10.3.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Příprava na divadelní představení o invazi mimozemšťanů

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Různí lidé uvažují různě. Každý vidí daný problém ze svého hlediska. Pro každého tesaře vypadá všecko jako hřebík, který je nutno zatlouct. Každý chiropraktik vidí nemoci pocházet od páteře a internista od žaludku. A tak bychom mohli pokračovat dále.

Záhada kolem obrovského čínského balónu a celé řady jiných nafukovacích balónků, které americká a kanadská armáda sestřelovala předraženými raketami, což je jako když na mouchu vezmeme kladivo, má ještě jeden směr, ze kterého je ji možno posoudit.

Mike Adams (Natural News, Brighteon) vidí záležitost se střílením po nafukovacích balónech jako přípravu na plánovaný útok mimozemšťanů, další divadlo pro ty důvěřivé, další pokus o odvedení pozornosti od skutečných problémů a k přinucení všech, aby souhlasili s nastolením Nového světového řádu, který doopravdy nikdo nechce.

Jedná se o to, že příliš mnoho lidí začíná chápat, že věci nejsou tak, jak by měly být, že zde není něco v pořádku a že musí být ještě něco jiného ve hře, než co je nám řečeno. Začínají pátrat, začínají sledovat a začínají se ptát. A to považují globalisté za nebezpečné.

Co píše Benjamin Fulford

Fulford napsal zajímavý článek s názvem „Masivní útok proti skupině Octagon je zaměřen na zničení nacistické 4. říše“ (Massive offensive against Octagon Group aims to finish off Nazi 4th Reich)

Jak již psáno v minulém článku na toto téma, ve vzduchu se vznášející záhadný předmět, který nikdo nedokázal správně pojmenovat a který nakonec americká a kanadská armáda sestřelila, byl nakonec nazván Osmiúhelník, anglicky Octagon. To proto, že údajně něco takového připomínal. Je ale také možné, že to není zcela pravda, že pouze začala být do běžných zpráv vkládána kódovaná slova. V tomto případě by se jednalo o švýcarskou skupinu organizovaných fašistů, která si říká „Octagon“ a je součástí Kazarské Mafie.

Benjamin Fulford není vždy důvěryhodný zdroj informací a velké množství jeho článků zavání senzacechtivostí. Jenže tento článek je možná trošku jiný. Je v něm psáno o tom, že Kazarská Mafie, která čítá asi 1 milion osob a jejíž vedení tvoří právě zmiňovaný Octagon, plánuje akci proti Presidentu Trumpovi. Po prohraných volbách svolal Trump vlastenecky smýšlející Američany na 6. ledna 2021 do Washingtonu. Není přesně známo co byl jeho záměr, jestli donutit Kongres aby nepodváděl při sčítání hlasů Volební komise (Electoral College), anebo jestli měl v úmyslu na poslední chvíli využít některý starý a zapomenutý zákon na převrácení situace.

Fulford varoval, že se může jednat o zneužití těchto lidí, kdy Mafie na ně nastraží nebezpečnou past. Radil jim, aby zůstali doma a spíš se zaměřili na uplatňování vlivu na místní politiky a lékaře a tím docílili odstranění karantény a povinného očkování.

Na tom je zajímavé to, že Fulford tento článek vydal 28. prosince 2020, o necelé dva týdny před tím, než ke sjezdu vlastenců ve Washingtonu D.C. došlo. A to, čeho se obával, že se jedná o past na důvěřivé, se opravdu stalo. Ještě dnes sedí hodně zúčastněných ve vězení za nelidských podmínek, kdy je jim odmítána lékařská péče, jsou vystaveni hrubému zacházení, a podobně. Z toho důvodu bude asi dobré brát i zbytek článku vážně.

Útok proti lidstvu

Ve Fulfordově článku je dále psáno, že toto všecko je začátek konce Octagonu a zničení jejich plánů na nacistickou 4. říši. První vybraní k odstranění jsou vedoucí farmaceutických firem, lékařských spolků a ti, kteří byli ve spojení s Covidem 19 a s očkovací kampaní. Švýcaři byli požádáni, aby vydali všecky vedoucí Octagonu, jinak že bude jejich země zničena, přesně podle předpovědi gnostických pramenů Iluminátů.

