28.4.2023
Kategorie: Společnost

Jak vypadá vyspělá civilizace?

Sdílejte článek:

ANTIVIRUS

Žijeme v civilizovanym světě? Většina lidí si namlouvá, že jo, ale nakolik tomu věří jen proto, že tomu věřit chtěji, nebo prostě jen proto, že jim to někdo tvrdí? Zkuste si vzít tužku a papír a pár minut psát o tom, jak byste si představovali civilizovanej svět – takovej, ve kterym byste chtěli žít. Pak se zamyslete nad tim, jestli to odpovídá tomu, kde opravdu žijete.

Podle slovníku má civilizovaná společnost “vyvinutej systém vlády, kulturu, a způsob života, kterej zachází s lidma v tej společnosti spravedlivě“. Zní to jako svět, kterej vidíte kolem sebe? Neřek bych. Spravedlnost tady určitě nebydlí. Jak by taková vyspělá civilizace měla opravdu vypadat?

Vyspělá civilizace by měla bejt taková, v jakej věci fungujou. To znamená, že je všechno převážně tak, jak to podle jejích obyvatel má bejt, nebo jinými slovy, že společnost neustále nezápasí se spoustou problémů, který se jí tak úplně nedaří vyřešit. V civilizovanym světě byste rozhodně nezažívali krizi za krizí a nemuseli byste se ničeho bát, a už vůbec ne těch, kteří vám vládnou.

Co asi tak znamená ten “vyvinutej systém vlády”? Jak se liší od “nevyvinutýho”? Znamená to snad, že si to vláda zařídila tak, aby sama těžila z utrpení ostatních lidí? Nemyslim si, že to je ten žádoucí význam.

V první řadě, vyvinutej nebo nějak objektivně “dobrej” systém vlády by musel bejt takovej, se kterým jsou lidi spokojení. Ve světě, kde skoro žádná vláda nemá ani padesátiprocentní podporu obyvatelstva a běžně je to sotva 25%, se o něčem takovym nedá mluvit. Když se vláda primárně stará o vlastní prospěch a ne o dobro lidí, nedá se tomu říkat “vyvinutej systém vlády”, ale spíš vyšinutej systém vlády.

Vyspělá civilizace se vyznačuje rovnováhou a harmonií, což má dvě hlavní roviny. Jednak by měla existovat harmonie mezi jednotlivejma lidma v tý společnosti, a jednak musí taky existovat harmonie mezi lidstvem jako celkem a prostředím, ve kterym existuje. Jinak následuje degenerace a zánik takový civilizace je jen otázkou času.

Veškerý základní problémy jako hlad, bída a nemoci by měly bejt vyřešený. Ve fungující společnosti nemůže existovat hladovění, obzvlášť jen pro nějakou část společnosti. Společnost musí operovat tak, aby zdroje potravy dokázaly pokrejt potřebu všech lidí a nezmenšovaly se, a zajištění, aby měl každej co jíst, musí fungovat na bázi sdílení a potřeb všech lidí, a ne na bázi výdělku nějaký malý skupinky.

Společnost, která nakrmí jen ty, kteří si to “můžou dovolit” – která vyprodukuje dostatek jídla pro všechny, ale 20% toho vyháže, zatímco 20% populace hladoví, dělá něco velmi špatně. To, že část populace hladoví, protože na ní paraziti nemaji co vydělat, rozhodně neni známkou vyspělosti.

Bída taky nemá důvod existovat. Pokud existuje v jednej části společnosti, zatímco jiná část žije v přepychu, díváme se na primitivní civilizaci, která operuje na bázi násilí a práva silnějšího, ať už se ta “síla” prezentuje prostřednictvím čehokoliv – silnějších pěstí nebo většího objemu peněz. Pokud existuje bída ve větší části společnosti, nebo všude, pak se daná společnost zjevně nenaučila žít v harmonii s prostředím.

Pokročilá společnost si dokáže zajistit dostatek všeho, co potřebuje, a rozumně hospodařit s dostupnými zdroji ve prospěch všech. Nevysává všechno ve stylu “po nás potopa”. Neplejtvá věcma, kterejch by moh v dohlednej době bejt nedostatek. Nehromadí bohatství jen na určitejch místech, jen pro to “opojení” z bohatství, zatímco jinde ty věci chybí.

