21.10.2023
Kategorie: Společnost

50 dezinformací šířených mainstreamem, vládami a regulátory

Sdílejte článek:

SLOVANKA

Na úvod chci upozornit, že tento seznam 50 dezinformací byl sestaven v Austrálii, takže odráží tamní reálie, nicméně v 90% případů to lze přenést i na evropské poměry, protože loutky ve vládách měly totožné loutkovodiče – a tedy postupovaly v takřka absolutní shodě.

Seznam sestavil Phillip Altman, PhD, který je farmakolog v důchodu s více než 40 lety praxe v klinickém lékařském výzkumu a zkušeností s regulací léčiv v Austrálii.

Získal bakalářský titul v oboru farmacie s vyznamenáním na University of Sydney, poté magisterský titul a doktorát z vývoje léků.

„Vakcína“ proti Covid-19 společnosti Pfizer – návnada a podvod

Od Dr. Filip Altman

Byla lidem aplikována „vakcína“, jejíž bezpečnost nebyla nikdy testována v klinické studii?

Vláda Spojeného království a všechny regulační orgány pro léčiva jsou si vědomy endotoxinů. Patří do skupiny nejtoxičtějších známých biochemikálií. Kontaminace endotoxinem v injekci je velmi nebezpečná a může zabít člověka bezprostředně po injekci.

Více k tématu ZDE.

To musí být součástí jakéhokoli vážného vyšetřování Australské správy terapeutického zboží a australských zdravotních byrokratů, kteří to buď nevěděli, nerozuměli nebo to zakrývali. To je vážná věc.

Seznam dezinformací a lží je nyní na 50:

Zde jsou body:

 1. Nepřiznání, že virus SARS-CoV-2 pochází z laboratoře.
 2. Provádění krutých lockdownů bez vědeckých důkazů o jejich užitečnosti.
 3. Prohlášení, že experimentální vakcinace mRNA na bázi genů byla „bezpečná a účinná,“ ačkoli to nebylo podpořeno existujícími důkazy. Tvrzení o 95% účinnosti bylo nepravdivé. Bylo hlášeno, že „očkování“ proti Covidu způsobilo více úmrtí a zranění než jakákoli jiná droga v historii.
 4. Selhání Australské správy terapeutického zboží (“TGA”) řádně posoudit kvalitu, bezpečnost a účinnost očkování proti Covid. TGA uvedla, že „očkování“ proti Covidu bylo řádně testováno a bylo prokázáno, že je bezpečné.
 5. Neschopnost zastavit nesmyslné očkovací příkazy, i když nikdy neexistoval žádný důkaz, že očkování zastaví přenos.
 6. Nepravdivé tvrzení, že očkování proti Covidu ochrání před nákazou Covidem, vážným onemocněním nebo hospitalizací. Nemocniční statistiky ukazují, že to není pravda.
 7. Nepravdivé tvrzení, že roušky zabraňují přenosu nebo infekci. Neexistuje žádný věrohodný důkaz, že roušky zabraňují přenosu nebo získání virových infekcí přenášených vzduchem.
 8. Falešné tvrzení, že jde o „pandemii neočkovaných“.
 9. Vyvolávání veřejného strachu, aby donutili lidi nechat se očkovat.
 10. Odmítnutí včasné léčby, která mohla zachránit tisíce životů. Takové doporučení v medicíně u závažné infekce nikdy nebylo.
 11. Představení a podpora skandálních epidemiologických tvrzení o očekávaných úmrtích (150 000 předpovídá Dohertyho institut pro infekce a imunitu, financovaný Billem a Melindou Gatesovými).
 12. Neschopnost řádně vyhodnotit tisíce úmrtí souvisejících s vakcínou hlášených v systémech hlášení nežádoucích účinků léků, včetně databáze hlášení nežádoucích účinků léčiv (“DAEN”).
 13. Soudy neberou v úvahu vědecká fakta týkající se Covidu a nedostatečné bezpečnosti a účinnosti očkování proti Covidu.
 14. Přispívání k mediální cenzuře vědců nebo lékařů, kteří kritizovali vládní narativy o bezpečnosti a účinnosti „vakcíny“.
 15. Povolení Australské profesionální zdravotnické regulační agentuře („APHRA“) pozastavit registraci zdravotníků, kteří nesouhlasí s vládní politikou řízení Covid.
 16. Zabránění řádnému a úplnému informovanému souhlasu uděleného lékaři pacientům před očkováním proti Covidu – pacienti nebyli plně informováni o rizicích.
 17. Nepravdivé tvrzení, že bylo bezpečné použít očkování proti Covidu pro kojence, děti a těhotné ženy, i když neexistovaly žádné věrohodné údaje, které by toto použití podporovaly.
 18. Falešné navyšování počtu „případů Covid“ a úmrtí pomocí nevhodného testu („PCR“) k ospravedlnění rozšířeného očkování proti Coviduj.
 19. Neschopnost rozpoznat nebo studovat přirozenou imunitu ve vztahu k očkovací politice.
 20. Nepravdivé tvrzení, že neexistují žádné klinické důkazy, které by podporovaly ivermektin nebo hydroxychlorochin v léčbě Covid-19.
 21. Zničení milionů dávek hydroxychlorochinu a zablokování předepisování ivermektinu pro Covid-19.
 22. Manipulace s údaji o úmrtnosti a nadměrné úmrtnosti Australského statistického úřadu pomocí analýzy dat, která účinně minimalizuje dopad úmrtnosti ze všech příčin po zavedení „očkování proti Covid“.
 23. Umožnění a podpora plánů na převzetí budoucí australské vlády v oblasti pandemické zdravotní politiky nezasvěcenými, nezodpovědnými a nevolenými úředníky spojenými s očkovacím průmyslem a předními predátory Světového ekonomického fóra (“WEF”).
 24. Udržování naprostého utajení ohledně smluvních ujednání s výrobci vakcín a zbytečné utrácení stovek miliard dolarů za nevědecké a nesmyslné politiky týkající se pandemie Covid.
 25. Brutální potlačování pokojných demonstrací gumovými projektily a fyzickým násilím, které v Austrálii do té doby nikdy nebylo.
 26. Pokračování ve výstavbě farmaceutických závodů na výrobu „vakcín“ na platformě mRNA, bez dlouhodobých bezpečnostních údajů a s plným vědomím, že tyto injekce způsobily nejvyšší hlášený výskyt úmrtí a závažných nežádoucích účinků ze všech vakcín v historii.
 27. Neschopnost vysvětlit nebo prošetřit příčinu neočekávaných nadměrných úmrtí nesouvisejících s Covidem po zavedení „očkování“ proti Covid (odhadem 30 000).
 28. Neschopnost adekvátně posoudit riziko/přínos lockdownů, povinného očkování nebo „očkování proti Covidu“ nebo zpochybnění toho, proč měly jiné země výrazně méně „případů“ a úmrtí navzdory mnohem menším rozpočtům na zdravotnictví.