K tomu zřejmě nedošlo a tak byl o rok později zničen plynovod Nord Stream, který připravil Německo o levný a kvalitní plyn. To také těžce poškodilo Švýcarsko. Vysoké ceny, špatné zásobování, které způsobuje nedostatek, zničení průmyslu, to všecko je součástí této akce.

Podle Fulforda jsou současní evropští vedoucí států skrytí fašisté. Ruský útok na Ukrajinu byl zaměřen převážně na zničení těchto zdravotních teroristů a jejich laboratoří. První místo, kam Rusové šli byla biologická laboratoř v Donbasu a tam zabavili dokumenty, dokazující spoluúčast Bidenů a jejich kriminální rodiny na celém podvodu. Odpor proti Rusku je ve skutečnosti odpor fašistických předáků, jako je Zelenský, Scholz a jiní, kteří zkoušejí zabránit tomu, aby byla odhalena jejich účast na tomto zločinu.

Proto k této válce došlo, když Rusové pochopili, že světoví vedoucí nezkoušejí zničit pouze Rusko, ale že chtějí zničit veškerou lidskou populaci. Rusové dobře ví, že kdyby Západ vyhrál, pak by zabral celý svět a všechny lidi zahubil. Ti, kteří by měli dovoleno přežít, by byli skrze pekelnickou transhumanistickou agendu změněni na pololidi a polostroje.

Z toho důvodu byl „octagon“ sestřelen – byla to zpráva pro informované.

Je to trošku kryptické sdělení, ale v podstatě se jedná o celosvětovou vražednou kampaň, nazvanou Covid 19, která je vedena ze Švýcarska a té je nutno zabránit. Už to, že laboratoř ve Wuhanu, odkud údajně tak zvaný virus přišel, je vlastněna nadací George Sorose a stejná nadace vlastní i farmaceutické firmy, které injekce proti Covidu vyráběly, by nám mělo cosi říct. Sorosova nadace je vedoucí složka Kazarské Mafie.

Co inzerují další tanky na Ukrajinu

Nedávno oznámil německý Kancléř Scholz, že Německo dodá na Ukrajinu 88 tanků Leopard. To je další tajná zpráva všem informovaným. Osmé písmeno v abecedě je totiž „H“ a dvě HH po sobě znamenají pouze jedno, „Heil Hitler.“ Je to známá, celosvětově uznávaná symbolika. Číslo 88 bývá často spojeno s číslem 14 a dnes Německo dodává na Ukrajinu ještě dalších 14 tanků. Takže 88 a 14. Čtrnáctka je pro fašisty další symbolické číslo. Připomíná slogan, který Hitler používal a který se skládal ze 14 slov: “Wir müssen die Existenz unseres Volkes und eine Zukunft für die weißen Kinder sichern.” My samozřejmě tento slogan neznáme, ale Němec a politik, jako je Scholz, určitě velmi dobře ví, co je číslem 14 myšleno.

Další, co by si měli všichni uvědomit je, že západní medicína je založena na principech vojenské medicíny a je organizována kolem stejné hierarchie. Jestliže lékaři nejednají podle příkazu z hlavního vedení, které tvoří AMA (American Medical Association) jsou jim odebrána pověření k provozování této vědy.

Celou očkovací kampaň vedlo americké Ministerstvo obrany a Pentagon. Byla to čistě vojenská záležitost. Už ta skutečnost, že byly miliony injekčních stříkaček dodány právě vojsku, aby je použili proti civilní populaci, to potvrzuje.

Byl to snad pokus o puč?

Spiknutí proti vládě, které bylo v Německu loni v prosinci odhaleno, mohlo být součástí plánu na likvidaci fašistů. Zadržení členové organizace „Reichsburger“ (Občané říše) prý plánovali vtrhnout do Bundestagu (Parlament) asi tak, jako to učinili 6. ledna 2021 Trumpovi stoupenci. „Občané říše“ byli vedeni Heinrichem XIII., Princem z Reussu, který ač 71 let starý, toto povstání proti vládě zorganizoval.