Pokud se vyprodukuje všeho dost pro všechny, ale někteří maji 100x víc než potřebujou, zatímco jiní nemají ani ty základní věci, nedíváme se na civilizovanou společnost. Díváme se na společnost, kterou ovládli a ničí paraziti.

Vyspělá společnost si ze světa nebere víc, než potřebuje, a čeho je nedostatek, to se spravedlivě dělí. Opakem je primitivní společnost, která se nenaučila spolupracovat a nechápe nic o harmonii, a kde si každej nahrabe pro sebe, co může, a když ho nic nenutí, tak se s nikym nedělí.

Vyspělá společnost funguje jako síť (network), kde všechny články (ko)operujou v harmonii s ostatníma, a ne jako pyramidovej podvod, kde někdo na vrcholu pyramidy ovládá a vysává ten zbytek, a čím vejš se kdo vyhrabe, tím víc si nahrabe. (Tomu se dá přinejlepším říkat pokročilej parazitismus.) Ve vyspělej společnosti maji všichni, co potřebujou. Žádná část společnosti neparazituje na jinej – to je v civilizovanym světě nemyslitelný.

Vyspělá společnost by rozhodně nikdy nelikvidovala svoje životní prostředí, protože to je snad nejšílenější počínání, jaký může ve vesmíru existovat. Společnost, která systematicky ničí prostředí, ve kterym žije, si může o vyspělosti nebo civilizovanosti nechat jen zdát, stejně jako o inteligenci a zdravym rozumu.

Ve fungující společnosti prakticky neexistujou nemoci, ani ne tak proto, že je ta společnost dokáže léčit, ale spíš proto, že nemaji v první řadě z čeho vznikat. Nemoc je známkou disharmonie, a tudíž se v harmonickej společnosti téměř nevyskytuje.

Společnost, která se naopak topí v nemocech, který nedokáže vyléčit, je celá nezdravá a jen těžko ji lze považovat za civilizovanou. Vrcholným selháním je pak morbidní společnost, která nejen že nemoci nedokáže léčit, ale ještě je vyrábí. Ve většině vesmíru si tamní bytosti ani nedokážou představit, že se něco takovýho vůbec může stát, protože to nedává žádnej smysl, ale my tady všichni známe jednu planetu, kde se to děje, a jejím zpitomělejm obyvatelům to ani nepřijde divný.

Jak vypadá ten “způsob života, kterej zachází s lidma v tej společnosti spravedlivě”? Ten vychází z tý harmonie a rovnováhy. Ve fungující společnosti obvykle nikdo nikomu neškodí, protože tim neni co získat, ale pokud by se tak stalo, celá společnost se postará o to, aby se jakejkoliv takovej problém otevřeně projednal a společně se našlo všeobecně přijatelný řešení.

Pokud má společnost nějakou skupinu lidí s větší mocí o něčem rozhodovat, jako třeba vládu, je to skupina lidí s tou největší zodpovědností, a proto musí v první řadě bejt bez prohřešků oni. Vrcholem prohnilosti společnosti je naopak stav, kdy vláda svévolně trestá ostatní, zatímco se sama dopouští těch největších zločinů, z nichž se nikdy nezodpovídá.

Ve vyspělej společnosti se nevraždí a nekrade, protože k ničemu takovýmu neni důvod. Lidi žijou ne pro získávání nějakejch pochybnejch výhod pro sebe, ale pro radost ostatních. Všichni jsou propojeni a mezi prospěchem jedince a prospěchem společnosti neni žádnej rozdíl – je to chápáno jako jedna a ta samá věc.

Společnost, která chápe prospěch jedince jako něco, co je v protikladu k prospěchu společnosti, je pomatená. Pokud jedinec jedná ke škodě společnosti, je celá společnost nevyzrálá. A společnost, v níž malá skupina jedinců prospívá z manipulace a lhaní tomu zbytku, je patologická.

Součástí zdravýho vývoje civilizovaný společnosti je hledat pravduSpolečnost, která nehledá pravdu, se nemůže vyvíjet – může jen degenerovat. Hledání pravdy (o čemkoliv) je podmínkou jakýhokoliv vývoje nějakým produktivním směrem. Lhaní a zatajování je vždycky jen překážkou.

