svazu potřebné.

Postupem času se totiž ukázalo, že přes komunistické vedení země, které bylo ve vší tajnosti Západem ustanovené a do jisté míry ovládané, nebyl přístup k přírodnímu bohatství a k průmyslovému sektoru tak snadný, jak bylo dravým kapitalismem plánováno. Proto bylo učiněno rozhodnutí o změně systému. Už tehdy byli vybráni budoucí ruští oligarchové, kteří byli navrženi mezinárodními bankéři k tomu, aby s jejich financováním provedli krádež ruského majetku a přírodních zdrojů a umožnili další vykrádání země Západem.

Takže Rusko bylo osvobozeno od komunismu samotnými bankéři! To byl jediný způsob jak měli Rusové „dovoleno“ ukončit sovětskou éru, po 75 letech komunismu, který tento obrovský stát dokonale zbankrotoval.

CIA pomáhalo uvést plán ve skutečnost

Že v celé akci bylo zapleteno i americké CIA, o tom nemůže být pochybnost. Nakonec i u nás se zasloužili o tak zvanou „sametovou revoluci,“ kterou nejen že naplánovali, ale také provedli a dohlíželi na předem vybrané hlavní herce celé frašky, aby nevybočili z předepsaného scénáře. Tehdy, v r. 1989 byli vedle svých pověřenců přímo na tribuně, ale nikdo o tom nevěděl.

Aby svou úlohu v Rusku zakryli, tak později vedení CIA předstíralo, že nevěděli o tom, že v Rusku dochází ke změně režimu a dokonce se nechali hanobit v novinách, jak špatná zpravodajská služba jsou. Přitom to byli ti hlavní, to byli ti lidé, kteří celý převrat provedli, na rozkaz bankéřů, tajných globalistů a jejich pomahačů. Je možné, že i mezi nimi byli někteří informátoři, kteří ruskou rozvědku včas varovali o tom, co se chystá.

Nejen CIA, také další špionážní organizace, jako je britská MI6 a israelský Mossad byli tehdy použiti na ochranu zájmů mezinárodních bankéřů a jiných oportunistů. Není divu, že později, za Putinovy vlády, se mnozí ruští oligarchové uchýlili právě do Londýna, Tel Avivu a New York City. A přesto, ani ti oligarchové, co opustili zemi, ani ti, co zůstali, nedopadli dobře. To proto, že zde není pouze Vladimír Putin a jeho plán na silné a samostatné Rusko. Existuje tajná moc, která se s Putinem spojila a pomáhá mu tento plán uskutečnit. Proti něčemu takovému jsou oligarchové a všichni mezinárodní bankéři, včetně tajných globalistů, bezmocní.

Hlavní představitelé byli předem vybráni

Michail Gorbačev a Boris Jelcin byly vybráni na to, aby oficiálně uzákonili krádež ruského majetku novými oligarchy. Jako političtí vedoucí doopravdy nevěděli o co doopravdy jde, nebyli zasvěceni do důvodů pro tyto změny. Byli pouze přední osobnosti, jejichž úkolem bylo protlačit zájmy bankéřů a dát jim punc zákonité správnosti. Takže i když si oba uvědomovali, že se tím spojili se samotným ďáblem, zřejmě se jim toto řešení zdálo lepší, než setrvávat v parazitním a zbankrotovaném komunistickém systému.

Jelcin měl ten nejobtížnější úkol, protože musel jako president přihlížet, jak globalističtí oligarchové rozkrádají všecko, na co mohli ruce dostat. Je zcela možné, že kvůli tomu se obrátil na alkohol a to všecko dohromady zničilo jeho srdce. Jeho jediná naděje byla tajná skupina ruských vlastenců, Rusku-věrných politiků a vládních úředníků, kteří spolu s Putinem byli odhodláni převzít vládu nad zemí, jakmile se k tomu naskytne příležitost.

