22.1.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Nové světové zřízení globalistů: 5. Zombie apokalypsa

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Právník Todd Callender zkouší varovat lidstvo před tím, co se blíží a co tak zvaná „očkování“ proti Covidu způsobila. Podle jeho zjištění, příkaz povinného očkování vyšel z amerického Ministerstva obrany, což je nezákonné. Ministerstvo obrany není oprávněno něco takového lidem přikazovat. A protože očkování byla „experimentální,“ každý, kdo tyto injekce obdržel, se tím zařadil mezi pokusná laboratorní zvířátka a podle zákona se také stal majetkem těch, kteří vlastní patenty, v očkování uplatněné.

500 000 informátorů, kteří všichni měli informace přímo od zdroje, volalo do světa, že jde o podvod, ale kvůli censuře se ani jeden hlas nedostal ven.

Podle nového zákona, americké Oddělení pro zdraví a služby lidstvu (Health & Human Services) získalo právo vyhlásit ohrožení veřejného zdraví a pak prakticky převzít vládu Spojených států. Cokoliv by požadovali, nabývá platnost zákona, čímž odsunují stranou Ústavu a jeden jediný, nikým nevolený člověk, ředitel této instituce, pak vede celý národ.

V Evropě a ve zbytku světa přebírá úlohu nikým nevoleného světového diktátora, který ruší a nahrazuje pravomoc jednotlivých vlád, organizace WHO (World Health Organization), kterou vede Tedros Ghebreyesus, bývalý terorista z Etiopie.

Shora zmíněné americké „Oddělení pro zdraví“ již začalo podle tohoto pověření jednat, protože spolu s mandátem získalo i potřebné finance. Za důvod považují ohrožení Marburgem, což je velice vážné onemocnění. Vybudovali na mnoha místech záchytné tábory, ve kterých spojili ochranu veřejného zdraví spolu s právnictvím, soudy, vězením a policií. To znamená, že v těchto táborech, které můžeme směle nazývat „koncentračními tábory,“ budou uvězněné „chránit“ před onemocněním, ale také je tam budou soudit a trestat. Proč? A za co? Jsou to opravdu tábory k zastavení epidemie Marburgu, anebo jde o něco jiného?

Další nemoci, další katastrofa a jak začne

Marburg není snadno nakažlivý, ale má vysokou úmrtnost. Způsob jeho rozšíření bude skrze přídavná „očkování,“ pokud už se tak nestalo. Bude obsažen v lipidových nano-částicích hydrogelu, spolu s dalšími patogeny (jedy), které tam budou čekat na spuštění.

Dnes již víme, že spuštění těchto jedů provede nově zavedený 5G systém, který je údajně vylepšení mobilní telefonní sítě a jehož antény nalezneme málem všude, kam se podíváme, i když nejsou potřeba. Mobil potřebuje pouhý zlomek energie, které tyto hustě rozmístěné antény poskytují a podle některých zpráv, dosah každé z nich je 2 km.

Další epidemie bude tedy spuštěna s pomocí 5G a podlehne jí převážná většina očkovaných, pokud ne všichni. Bude to provedeno tak, že 5G systém, který je již nainstalován po celém světě, ale není zatím používán, bude vysílat signál 18 GHz (Giga-Hertz!) na jednu minutu, třikrát po sobě, což vytvoří puls. To otevře patogeny, které má každý očkovaný v sobě a pak dojde k epidemii Marburgu, který se projeví tak, že se z lidí stanou zombie.

Co je to zombie?

Zombie je mytologická postava mrtvého a zároveň živého člověka. Je to něco jako pohybující se mrtvola, oživená čarodějnictvím, nebo voodoo rituály. Výraz pochází z ostrova Haiti, kde na tyto záležitosti lidé stále věří a ve skutečnosti je těžké určit, jestli je v tom něco pravdy, či ne. Ukázka zombies je přiložena níže, z filmu Michaela Jacksona „Thriller.“

Teď si určitě říkáte, že to je příliš a že tady někdo fantazíruje. Bohužel, to není ten případ.

Zombie apokalypsa

Americká FEMA (organizace pro řešení nouzových situací) již začala upozorňovat na zombie. Sice říkají, že nechtějí nikoho urazit, že o nic nejde, ale když to budete sledovat, tak uvádí na scénu pět různých typů zombie a mluví o zombie apokalypse. Po pravdě, byly čtyři druhy injekcí proti Covidu, ale jedna měla dvojí verzi (Comirnaty a Pfizer), takže dohromady pět! A pět druhů zombie!

Vojenské vedení Ameriky v Pentagramu dalo mladým vojenským důstojníkům za úkol vypracovat návod, jak se zachovat při zombie útoku. Řekli jim, že je to situace vymyšlená, není skutečná, snad aby nebylo nutno výsledný dokument utajit. Jsou v něm některé cenné rady, posuďte sami.