Plánované obsazení Bundestagu a zatýkání některých členů vlády mělo způsobit v zemi dostatečný rozruch k tomu, aby se i jinde začali lidé bouřit. Německá vláda by pak musela začít vyjednávat s těmi, kteří vyhráli 2. světovou válku, což je Rusko, Spojené státy, Británie a Francie. Nové Německo by zformovalo armádu a navrhlo novou státní strukturu.

Překvapivě, toto hnutí zahrnovalo velké množství zúčastněných. Policie údajně odhalila asi 23 000 členů. Potomci pruských princů a pruské šlechty tvořili jednu část, spolu s velkým množstvím politiků, vysloužilých důstojníků, členů Ministerstva obrany a asi 3000 policistů. Ve snaze usvědčit je a získat více informací, prohledala německá policie desítky domů a bytů, ve všech 16 federálních státech, které dohromady tvoří Německo, ale kupodivu také v Itálii a v Rakousku.

Návrat monarchie?

Že by tento puč byla snaha znovu nastolit monarchii? Jak řekl skotský soudce, historik a básník, Alexander Fraser Tytler již v 18. století, demokracie nemůže existovat jako stálá forma vlády. Ta vydrží jen tak dlouho, dokud ti u vlády nezjistí, že si mohou ze státní pokladnice navolit vlastní bohatství. A pak bývá demokracie nahrazena diktátorstvím.

Takže co když monarchie opravdu nějakých 200 let čekala, než jsme se dostatečně vytrestali s jinými vládními systémy a dnes se pomaloučku, potichoučku snaží dostat zpátky? Na příklad, němečtí Hohenzollernové dnes pořádají veřejné sbírky na obnovení jejich rodinné hrobky na berlínském hradě. Taky zkoušejí získat rodinné bohatství, které je touto dobou roztroušeno po různých muzeích. Tito lidé kdysi vlastnili velké části Německa, Švédska, Rumunska, slovanských států a dokonce i Ruska.

Když zemřel Princ Dimitrij z rodu Romanovců, Vladimír Putin se zúčastnil pohřbu. Ostatky zavražděného Cara, Carevny a jejich čtyř dcer byly nalezeny a exhumovány v r. 1979 a pohřbeny při velké veřejné ceremonii, které se zúčastnil i tehdejší President Boris Jelcin, v r. 1991. Jejich ostatky byly později znovu exhumovány a prověřovány, aby byla jistota, že se opravdu jedná o carskou rodinu. Zajímavé je, že v této zprávě není zmínka o Carevičovi.

Dr. Joseph Farrell, fyzik, historik, vědec a autor mnoha populárních knih je toho názoru, že to všecko spolu jaksi souvisí. Proč došlo v Německu k pokusu o puč právě v době, kdy zemřela anglická Královna, kdy německý Kancléř Scholz oznámil záměr o obnovení německé válečné mašinerie, Spojené socialistické státy americké se zamíchaly do války na Ukrajině, Čína začala přetahovat americké spojence na svoji stranu a Evropa je jak finančně, tak ekonomicky naprosto na dně?

Něco takového, jako snaha o svržení současné vlády by nemělo být považováno za přechodnou hysterii a ponižováno co do důležitosti. Zde se může jednat o daleko vážnější záležitosti, obzvláště když uvážíme, že tito lidé se pokusili o puč v zemi, kde prakticky ještě žádný puč neuspěl.

Takže o co se zde jedná? Byla to snad snaha nastolit znovu Druhou (německou) říši (1871-1918), s Heinrichem XIII. v roli Kaisera? To nezní pravděpodobně, protože co by tam pak dělalo Rakousko a Itálie, které členy tehdejšího státního zřízení nebyly. Heinrich XIII. a jeho rodina také nebyli součástí této sestavy; k té patřili Hohenzollernové a Princ Georg Fridrich von Hohenzollern je stále na živu, takže by mohl spíš tento nárok uplatňovat.