Společnost, která se chce někam vyvíjet, by měla mít zájem o co nejobjektivnější chápání všech současnejch problémů, stejně jako o znalost a chápání vlastní minulosti. Minulost je ta největší zásobárna vědomostí, jakou jakákoliv společnost má, a proto by měli všichni mít zájem tu minulost znát a vědomosti o ní si předávat, aby se neztratily.

Nic dobrýho nemůže vzejít z toho, že se skupina lidí rozhodne něco o minulosti tajit, překrucovat, a odvádět pozornost od “nehodících se” historickejch faktů. Kdokoliv záměrně překrucuje a skrejvá před veřejností pravdu o čemkoliv, zatahuje celou společnost do slepý uličky. Vývoj k nějakej vyspělosti se může dít jen ve světle pravdy – určitě ne skrz manipulaci a mlžení. Pravda vede k pochopení a vývoji; lež a manipulace vedou jen k temnotě, v níž se celá společnost ztratí a bude bloudit a upadat.

Ve zdravej společnosti jsou děti vychovávány rodiči a ne programovány indoktrinačním systémem, médii, a korporacema. Rodina je pro každýho od přírody ta nejbližší skupina lidí, a proto jsou v ní nejsilnější vazby. Pokoušel-li by se někdo takový přirozený vazby rozbíjet, a měl-li by při takovym patologickym počínání úspěch, může se v dohlednej době očekávat úpadek takový civilizace. Ničení základních a přirozenejch principů nikdy nevede k pokroku.

Vzdělání funguje ve vyspělej civilizaci tak, že si každej studuje, co ho zajímá a baví. Každej se učí, co chce, kdy chce a jak chce. Nikdo mu nediktuje, co “musí” nebo snad dokonce “nesmí” vědět. Skutečný vzdělání je výsledkem osobního vývoje a ne vnucovanýho pohledu na svět. Pokud se všem povinně předepisuje stejný “vzdělání”, nedá se tomu opravdu říkat vzdělání. Je to jen program a forma manipulace. Skutečnýmu vzdělávání se to spíš zamezuje.

Civilizovanej svět je takovej, kde se technologie používá primárně k ulehčení života a ne k válčení a zabíjení na dálku. Stojí za zamyšlení, jestli technologie má vůbec co dělat s civilizací. Společnost může fungovat úplně bez problémů i bez technologie. Pokud ale technologie existuje, známkou civilizovanosti neni její pokročilost, nýbrž její použití.

V našem světě se bohužel za známku civilizovanosti považuje technologická pokročilost, která odsunula do pozadí všechny ostatní aspekty, a primární využití každý nový technologie je vždycky pro válečný účely, destrukci a zabíjení. (Což samo o sobě ukazuje, že civilizovanost k nám ještě nedorazila.) Až když si vládci dostatečně otestujou ničivý vlastnosti nový technologie, dostane (možná) veřejnost šanci využít ji k něčemu kreativnímu.

Všechno nám to směřuje zpět k tomu, že tou primární žádoucí vlastností vyspělý civilizace je harmonie, a to ve všech rovinách. To je to, co by společnost měla hledat, čeho by měla chtít dosáhnout. Jakýkoliv problémy se pak nejen snadno vyřeší, ale ani nebudou moc často vznikat.

Logicky pak nejhorší, co se může ve společnosti stát, je rozdělování lidí do různejch táborů, umělý vytváření konfliktů, hromadění věcí pro sebe na úkor ostatních, vyvolávání nenávisti, a války.

Jak teda opravdu vypadá vyspělá civilizace? Rozhodně ne jako Evropa nebo Amerika, a v podstatě bysme ji dnes nenašli prakticky nikde na Zemi. Všechny známky “vyspělosti” a “civilizovanosti” tady zřetelně chybí. Naše společnost je naopak hrubá, primitivní a zaostalá – jen má relativně pokročilou technologii (a tu používá tím nejhorším způsobem). Všechno se tu dělá špatně.

Pokud nám chce někdo tvrdit, že to, co máme dnes tady v Evropě, je “civilizovanej svět”, tak ať jde s celou touhle “civilizací” do prdele. My, co jsme stále ještě duševně zdraví, nic takovýho nepotřebujeme. Chceme jen normálně žít, bez toho, aby nám do všeho kecala nějaká banda psychopatickejch magorů a na každym kroku nám házela klacky pod nohy.

Latest posts by Redakce (see all)

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (18 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x