19.12.2022
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Stav války na Ukrajině a překážky jejího ukončení

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Pomalu, ale jistě, lidé začínají být válkou na Ukrajině unaveni a to jak v Evropě, tak i v Americe. Už je nebaví konflikt a věčné střílení, které je stále vystavováno na obdiv. Chtěli by klid, chtěli by mír. Tak, jak je dnes svět nastaven, my všichni máme ve vlastním životě příliš mnoho vzruchu, tak proč k tomu přidávat ještě něco dalšího?

Stratég a vojenský analysta Scott Ritter je toho názoru, že kdyby válka skončila tak, jak je dnes nastavena, což znamená ruským vítězstvím po vojenské a ekonomické stránce, to samo by vytvořilo v Evropě obtížnou situaci, protože Evropané by se cítili slabí a ohroženi. NATO, na které spoléhali, nedokázalo válku ani zastavit, ani ukončit, takže – je vůbec k něčemu? Někteří odborníci jsou toho mínění, že něco takového by vedlo ke kolapsu Evropské unie.

Takže snad to nejdůležitější, na co musí v současné době Rusko dbát je, jak ukončit válku a nezastrašit ostatní národy a také je neodradit od komunikace s nimi.

Rusové nechtějí nikoho ničit – chtějí obchodovat

Rusko nemá zájem Evropskou unii, nebo kohokoliv jiného zničit. Kdyby to byl jejich cíl, tak by neplánovali vybudování plynovodu TurkStream a zavedení rozvodny plynu pro Evropu v Turecku a stejně tak by nehlásili, že část NordStreamu zůstala neporušena, takže mohou začít s dodávkami plynu do Evropy. (Samozřejmě, až se evropští hrdopýškové proberou ze svého velikášského snu a přiznají si, že s těmi sankcemi udělali řádnou hloupost.)

Kdyby měli Rusové v úmyslu Evropu zničit, pak by nepokrývali zvýšené požadavky mnohých evropských zemí na ropu a plyn, k jejichž nárůstu došlo navzdory sankcím. Pátrání nejmenovaných britských novin zjistilo, že v sankčním období povolila Británie přistání 39 lodí, které dovážely ropu z Ruska. Náklad byl označen jako že je z Polska a z Belgie.

I jiné státy, Španělsko, Švédsko, Belgie, Polsko, Itálie, Německo, Holandsko, Francie, zvýšily požadavky na dovozní zboží z Ruska. Podle dalších zpráv, v období prvních 8 měsíců roku 2022, zvýšily některé země mohutně odběr z Ruska. Bulharsko zvýšilo odběr o 240%, Řecko o 230%, Česká republika a Rakousko o 70%, Belgie a Kypr o 80%. Celkem 20 zemí EU z celkového počtu 27 zvýšilo odběr z Ruska v průměru o 34%.

Není to směšné? Napřed někde na schůzi horlivě souhlasí se sankcemi, neví co by tomu Rusku vyvedli a až přijdou domů a hlavy jim zchládnou, tak si uvědomí, že s takovými sankcemi nebude to, či ono. A pak posílají objednávky jeden přes druhého, aby aspoň nějaké zásoby doma byly, než se dvířka k dalším možnostem zavřou. Snad nemusím podotýkat, že to je úroveň myšlení dětí ze základní školy. A tito lidé nám dnes zkoušejí vládnout!

Vyskytly se také státy, které odběr z Ruska poslušně snížily a mezi ně patří Malta (-80%), Dánsko (-49%), Švédsko (-49%), Luxembourg (-28%), Finsko (-7%), Litva (-7%).

Jaderný reaktor v Polsku

Uprostřed všeho toho shonu se Polsko rozhodlo, že si nechají postavit jaderný reaktor na výrobu elektřiny a vybrali si k tomu americkou firmu Westinghouse. Poláci se neustále snaží vtáhnout Spojené státy do Polska a protože US chce stejným dílem udržovat v Polsku svoji přítomnost, tak se jim to daří. Ale co hledá US v Polsku? O co jim jde?

Scott Ritter je toho názoru, že když Rusové staví jaderný reaktor, tak staví jaderný reaktor a po dokončení nemají žádné požadavky. Zato když Amerika staví jaderný reaktor, tak po jeho dokončení zůstávají požadavky napořád.