Ukrajina je též součástí plánu

Západ se nijak moc neskrývá se svými plány na zničení současného vládního systému v Rusku. Proto se snaží získat Ukrajinu, být tím pádem nablízku a odtud pokračovat v rozrývání a koruptování Ruské federace. Přes mladé lidi budou určitě zkoušet dostat do země drogy, po nich přijde pornografie, nevěstince, kasína a západní úpadek bude dokonalý. Kyjevský puč byl jedna ze součástí této snahy a proto Kyjevu pomáhají jak mohou, aby válku proti Rusku vyhrál.

Tentokrát to jsou zionističtí stoupenci, kteří za podpory US, UK (Británie) a Israele byli dosazeni (ne voleni!) do hlavních pozic na Ukrajině a také do vedení jednotlivých částí země, aby odtud řídili celou snahu o vylidnění celého území. Stejně jako v Rusku, zionističtí oligarchové vykradli vše, co mělo v zemi cenu a dnes jim prakticky Ukrajina patří.

Tajný plán Israele

Ne každý o tom ví, ale současný stát Israel není v Palestině zdaleka tak úspěšný, jak je světu představován. A už vůbec není oblíben. Kdyby nebylo mocné americké pomoci, ve formě 3,8 miliard dolarů ročně a německých reparací, které jsou stále ještě za 2. světovou válku vypláceny potomkům potomků těch, kteří prožili válku, anebo pouze přes území Německa ve válce cestovali, tento stát by už dávno přestal existovat. Nejen finančně, ale i polohově a co do souladu se sousedy, současná situace státu Israele není vyhovující.

Proto se Israelci rozhodli, že se vrátí do své původní země, Kazarie (Chazarie), jejíž část zasahovala až na současné území Ukrajiny. Začali se dokonce ke svému nežidovskému původu otevřeně hlásit, což dříve vehementně popírali. Je to součást jejich snahy o uzákonění jejich historického požadavku na toto území. To, že byli z Kazarie někdy kolem r. 1000 vyhnáni ruským carem a okolními kmeny kvůli své nesnášenlivosti a zločinnosti, to samozřejmě neříkají.

Takže Israel má v úmyslu založit odbočku svého státu a to přímo na Ukrajině. Proto jim nevadí bojovat až do posledního Ukrajince, protože je mají v úmyslu všecky vyhubit.

Kdo byli Kazaři (Chazaři)

Kazaři byli polo-nomádi turkicko-tatarského původu, kteří se někdy v 6. století usadili na území jižního Ruska, někde v oblasti Kazachstánu a později zasahovali až k jižní Ukrajině, k řece Donu. Jejich mohutné rozšiřování bylo způsobeno násilným zabíráním území, které patřilo jejich sousedům, které si podrobili aby od nich pak vybírali poplatky, stejně, jako to dělá Mafie. Také vymáhali poplatky od lodí, které pluly po řece Donu ať na sever, či na jih, za což za všecko byli velice neoblíbeni.

Jeden z jejich triků byl okrást pocestného, zabít ho a vydávat se za něho. Tím pádem se dostali i do míst, kam měl tento namířeno a nikým nepodezříváni mohli okrást tamnější obyvatele.

I my je známe ze středověkých nájezdů na Evropu, neboť Džingis-Chán byl jedním z nich. Protože byli velice bojovné povahy, pomáhali v bojích i Avarům, Tatarům a dalším bojovným národům v napadání sousedních i vzdálenějších kmenů, včetně vpádů do Evropy.

Současná řeč těchto nežidovských Židů, zvaná Jidiš, je vlastně Kazarština, obohacená o novější výrazy z různých zemí světa, hlavně pak z Němčiny a z Polštiny, kde byli trpěni nejdéle.

V 8. století přestoupily vedoucí vrstvy Kazarů na judaismus a toto náboženství ustanovili jako státní náboženství. Když po vyhnání ruskými vojsky z jejich území později hromadně vyemigrovali do Evropy, říkali si Aškenázi. Postupně si různými finančními machinacemi dopomohli k obrovskému bohatství a stali se vlivnou politickou silou nejen v Evropě a v Asii, ale později také v Americe.