Brožurka na příklad říká, že tito zombie budou mít v sobě infekci, kterou budou schopni předat i druhým a to tím způsobem, že je kousnou. Zombie budou běžně kousat jak sebe, tak druhé a dokonce budou i požírat druhé lidi. Protože nejsou skutečně živí, tak necítí bolest a nebojí se smrti. Jediná možnost jak zombie zneškodnit je střelnou ránou do hlavy a pak celé tělo spálit. Prý může také pomoci modlitba (to není blíže vysvětleno), při čemž ateisté budou v nevýhodě a snadno zranitelní. Léčba proti tomuto postižení není žádná.

Státní a místní vedoucí orgány již budují střediska pro přípravu na zombie apokalypsu. CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) vytvořili web stránku, zaměřenou na vydávání informativních zpráv, i když zatím na ní nic není. Všichni zacvičují personál, jak se chovat v případě vypuknutí jak Marburg epidemie, tak zombie apokalypsy.

To snad ani není možné

Je těžké posoudit, jestli je něco takového možné. V tomto směru nejsou prakticky žádné zkušenosti, na které bychom se mohli obrátit a filmová a knižní hororová situace nic z toho neřeší. Takže se můžeme pouze domnívat, že je to buď nesmysl a celou myšlenku zavrhnout, anebo si říct, „na každém šprochu je pravdy trochu“ a udělat si zásoby jídla a vody řekněme na 30 dnů, abychom přežili. Údajně i zombie potřebují nějaký druh obživy a vodu, bez níž zahynou během několika dnů.

Ta snaha je, pobláznit všecky lidi natolik, že se budou hrnout do těchto záchytných center, kde samozřejmě prvně obdrží injekci proti nově vzniklé nemoci, takže odtud nikdy nevyjdou živí. Záchytná centra rovněž oplývají obrovským množstvím černých plastových rakví, které jsou tak velké, že je možno do každé z nich umístit až pět osob, viz obrázek.

Je rovněž známo, že tyto záchytné tábory mají v zásobě větší množství gilotin, takže mají zřejmě v úmyslu někoho popravovat.

Snad se zde jedná hlavně o Ameriku, kde je zjevná snaha tuto katastrofu spustit jako první. To ale nezaručuje, že Evropa a jiné země nebudou následovat, anebo že už se tak neděje, pouze nás o tom nikdo neinformuje. Američané jsou trošku jiní než Evropané. Protože dobře ví, že stát jim nepomůže, jsou víc zvyklí spoléhat sami na sebe. Z toho důvodu jsou ostražitější a snad i bojovnější – ne všichni, samozřejmě. Novější generace se tomu naprosto vymykají.

V Evropě spíš převládá snaha zakrývat si oči, což se teprve v poslední době začíná trochu měnit. Ale když uvážíme, že na obou kontinentech jsou dováženi do země další a další cizí a nepřizpůsobiví migranti, přiznejme si konečně, že jsou zde na to, aby nás nahradili až všichni vymřeme. Takže oba kontinenty jsou na tom zhruba stejně, pouze Amerika jde první.

Když chcete letět letadlem, musíte být očkovaní a přitom všichni nezákonní migranti, kteří se k nám hrnou, očkovaní nejsou! A často na sobě přinášejí ty nejhorší nemoci.

V Americe je zjevně čítáno s tím, že až bude vyhubena současná armáda, která opravdu po povinném očkování chátrá stále víc, pak bude nahrazena těmito přivandrovalci a budou vést války jednu za druhou, po celém světě. Už si to předem uzákonili v r. 2014, kdy povolili dobrovolný, ale i nedobrovolný vstup do armády.

Jak vznikne „moderní“ zombie

Jak již bylo psáno dříve, genetik Dean Hamer objevil v r. 2004 gen VMAT2, který umožňuje naše spojení se Stvořitelem. Tento gen pojmenoval na „Boží gen.“ Později dokázal, že změnami zmíněného genu je možno zrušit toto spojení, které údajně využíváme denně, trvale a neustále a bez kterého nemůžeme existovat. Nedostatečná funkce jednak tohoto genu a snad ještě dalších genů, které byly očkováním zničeny, odstraňují schopnost člověka volně myslet a samostatně se rozhodovat. Tak zvané očkování prý údajně provede u člověka chemickou frontální lobotomii.

Jestliže je spojení se Stvořením přerušeno, lidé podlehnou drastickým změnám. Dojde k nenormálním změnám v mozku, které vyprodukují záchvaty, hlava sama se zmenší a rozšíří a také jejich kostra podlehne výrazným změnám. Stanou se náladovými, často se vztekají, trpí zrakovými a sluchovými problémy a skoro všecky jejich orgány jsou zasaženy.

Protože každé tak zvané „očkování“ rovněž obsahuje tři HIV bílkoviny, tyto oslabí imunitní systém, takže každá další látka má volný přístup ke všem buňkám a může do nich vložit cokoliv. Proto když bude spuštěn onen 5G signál, tito lidé začnou sami produkovat Marburg, který je zničí.

To nejhorší je …

Co je na tom celém přímo strašlivé je skutečnost, že tím, že státní a jiné, nikým nevolené a neodborné organizace dostaly povolení k tomu, aby vyhlašovaly nouzový stav a přitom ani nezaměstnávají dostatečně znalé lékaře (Ghebreyesus nemá lékařské vzdělání), pak se máme čeho obávat. Mohou totiž nouzový stav vést velmi dlouho, nebo také napořád. Velké množství vedoucích osob z WHO dává v současné době výpověď, snad nechtějí být součástí tak obrovského podvodu. Ale je také možné že umírají?