Jaderný reaktor je důležitá strategická stavba a bude nutno ho bedlivě hlídat před možnými útoky, ať už by byly odkudkoliv. A kvůli tomu americká vojska z Polska nikdy neodejdou. Chce Evropa na svém území neustálou americkou přítomnost? Je vůbec žádoucí, aby se Polsko stalo americkou vojenskou základnou v Evropě? To je otázka. To je totiž přesně to, k čemu by to směřovalo. Něco takového je samozřejmě nežádoucí. Zničí to společnost, zničí to ekonomii státu, protože tento se bude muset zaměřit výhradně na zbrojení.

V jiném případě, kdyby vojska Spojených států v Polsku nezůstala, pak by došlo k obtížnému odchodu ze země, což by Poláci draze zaplatili. A pak by propadli chaosu a anarchii, což by mohlo vyústit v nastolení vlády, která není žádoucí. Postupně by byli včleněni do Rusko-Bělorusko-Ukrajinské bezpečnostní federace, protože po odchodu Američanů by nemohli zůstat sami, bez ochrany. Nic jiného by jim pak nezbývalo, než se přiklonit k Rusku.

Nový evropský bezpečnostní systém

Mohli by ovšem také přistoupit na nové, bezpečnostní zřízení, které by zahrnovalo celou Evropu i s Ruskem, které navrhuje ruský President Putin. Toto zřízení by zaručilo Polsku a všem ostatním evropským státům potřebnou ochranu, aniž by ztratili samosprávnost. To je, co Rusko dnes propaguje: multi-polaritu. Každý stát samosprávný a pod společnou vojenskou ochranou. A ne to, co chtějí Američané, což zahrnuje vždy poslušné NATO, které sleduje americké zájmy a ne evropské.

Rusko má v úmyslu začít jednání s Evropou a i s NATO a přijít na nový, lepší, evropský bezpečnostní systém, který by odstranil evropské třenice. K tomu potřebují ukončit válku hned teď, aby Ukrajině zůstala Oděsa. Oděsa znamená přístup k Černému moři, možnost obchodování s celým světem, samostatnost pro stát a finanční samosprávnost. Jestli ovšem bude válka pokračovat, pak Rusové Oděsu převezmou a z Ukrajiny se stane malá, ubohá země, bez spojení se světem. Budou mít existenční problémy, budou živořit a strádat.

Rusko tímto plánem otevírá cestu k míru a Západ to celé musí pochopit a být schopen nové podmínky přijmout. Pro ty, kteří na tyto návrhy nepřistoupí, není budoucnost žádná.

Následky mohou být nepříjemné

Někteří jsou toho názoru, že současná situace se může zvrtnout a pak může v Evropě dojít k revolučním změnám, které způsobí, že tak zvané „elity“ odtud rychle utečou. Už to je celkem jisté, že některé evropské vlády tuto zimu nepřežijí. Ukrajinská krize rovněž silně ovlivní NATO a může zcela dobře přispět k jeho rozkladu.

NATO by velice rádo otevřeně bojovalo na Ukrajině (potajmu už tam jsou), ale nejsou toho schopni. Evropa je po vojenské stránce velice oslabena, protože být vojensky mocní, to stojí hodně peněz. Británie pomocná není, jejich vojsko by se vešlo do jednoho sportovního stadionu. Tyto stadiony jsou běžně pro 100 000 lidí a britská armáda čítá 72 000.

Zde je hlavní problém Amerika. Amerika diktuje Evropě nesmyslné požadavky, které nejsou Evropanům k prospěchu. Jejich plán je zbankrotovat Evropu tím, že spolu s NATO bude zkoušet postavit proti Rusku armádu dobrovolníků, které nejsou schopni ani vést, ani podporovat a pak to všecko zkolapsuje. Budou následovat dlouhé roky vzájemné nenávisti, zvané „studená válka.“ A jako při té původní studené válce, s jejím koncem se Varšavský pakt se rozpadl. Tentokrát skončí jak NATO, tak EU, protože obojí jsou neudržitelné.

Způsoby, jak může NATO padnout jsou tři. Je to buď tvrdý dopad, anebo mírný dopad, nebo také rozpuštění. Jednoduše jim připevní medaile za odvahu a službu vlasti (?) a rozloučí se s nimi. Ten tvrdý dopad by změnil Polsko na neudržitelnou americkou vojenskou základnu, až by celá Evropa i s Polskem z toho šílenství zkolapsovala.