Stát Israel byl zformován Zionistickým hnutím, za peníze Aškenázi Židů. Myšlenka vlastního státu přilákala tak zvané Židy z různých koutů světa. S nadšením spěchali podpořit tento záměr, aby brzy poznali, že skočili z bláta do louže. Ti moudřejší z nich také brzy pochopili, že všecek stres, způsobený dvěma válkami byl vytvořen právě na to, aby je vyhnal do země, která se skládá z pouště, obklopené nepřátelskými kmeny Muslimů a Arabů, kteří sledovali jejich krádež palestinského území s nechutí.

Ti Israelci, kteří jsou evropského původu, se také těžko srovnávají s moderním Israelem, kde není snadné žít, už kvůli obyvatelům samotným. Také soužití s původním obyvatelstvem bylo učiněno velice obtížným, což neuniklo sousedním státům a dnes všichni jen čekají na tu poslední kapku vody, kdy nádoba přeteče a celý Střední Východ se změní na peklo.

Je taky možné, že plánu na přesídlení celého státu napomohl současný genetický výzkum přímo z Israele, který nade všecky pochybnosti dokázal, že tak zvaní Židé nemají žádné semitské geny. Palestinci jsou ti skuteční Semité, ale ne dnešní Židé. Takže v Israeli už balí kufry a chystají se zpátky „domů“ a celý svět jim v tom ať už dobrovolně, nebo z donucení pomáhá a najednou jim to Rusové zkouší překazit!

EU, US a UK se tím netají

Od samého konfliktu na Ukrajině se Západ a západní státy ani moc netají tím, že na území Ukrajiny chtějí založit nový, evropský Israel. Odstraňování ruštiny a ustanovení Hebrejštiny jako druhého státního jazyka, to zjevně napovídá. Jejich cynické použití neo-nacistických zločinců na vyhubení původní, ruské a ukrajinské populace, vyvolává divný pocit, že je zde ještě hodně toho, co o 2. světové válce nevíme. A bojová strategie, kterou proti původnímu obyvatelstvu používají je stejná, jakou používali celé dlouhé roky proti Palestincům.

Takto strategicky umístěný „Evropský Israel“ by těmto lidem skýtal skvělou možnost pokračovat v destabilizaci a napadání Ruska. V Palestině si to dokonale nacvičili, takže na novém místě budou spolehlivě velice efektivní. AA jim v tom budou určitě pomáhat a skrze Evropskou unii vytvářet další konflikty, které budou muset být řešeny pouze vojensky.

Už to, jak vypustili neofašisty z Kyjeva na donbasské území, kde se našlo víc hromadných hrobů, než po 2. světové válce naznačuje, že jde o mnohem víc, než o pouhé zastrašování tamnější populace. Zde se jedná o zjevnou genocidu původního obyvatelstva. Mučení a zabíjení nevinných Rusů, spolu s ničením domů, cest, kostelů, to je skutečný israelský Armageddon.

Stará impéria musí zaniknout, aby mohlo dojít ke změně, kterou Putin navrhuje

AA říše jsou velice náročné. Potřebují nesmírné množství ropy, plynu a všech ostatních surovin, aby se mohly roztahovat po celém světě a diktovat podmínky pro přežití ostatním. Problém je v tom, že s těmito surovinami neumí zacházet; plýtvají vším, nemají základní ponětí o ekonomii vedení státu, nebo organizací, což se promítá i do vedení jednotlivých rodin.

To je velice drahý a náročný provoz a AA zemím dochází kapitál na jeho udržení. Války a přidružené rabování obsazených států byly vždycky vítaným zdrojem příjmů. Jenže všechny tyto loupeživé státy, jako jsou AA a Israel jsou všem ostatním národům postupně víc a víc trnem v oku. Amerika, spolu s bankéři ze „City of London“ mají dnes špatnou pověst po celém světě

Proto se společnost národů s názvem BRICS stala žádoucím řešením a stále dál přibývají státy, které by se rády staly jejich členy. Protože tak, jak Evropsko-Americko-Japonský (E-A-J) ekonomický model chátrá a upadá, BRICS země jsou nastaveny na ekonomický růst a prosperitu. Je zajímavé, že E-A-J státy se dnes drží nad vodou jen tím, že obchodují s BRICS zeměmi, obzvláště pak s Ruskem. Proto je opravdu překvapivé jejich rozhodnutí se jakýmsi sebevražedným způsobem této opory zbavit a toto obchodování zakázat.