OSN má v zákonech že lidé nesmějí být nuceni podrobit se lékařským pokusům a jak je vidět, nikdo na to nebere ohled. Dokonce se právě přihodilo, v Německu hledá policie 85 let starou skladatelku hudby, která se skrývá. Narodila se na Ukrajině, přežila holocaust a žila ve Stuttgartu. Je zde snaha ji násilím očkovat a pak zavřít do blázince. Proč? Věnovala se prý tak horlivě své hudbě a skladbě, že s ní nebylo ani možno mluvit. Takže je obviňována z narcisismu, egomanie, demens, tloušťky, srdeční poruchy a posedlosti hudbou.

Buď zdráv, Sovětský svaz Německa!

Co je dál hrozné, že pojišťovny odmítají vyplácet životní pojistky a jiné pojistky očkovaným, protože podle jejich vyjádření, nechat se očkovat pokusnou vakcínou je to stejné jako spáchat sebevraždu a na tu se pojistky nevztahují.

Agenda 21

Možná si myslíte, že OSN je zde na urovnávání válečných sporů a na naši ochranu. To je naprostý omyl, protože pravý opak je pravda. OSN válečné spory vyvolává a podporuje a naše bezpečí je vůbec nezajímá. Jak jinak by mohli vytvořit dokument, je to návod, zvaný „Agenda 21,“ který má tři hlavní body: zrušení soukromého vlastnictví, zrušení státních hranic a vyhubení 95% lidské populace.

Rockefeller prohlásil, že celosvětová pandemie lidstvo sjednotí a pak se snadněji vzdají svého osobního majetku. A jakmile Ghebreyesus (WHO) řekl, že je zde pandemie, všecky státy světa poslušně zaujaly patřičný přístup. Všecky zaráz a naprosto stejným způsobem. Už to je velice podezřelé. A tím to všecko začalo. Neposlechli jsme varování Davida Icke, který celou situaci správně zhodnotil a radil nám v ničem vládu neuposlechnout. Jenže strach nám to nedovolil a toto jsou následky.

Agenda 21 dále diktuje zabavit všecky peníze, zbavit nás zaměstnání, všecko je dražší a dražší. Ekonomie všech zemí byla k tomu účelu zničena. V Kanadě již mají zaveden program, kdy se vláda postará o veškeré dluhy, jaké člověk má, ale musí jim předat všechen svůj majetek.

Toto všecko je celosvětový plán. Celá lidská společnost je pod útokem, takže musíme pochopit, že nejde o žádný omyl, že s vakcínami nebylo nic v nepořádku a že Covid se nedostal nějakým zázrakem z laboratoře ven. Ne, to všecko bylo tak plánováno.

Zde se jedná o depopulaci, o ztrátu samosprávnosti a o okradení všeho lidstva. Chtějí nás všecky „očkovat,“ i když dobře vědí, že všecka zkušební zvířata, na kterých bylo „očkování“ zkoušeno, zahynula. Ovšem to je, co chtěli docílit na prvním místě. Takže ty testy byly naprostý úspěch. A pak očkovali lidi s tím stejným svinstvem a čekají stejné výsledky.

Podle právníka Callendera tato plánovaná genocida již zahubila jednu miliardu lidí.

Co proti tomu všemu dělat?

Právník samozřejmě radí popohnat ty, kteří genocidě napomáhali, k zodpovědnosti. Zde se jedná o WHO, media, politiky, i některé lékaře. V Americe je to Dr. Anthony Fauci, Bill Gates a další. Postavit je před vojenský kriminální soud a soudit za zločiny proti lidstvu.

Po 2. světové válce byly během Norimberských procesů oběšeny stovky lidí, kvůli zločinům proti lidstvu. (Ale ti hlavní zločinci unikli, protože si je rozebrala Amerika a Sovětský svaz).

To, co všecky světové vlády dnes na lidech provádějí je závažný trestný čin, jako na příklad: vyhrožování, donucování a lhaní, za účelem spáchání genocidy. Očkovaní nebyli nikdy uvědoměni o tom, co tyto injekce obsahují a co způsobují. Karanténa a roušky nebyly nikdy vědecky opodstatněny. To všecko byla pouze jedna velká komedie, fraška!

Každý policista, nebo voják by si měl uvědomit, že jeho povinností je chránit stát a jeho lid a měl by tyto lidi zatknout a uvěznit, protože jejich chování je chování zločinců.

Todd Callender nabízí pomoc. Na jeho stránce „vaxxchoice.com“ dává návody na právní procedury a také na lékařskou pomoc. Přes tuto stránku je rovněž možno podat žalobu.

Nejsem právník, abych mohla posoudit, jak použitelná tato stránka je.

A jaký trest?

Já sama bych radila, aby každý z viníků byl plně očkován. Přece je to proti nemoci!

Redakce

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (9 votes, average: 3,89 out of 5)
Loading...
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x