Mírný dopad by představoval osvobození Polska od amerického vlivu a jejich zaměření na účast v ekonomické a obchodní sféře Evropského společenství. Zahrnoval by též soustředění na zájmy, které jsou prospěšné pro Polsko a ne pro Ameriku.

Ať tak či onak, NATO skončí a pak by mělo být vytvořeno nové evropské zabezpečovací společenství, které by je nahradilo. To je, co chtějí Rusové docílit. Proto v současné době Rusko nemíní udělat nic, co by mohlo vyprovokovat NATO, aby se začalo ještě dál rozšiřovat a jako mor se vtírat do dalších a dalších národů, za účelem zničení Ruska. Ohrožené Rusko se pak musí bránit, což stojí příliš mnoho peněz, zabírá to příliš mnoho času a je to naprosto zbytečné.

Uvědomte si, kolik peněz, času, úsilí, námahy, lidské krve a lidského utrpení stojí každá válka. A to všecko proto, aby si na tom pár tlustých nenažranců, kteří si s chorobnou pýchou říkají „elity,“ naplnilo kufry dalšími miliardami.

Co jsou důvody pro existenci NATO

Jak říká název článku na stránce zerohedge.com, NATO existuje jen proto, aby řešilo problémy, které jeho existence způsobila. Jako na příklad, v r. 2008 se na setkání v Bukurešti, v Rumunsku rozhodli, že mezi sebe přijmou Ukrajinu. Potom toto rozhodnutí párkrát odvolali a zase přijali a v současné době, zrovna nedávno, opět v Bukurešti, se rozhodli, že ano, Ukrajina půjde do NATO.

Západní politikové a media tomuto rozhodnutí napomáhají tím, že začali rozšiřovat názor, že ruské tažení na Ukrajinu nemá vůbec nic společného s roztahovačností NATO. To není samozřejmě vůbec pravda. Mnozí odborníci varovali již před lety, že rozšiřování NATO povede ke konfliktu s Ruskem.

NATO a Čína

Profesor Richard Sakwa, britský politický odborník (bývalý profesor rusko-evropské politiky na Universitě v britském Kentu a také v Moskvě) je toho názoru, že může dojít i k přeměně NATO organizace na jakýsi spolek, jehož zaměřením bude brždění Číny v jejím růstu, snaha o její rozkouskování, pro pozdější převzetí Spojenými státy.

Něco takového není žádná fantazie, sám Joe Biden se vyjádřil, že kontrola Číny je hlavní cíl jeho zahraniční strategie, která je v současné sobě bržděna ruskou aktivitou na Ukrajině. Takže nebýt Ruského tažení na Ukrajinu, Amerika, ve spolupráci s NATO by už dávno ohrožovala Čínu.

Jak už bylo psáno několikrát, Spojené státy nesnáší konkurenci. Běda zemi, která by si vedla lépe, kde by byli lidé spokojení, ekonomie funkční a mezilidské vztahy přátelské. Pokud by se jednalo o malou zemi, zbombardují ji na prach. Na velkou a vyzbrojenou zemi si netroufnou, tak ji budou neustále ohrožovat, popichovat, rozkládat zevnitř, lákat populaci aby emigrovala do Států, přetahovat významné odborníky, vědce, veřejné činitele.

Na nátlak z Washingtonu, NATO opravdu přidalo Čínu mezi bezpečnostní ohrožení a dokonce se začali blíže zabývat jejich vztahy k Taiwanu, což se jich vůbec netýká. Plánují způsoby, jak dát Pekingu najevo, že v případě ohrožení Taiwanu má co dělat s nimi! Něčemu takovému by se samozřejmě Číňané od srdce vysmáli, protože takové NATO, tu ubohou, ukecanou prázdnou skořápku by porazili během pár dnů, ne-li hodin. A ani by na to nemuseli napřed schůzovat, jako to dělají showmani v nažehlených uniformách z NATO.

Amerika začala popichovat proti Číně i Evropskou unii a doma se zmiňují o napadení Číny jako o další vojenské expedici. Jenže Evropa se jim začíná vymykat. I při své zjevné neschopnosti rozeznat své zájmy od zájmů cizích, EU konečně pochopila, že celý konflikt na Ukrajině financují mnohem vyššími částkami než Spojené státy. To nejsou jen vysoké ceny benzinu, topného oleje, nafty a plynu. Spadá do toho i zničený průmysl, odborníci, přetažení do Států, vysoké ceny všeho, co jim US dodává a mnoho, velmi mnoho dalšího.