 29. Neschopnost TGA nadále hlásit případy myokarditidy a perikarditidy spojené s „očkováním proti Covidu“.
 30. Neschopnost řádně posoudit pokračující bezpečnost a účinnost modifikovaných „vakcín“ proti Covidu ve světle globálních zpráv o závažných nežádoucích příhodách a úmrtích. Výrobci vakcín a regulátoři léčiv byli zavaleni množstvím zpráv o nežádoucích účincích a pravděpodobně existuje obrovské množství zpráv, které je stále třeba vyhodnotit.
 31. Neschopnost adekvátně vysvětlit stav očkování hospitalizovaných pacientů s Covidem, kteří jsou na jednotce intenzivní péče nebo umírají „s“ nebo „na“ Covid.
 32. Neadekvátní vysvětlení 9 úmrtí dětí po očkování hlášených systému hlášení nežádoucích účinků léků (“DAEN”).
 33. Neprošetření a nehlášení mezinárodních zpráv o problémech s kontrolou kvality u „vakcín“ proti Covidu (vysoká úmrtnost po určitých dávkách).
 34. Neodhalení vlastních zájmů tzv. „zdravotnických expertů“, odborných komisí a institucí poskytujících veřejné poradenství veřejnosti.
 35. TGA nepravdivě tvrdila, že neexistuje žádný důkaz, že by „očkování“ proti Covidu mohlo ovlivnit DNA člověka nebo způsobit generační vedlejší účinky.
 36. Vláda nevarovala, že „očkování“ proti Covidu nezůstává v místě vpichu, ale šíří se po těle a mRNA v injekcích produkuje spike proteiny, které jsou přímo zodpovědné za pozorované infarkty, mrtvice, neurologická onemocnění atd.
 37. Vláda nerozlišuje mezi minimálním až téměř nulovým rizikem Covid-19 u mladých lidí a rizikem pro starší lidi, čímž zbytečně vystavuje miliony mladších Australanů injekcím mRNA na bázi genů, které by mohly mít dlouhodobé vedlejší účinky.
 38. Australská vláda rozdělila společnost a démonizovala ty, kteří se moudře rozhodli nepodrobit se očkování proti Covidu, tím, že prosazovala koncept „pandemie neočkovaných.“
 39. Navzdory bezprecedentnímu počtu obětí očkování bylo odškodnění vzácné a minimální. Naše vláda chrání výrobce vakcín naprostou imunitou před odpovědností – úžasné.
 40. Dopad očkování proti Covidu na plodnost a potrat byl široce hlášen po celém světě, ale naše TGA nevyvolalo žádné obavy.
 41. Neschopnost přiznat chyby a újmu nebo dokonce prozkoumat, jak by se daly budoucí politiky a strategie zlepšit zřízením Královské komise.
 42. Nebyli jsme informováni, že soudci, poslanci a jejich zaměstnanci jsou osvobozeni od požadavků na očkování.
 43. TGA nereagovala na opakovaná globální pozorování a zprávy, že šarže „vakcín“ proti Covid-19 nebyly vyrobeny stejným způsobem jako šarže klinických studií. Komerční šarže byly kontaminovány bakteriemi E. coli pomocí fermentačních technik, což může vést ke kontaminaci lahviček s vakcínou toxickým materiálem DNA, který může být potenciálně přepsán zpět do vaší DNA.
 44. Podvody při správě dat a analýze klinických studií (např. lidé, kteří náhle a neočekávaně zemřeli do 2 týdnů po injekci, byli považováni za „neočkované“).
 45. Povolení použití remdesiviru navzdory nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti a neposkytnutí adekvátních varování o toxicitě ledvin pro pacienty s Covidem.
 46. Ukončení hlášení o stavu očkování vážně nemocných pacientů s Covid-19 v nemocnici (neočkovaní versus očkovaní). Naprostá většina pacientů s Covid-19 je plně očkována a posílena.
 47. Neschopnost australské vlády vyšetřit více než 30 000 nevysvětlených úmrtí nesouvisejících s Covidem po zavedení „vakcín“ proti Covid-19.
 48. Neschopnost adekvátně odškodnit osoby zraněné očkováním a ty, kteří zemřeli v důsledku očkování proti Covid-19.
 49. Vláda státu Victoria a další státy někdy zvyšují počet „neočkovaných úmrtí na Covid-19“ tím, že zahrnují mnoho očkovaných lidí, jejichž stav očkování je buď neznámý nebo později potvrzený.
 50. Vlády po celém světě podávaly „vakcíny“ proti Covid-19, které byly vyrobeny jiným způsobem než „vakcíny z klinických studií“. Komerční šarže byly kontaminovány toxickou DNA a endotoxiny, které mohly způsobit náhlou smrt a vážné vedlejší účinky, a vlády o tom věděly.

Většinu z výše uvedeného lze aplikovat i u nás.

K tomu bych ještě přidala další dezinformaci. Takzvané covid pasy EU, které byly vydány jako „průkaz bezinfekčnosti,“ žádnou bezinfekčnost nikdy neukazovaly, pouze oddělovaly systému poslušné od neposlušných a sloužily k segregaci těch, kdo se odmítli stát experimentálními subjekty…

 

Redakce

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
6 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x