Je to opravdu neuvěřitelné, že dospělí lidé, často studovaní a zkušení, dokážou dělat tak hloupá a dětinská rozhodnutí, že se dobrovolně zbaví výhodně nakupovaných surovin z Ruska a odjinud a vyberou si sadomasochistické utrpení, způsobené nedostatkem. Samozřejmě, že západní země budou později těžce litovat sankcí, které na Rusko a ostatní země uvrhly. Možná se z následků jejich vlastní záškodnické činnosti už nikdy nevzpamatují.

Je na nás, abychom se zachovali rozumněji. Bitva na Ukrajině je v tom směru jakýsi test pro budoucnost, který rozhodne, kterým směrem se bude který národ vyvíjet. To je snadné posoudit podle toho, na kterou stranu se kdo v současném konfliktu přidal. Německo, Francie, EU – ti už se rozhodli, jdou s Kyjevem, takže je čeká stejný osud. Kdo budou ti, kteří se přidají k Rusku?

Má někdo strach z Putina?

Snad se dá říct, že Putina se nebojí nikdo. Stejně tak nikdo nemá strach z Ruska. To, před čím se západní státy třesou strachem je určitá moc, která Putinovi pomáhá a kterou jsme zde neměli od dob Johna F. Kennedyho. Je taky pravda, že globalisté se ještě dnes nemohou vzpamatovat ze šoku nad tím, že je Putin dokázal přesvědčit, že je jedním z nich a pak obrátit na zcela opačnou stranu. Měl přece všecka potřebná doporučení, byl ve vyšší pozici v KGB, znal všecky správné lidi – jak to, že teď jedná úplně jinak?

Stejně jako Kennedy v 1960. letech, Putin jasně viděl jak AA a jejich spojenci podvádí a okrádají celý svět. A zatím co Boris Jelcin tomu musel mlčky přihlížet, Putin se rozhodl jednat. Rozhodl se vytrhnout Rusko z pracek těm, kteří je bezostyšně plundrovali.

Vstoupil do těsného svazku s patriarchou Ruské ortodoxní církve, Kirilem, což mu vyneslo přízeň lidu, který po 75 letech komunistického ateismu měl nutnou potřebu vrátit se ke svým původním náboženským a tradičním kořenům. Jeho konzervativní přístup je všem mnohem bližší, než vše-tolerující a stále vulgárnější zvyky západních států. Bylo hodně co napravovat, protože dlouhá léta komunismu napáchala na lidstvu a na celé zemi hodně škody.

Jelcin musel nechat západním dravcům-kapitalistům volnou ruku, protože to byla podmínka pro osvobození Ruska od komunistického chomoutu. Jelcin také doufal, že po něm to bude Putin, který věci uvede na pravou míru a vyžene všecky oportunisty ze země. Proto mu také řekl předtím, než zemřel: „Postarej se o Rusko,“ což je také překládáno jako: „Ochraňuj Rusko.“

Vladimír Putin zasáhl tvrdou rukou

Nutno říct, že jako President, Putin udělal co mohl. Postaral se o oligarchy, z nichž některé svými novými zákony buď vypudil ze země, anebo ty nenapravitelné zavřel do vězení. Pod záminkou „národní bezpečnosti,“ což je oblíbená a hojně využívaná fráze Západu, nastavil podmínky tak, že bylo možno vrátit zpět všecko, co bylo ruskému lidu ukradeno.