Při válce na Ukrajině nešlo nikdy o Ukrajinu

Lidé, a hlavně vedení států by si měli uvědomit, že ve válce na Ukrajině vůbec nikdy nešlo o tuto zemi. Jednak šlo o možnost praní velkého množství špinavých peněz, což každá válka skýtá. Dále šlo o zbavení se staré, vojenské výzbroje, aby bylo možno ji nahradit výzbrojí novou. Ale ten hlavní důvod byl, zničit Rusko. A nejen Rusko, po něm postupně měla přijít na řadu Čína a každý jiný stát, který by si troufal konkurovat Americe. Ten plán byl zničit Rusko, zdupat Evropu, připoutat k sobě všecky spřízněné národy a pak ohrožovat Čínu.

Zde se jedná o zoufalou snahu Spojených států udržet si za každou cenu prvenství ve světě, udržet si moc nade všemi ostatními státy a národy a dominovat tímto způsobem celou planetu. Američané chtějí udržet svět polarizovaný na jednu jedinou veličinu, což jsou oni sami, aby je každý respektoval, poslouchal, řídil se jejich příkazy a v případě nutnosti se od nich nechal okupovat, vykrást a zplundrovat až do doby kamenné.

Rusko naopak propaguje multi-polární svět, kde nikdo nevede, nediktuje, nepřikazuje a netrestá ty druhé. Každý stát je sám svůj správce a jeho hlavní povinností je vycházet se všemi ostatními a neztěžovat jim život.

Samozřejmě, teď, když je velký hegemon u konce sil, tak kolem sebe bude nejvíc kopat. Tehdy je také nejvíc nebezpečný. Proto v US uzákonili napadení jadernými zbraněmi jako první a všemi silami se snaží oslabit všecky ostatní, hlavně pak Evropu. Byla to velká chyba, něco takového dopustit. O to více musí být všichni Evropané obezřetnější a kriticky sledovat všecko, co Spojené státy podnikají, protože to všecko může být zaměřeno proti nim.

Proč si Amerika přivlastnila NATO

Clare Daly, zástupce Irska v Evropském parlamentu varuje pře tím, co dokáže NATO a obává se, že něco podobného se chystá i na Ukrajině. Nezákonné a ničím nevyprovokované bombardování Libye v r. 2011 jednotkami NATO udělalo z bohaté a soběstačné Libyje zemi třetího světa. NATO po sobě zanechalo teror, anarchii, bezpráví, smrt, hlad a znásilňování.

Dnes má Evropská unie v úmyslu přispět ke znovu vybudování Libye, což by znamenalo ustanovení policie a vojska, pod velením OSN jednotek.

Clare Daly říká, že NATO vtáhlo do Libyje údajně za účelem ochrany svobody, demokracie a lidských práv, což jsou velmi ubohé záminky, pod kterými mohou dnes vtáhnout i na Ukrajinu. V Lybiji pak zavraždili vedoucího státu, Gadaffiho tím, že ho NATO militanti napřed mučili, poté mu vrazili bajonet do zadního otvoru, načež ho střelili do hlavy. Jeho zmrzačelou mrtvolu vystavovali na tržišti ve městě Misrata.

Co Gadaffi udělal pro Libyji a její lid, to nedokázal hned tak nikdo. Odstranil chudobu, všecky ubytoval ve slušných bytech, mladým párům dal peníze na základní domek a jeho vybavení a ty, kteří chtěli studovat na cizích školách, vydržoval v cizině a mnoho dalšího. To všecko podnikal z financí za ropu a jiné nerostné bohatství, které Libyje produkovala. Nestrkal tyto zisky do vlastní kapsy, jako to dělá většina presidentů a premiérů dnešních států, ale dělil je mezi své lidi.

Dnes je Libyje chudou zemí, její bohatství je vykradeno, zlato ukradeno, ekonomie zničena, a populace, která za Gadaffiho byla ta nejbohatší v Africe, je na mizině. Migranti jsou přiváženi do země a na tržištích prodáváni do otroctví. Je to země, posetá hromadnými hroby, které jsou důkazem zločinů proti lidskosti. To všecko jsou pozůstatky přítomnosti NATO.

Clare Daly volila proti účasti EU na znovu vybudování Libyje. Tak jako přítomnost NATO, ani jejich přítomnost nesvědčí na nic dobrého a proto není žádoucí.

 

Redakce

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (28 votes, average: 4,39 out of 5)
Loading...
56 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x