Období, kdy patřilo Rakousko a části Itálie k Německu bylo za První říše, neboli za tak zvané „Svaté římské říše“ (od středověku až po 1806).

Je pravda, že „demokratická zřízení“ se hroutí po celém světě a trosky bývalé šlechty se začínají domáhat svých práv a majetků. Jenže která říše by to pak byla, první, nebo druhá?

Podobné plány potvrzuje i současný rozmach socialismu. Socialismus je systém, kde Stát vlastní všecko a lidé jsou mu podřízeni. Takový systém je možno snadno nahradit monarchií, kde opět, monarch vlastní všecko a lidé jsou mu podřízeni. Čínský President Xi Jinping také usiluje o doživotní vládu – snad zkouší nahradit nebo nastolit někdejší Han dynastii?

Ve všech těchto případech někdo jiný vlastní všecko a my nemáme nic. Je to snad to, co mínil Klaus Schwab tím, když řekl, že „nebudeme mít nic a budeme šťastni?“

Druhá možnost je, že zmiňovaný puč byla amatérská snaha o odvedení pozornosti určitým směrem, něco podobného jako někdejší požár Reichstagu, který posloužil jako důvod pro zbrojení, což německý Kancléř Scholz také v současné době plánuje.

Je to zcela nedávno, kdy se Scholz vyjádřil, že v tomto období obrovských změn se Německo musí snažit o zajištění bezpečnosti Evropské unie. Napsal do tisku, že: „Němci musí udělat vše co mohou, aby chránili a podporovali mezinárodní řád, který je založen na principech Charty OSN … Němci jsou odhodláni stát se ručiteli evropské bezpečnosti, což od nás naši spojenci očekávají, budovatelé mostů uvnitř Evropské unie.“

Má v úmyslu bojovat proti fašismu, diktátorství a imperialismu. (Zajímavé plány, ale přitom ukrajinské fašisty podporuje.) Řekl, že německá vojenská strategie se teď bude soustředit na odstranění ohrožení, které přichází z Ruska. Zároveň pochválil Presidenta Bidena, že „buduje a podporuje mocná partnerství a spojenectví po celém světě.“

Takže Američané ho kopli přímo do obličeje tím, že zničili Nord Stream a on se jim ještě za to podbízí a předchází si je. Zvláštní člověk!

Člen pravicové politické strany „Alternative für Deutschland“ (AfD) Eugen Schmidt je toho názoru, že celý puč byla pouze snaha o odvedení pozornosti od katastrofální situace v německém průmyslu a ekonomii. Podle něho, všichni tito přestárlí dobrovolníci, „Občané říše,“ jejichž věk se převážně pohyboval v rozmezí 60 a 70 let a jejich plán na převzetí Bundestagu, je holý nesmysl.

Je toho názoru, že celou situaci připravila vláda sama, kdy dala mediím podnět k rozšiřování další propagandy, aby si lidé nevšimli, že jsou stále chudší a chudší a že v současné době nemají někteří z nich peníze na zaplacení běžných účtů.

Další protivládní akce byla odhalena hned měsíc poté, v lednu 2023. Zatím bylo zatčeno pět lidí, kteří také patřili k „Občanům říše,“ anebo byli jejich příznivci. Chtěli rovněž svrhnout současný systém a nahradit ho systémem diktátorským. Měli v plánu unést Ministra zdravotnictví Lauterbacha a zabít Kancléře Scholze.

Obrana proti útoku

Zvláštní složky některých zemí, Ruska, Spojených států, Israele a jiných dnes pátrají po těch, kteří celý lékařský terorismus s Covidem a s očkováním naplánovali a provedli. Některé státy již kvůli tomu zavřely hranice, aby jim tito lidé neunikli. Na příklad Japonsko uzavřelo hranice i vůči příchozím cizincům, aby znemožnili kazarským agentům a vrahům vstup do země. Od 2. světové války vládli v Japonsku (jiho)korejští gangsteři, najati americkou CIA, která funguje jako výkonná složka Kazarské Mafie.