Západ to uvrhlo do trvalého šoku. Nemohli pochopit, že ruský president opravdu ochraňuje jemu svěřenou zemi, že se stará o dobro svých lidí a dává jim přednost před bankéři a průmyslníky. Nestačili se divit, jak se celkem snadno zbavil nepohodlných oligarchů a považovali to za zradu sama sebe. Přece ponechání volnosti oligarchům byla podmínka pro odstranění komunismu! Jelcin tuto podmínku musel dodržovat, ale jeho nástupce nic takového neslíbil, takže využil příležitosti k tomu, aby vymanil Rusko z jejich dravčích drápů.

Putinova podpora

Ta moc, která Putinovi a jeho tajné skupině ruských vlastenců pomáhá je mnohem silnější a mocnější, než je kterýkoliv president a premiér. Ta moc za Putinem je Rusko samo, myšlenky lidí a jejich odhodlání nebýt již nikdy v pozici vězňů anglo-americké parazitní hamižnosti.

Další část této moci spočívá v rozhodnutí členských států BRICS a jiných národů, jako jsou Venezuela, Bolivie, Ecuador, Irán a další, které se též chtějí přidružit. Je to jejich společná snaha o nastolení lepšího, spravedlivějšího světa, která zde působí. Bude to svět, kde je plně uznávána samosprávnost jednotlivých národů a jsou brány ohledy na jejich požadavky, aniž by někteří měli větší práva, než ti druzí. V takovém světě budou morální zásady na hlavním místě a promíjivý obdiv úpadku, tolik propagovaný Západem, nebude žádoucí.

Část této podpůrné moci je ale nadpozemská. Je to moc, která přebírá vládu nad světem, dnes totálně zničeným a zkoruptovaným jeho předešlým satanským vedením. Jen tak může Putin čelit všem těm nesčetným pekelnickým korporacím, zrádcovským spolkům, tajným i veřejným, proradným politikům a korupčním vládám dnešních států.

Díky vší té podpoře může ruský President Putin vzdorovat všemu zlu tohoto světa, které se proti němu spojilo na Ukrajině v jeden celek, tak jako zlý drak a teď čeká, s otevřenou tlamou, ze které šlehá oheň, až se k němu jeho kořist přiblíží. Ale té kořisti se nikdy nedočká a jeho vlastní oheň a dým ho zadusí.

Bylo již prorokováno …

Je zajímavé, že kdysi v první polovině minulého století vyjevil tak zvaný „spící prorok,“ Edgar Cayce, že budoucnost světa je v Rusku. Cayce říkal svá proroctví ze spaní a ti, kteří ho sledovali, je zapisovali. Stejným způsobem také léčil lidi, kdy mu před usnutím byl přednesen problém a on se k němu ve spánku vyjádřil. O Rusku tehdy řekl následující:

Skrze Rusko přijde naděje pro svět. Ne v souvislosti s tím, co je někdy nazýváno komunismus nebo bolševismus – ne! Ale svoboda – svoboda! Že každý jeden člověk bude žít pro toho druhého. Ten princip se tam zrodil. Bude to trvat roky, než to vykrystalizuje, ale z Ruska přijde naděje pro svět.“

Je možné, že se to již začíná rýsovat. I válka na Ukrajině byla tím způsobem vedena, kdy vrcholná úcta pro člověka bránila ruskému vedení aby drsně, po americku napadli zemi, všecko zničili a uprostřed vztyčili svůj prapor. Jenže čas ukázal, že pomalým a citlivým přístupem není snadné válku vyhrát, obzvláště když se proti jedinci spikne celý svět a že kvůli tomu přijde o to více lidí o život. Takže teď můžeme očekávat, že Rusko se do toho pustí se vší vervou, protože čím kratší tento konflikt bude, tím více životů bude zachráněno.

Putin nezkouší zkřížit cestu nikomu. Ale rozhodně nedovolí, aby blázni převzali blázinec a diktovali si své podmínky, tak jak se to děje v Anglo-Amerických zemích a v zemích jejich spojenců.

Redakce

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 4,13 out of 5)
Loading...
75 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x