Podle několika různých zdrojů jsou mnozí současní vedoucí států nahrazeni herci, napodobeninami skutečných vládců, kteří byli k tomu účelu chirurgicky upraveni. V některých případech to jsou skuteční herci, jako na příklad Zelenský. Takže je docela možné, že zde máme co do činění i s umělou inteligencí (AI, artificial intelligence).

Evropská unie se podle Fulforda dlouho neudrží v současném stavu, když její vůdce, Angela Hitlerová Merkelová odstoupila. Francouzské vojsko má v úmyslu vystoupit proti kazarskému pověřenci Macronovi a Israel je další země, která se pokouší zbavit vlivu této Mafie. Netanjahu prý již nežije, takže nebude snadné předstírat jeho účast v dalších volbách. (Toto se nesplnilo. I přes obrovské protesty obyvatelstva byl někdo, kdo si říká Benjamin Netanjahu znovu dosazen jako premiér.)

Mimozemšťané a Force Majeure

O plánu použití „Force Majeure,“ neboli zásahu shora, což jsou události mimo naši kontrolu (uragány, zemětřesení apod.), již bylo psáno dříve. Je to snaha nastavit celosvětovou situaci tak, aby vládní složky získaly důvod k použití výjimky, zvané „Force Majeure.“ Za tímto účelem nás mají „napadnout mimozemšťané“ a to bude použito jako omluva pro zrušení veškerých smluv, sebrání všech peněz a osobního majetku, pojistky nebudou krýt žádné škody, penze pro starší občany skončí. To bude ten jejich „Great Reset.“

Zatím zkoušejí, jak moc jsou lidé důvěřiví a jak daleko mohou s tímto podvodem jít. Mají v úmyslu vystavit všem na obdiv na obloze obrovskou vesmírnou loď, se kterou údajní mimozemšťané údajně přiletěli. Bude to hologram, nebo laser, dróny, či satelity, nebo kombinace toho všeho. Zkouška už proběhla na Havaji, kde vysílali zelené laserové paprsky a vydávali je za čínské satelity (viz obrázek).

Lidem bylo řečeno, že je to normální zjev, ale normální to není, obzvláště ne v dobách, kdy probíhá vzdušná válka a jsou sestřelovány balóny a cokoliv jiného.

Tito lidé dokážou vytvořit na obloze jakékoliv obrazy, jaké si zamanou a s nimi ošidit celé lidstvo. Když se jim podařilo přesvědčit většinu populace o tom, že uhlík je škodlivý a přitom my všichni jsme založeni na uhlíku, tak mohou světu navykládat cokoliv chtějí. Lidé, zpracování jejich propagandou se nemohli dočkat až dostanou transhumanistickou injekci a přitom si tím říkali o vlastní popravu. A kdyby globalisté spustili 5G, tak je všecky zaráz zabijí, města budou poloprázdná a tomu zbytku navykládají, že to způsobili mimozemšťané.

Takže mimozemšťané jsou jakási líbivá zástěrka pro skutečnou, drsnou pravdu. Je plánováno, že většina z nás bude postupně vyhubena, pak nám změní historii, což asi nebude nic nového, už se to stalo určitě mnohokrát. A pak chtějí začít zcela novou civilizaci a tato bude ještě důvěřivější, ještě poslušnější a ještě hloupější, než je ta současná.

Budou hlásat, že nepřátelské stíhačky byly sestřeleny a ukážou nám záběry z počítačové hry a my tomu budeme věřit. Bitva v oblacích bude stále dál pokračovat a kosmická loď plná mimozemšťanů tomu všemu dá korunu. A pak nám oznámí, že se nacházíme pod jednou, celosvětovou vládou a že musíme všichni poslouchat diktát. Nikým nevolené OSN a WHO budou vládnout světu a všechna lidská práva, ústavy, zákony a soudy přestanou existovat.

Jedině úspěšné ukončení války na Ukrajině tomu všemu může zabránit. Proto ten urputný boj proti Rusku.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,17 out of 5)
Loading...
9 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)