8.6.2023
Kategorie: Společnost

Také Jana Peterková má právo na spravedlivý proces

Sdílejte článek:
.

Úvodem předesíláme, že Spolek Šalamoun je naprosto apolitický spolek. Nehodnotíme vůbec vyjádření a obsah příspěvků Jany Peterkové, ale pouze vlastní soudní řízení, které se konalo dne 30. 5. 2023 u Městského soudu v Praze ve Spálené ulici, při projednání jejího odvolání proti rozsudku nalézacího soudu.

Důvod, proč přichází našeho stanovisko s určitým časovým odstupem je prostý: chtěli jsme si na základě oficiálního zvukového záznamu se soudních síní č. 327 a č. 122 napřed ověřit skutečný stav a znát přesný průběh veřejného zasedání, a některé deklarované informace si tak ověřit.

Dospěli jsme přitom k poněkud jiným poznatkům, nežli které byly veřejně prezentovány zástupci justice a sdělovacími prostředky, z nichž některé z jejich strany dokonce vůbec nezazněly.

Jednaní bylo nařízeno do jednací síně 327 ve 3. patře městského soudu, která má kapacitu cca 15 až 20 osob. Zde došlo s ohledem na mediální dosah a počet fanoušků obžalované Jany Peterkové k hrubému podcenění situace a počtu osob, které se budou chtít účastnit veřejného zasedání. Z naší praxe (29 let) můžeme konstatovat, že veřejnost k soudu vůbec nechodí. Pokud se dostavíme k nějakému soudnímu jednání jako veřwejnost, nejčastěji dostáváme dotaz: „co tady chcete?“, „vy tady někoho znáte?“ etc. Běžně se stává, že jsou hlavní líčení, či veřejná zasedání nařizována na malých jednacích síní, protože nikdo nepředpokládá, že na jednání z veřejnosti vůbec někdo přijde. V tomto případě došlo ze strany justiční stráže a správy soudu k hrubému podcenění situace, což byl jeden z důvodů eskalace celého stavu. Přitom nejméně justiční stráž měla informace o nebývalém počtu podporovatelů Jany Peterkové, protože před vchodem do budovy městského soudu vznikla fronta u vstupu, dokonce větší než na „Babiše“. Pamatujeme řadu případů, kdy se na základě většího zájmu veřejnosti jednací síň (například v kauze Petr Kramný u Krajského soudu v Ostravě, kde bylo veřejné zasedání přesunuto do největší jednací síně a jednání proběhlo v klidu a bez narušení pořádku).

Zásada veřejnosti je jedním z hlavních principů soudního řízení, který vyplývá z Ústavy i mezinárodních dokumentů o lidských a občanských právech, kterými je Česká republika vázána. Princip veřejnosti soudního řízení spočívá v tom, že soudnímu jednání může být v zásadě kdokoliv přítomen, tedy i osoby na dané trestní věci bezprostředně nezainteresované, což sleduje jednak prvek veřejné kontroly činnosti soudů a zároveň výchovný prvek prevence, který zdůrazňuje výslovně ustanovení § 199 odst. 2 trestního řádu.

Podle zvukového záznamu ze soudní síně č. 327 je nutno rozlišit stav v soudní síní a před soudní síní. V soudní síni probíhalo veřejné zasedání korektně, na počátku veřejného zasedání předsedkyně senátu vyzvala jednu osobu z řad veřejnosti k opuštění soudní síně, která tak učinila a dále nikdo jeho průběh nenarušoval. Ze zvukového záznamu je nepochybně slyšel hluk před jednací síní, který eskaluje v okamžiku, kdy nebyl vpuštěn důvěrník Jany Peterkové, což je ovšem porušení jejího práva. Předpokládáme minimálně znalost právního minima příslušníků justiční stráže, kteří by měli vědět, že důvěrník Jany Peterkové má právo na vstup do soudní síně a jeho nevpuštění (za neoprávněného použití násilí vůči němu) mělo za následek pobouření příznivců Jany Peterkové a zbytečnou eskalaci celé situace.

Z našeho úhlu pohledu se zaměříme na skutečnost, že senát 9 To opouští soudní síň za doprovodu justiční stráže do bezpečností zóny Městského soudu, bez toho, aby jednání formálně přerušil, či odročil.

Nastává bezprecedentní stav, kdy je obžalovaná sice dále přítomna v budově soudu, avšak aniž by jí obhájce, kancelář soudu, či justiční stráž informovali, že ve 14.05 hod. v jiné jednací síní, a to č. 122 v prvním patře, bude pokračovaní veřejného zasedání v její trestní věci.

Je zcela nepochybné, že v budově soudu jsou i nadále přítomni podporovatelé Jany Peterkové, kterým jako zástupcům veřejnosti nikdo nesdělí, že veřejné zasedání pokračuje, ovšem ve zcela jiné soudní síni a v jiném patře budovy.

Zajímavým momentem je, že v průběhu pokračovaní veřejného zasedání v jednací síni č. 122, vstupuje do jednací síně, pravděpodobně příslušník justiční stráže (jedná se zvukový záznam, nikoliv obrazový a osoba si nikterak neidentifikuje) ubezpečuje senát, že je zajištěna bezpečnost senátu, ale žádá aby z jednání byla vyloučena veřejnost. Následně soud vydává usnesení, že pokračovat se bude s vyloučením veřejnosti. Proti takovému usnesení není přípustný žádný opravný prostředek, avšak v jednání je okamžitě pokračováno, tj. senát 9 To nikoho nevyzval, aby opustil soudní síň, protože tam žádný zástupce veřejnosti nebyl přítomen, jelikož nikdo neměl sebemenší tušení, že nějaké jednání vůbec probíhá.

Přitom podle ustanovení § 201 odst. 2 trestního řádu platí, že pokud je veřejné zasedání konáno s vyloučením veřejnosti, má obžalovaná Peterková (a všichni další obžalovaní, i poškozený), právo na dva důvěrníky, kteří mohou být jednání soudu přítomni. Také toto právo však bylo obžalované upřeno.

Obhájce obžalované u tohoto doslova „utajeného“ veřejného zasedání konstatuje, že obžalovaná nedává souhlas, aby soud jednal bez její přítomnosti a žádá o odročení jednání. Senát po poradě vydává usnesení, že bude pokračováno bez přítomnosti obžalované, která je nadále přítomna v budově soudu (sic!).

Obhájce obžalované uvádí, že obžalovaná má návrhy na doplnění dokazování, avšak protože není osobně přítomna, nemůže ty návrhy přednést. Následně soud, po poradě senátu, dokazování končí a zhruba ve 14.30 hodin soud vynáší rozhodnutí, a to stále s vyloučením veřejnosti.

Obžalovaná, nyní již odsouzená Jana Peterková se o rozhodnutí Městského soudu v Praze dozvídá až z médií, kolem 17 hod. v prostředku pražské městské hromadné dopravy. (sic!)

U řady osob můžou názory a mediální výstupy Jany Peterkové budit nevoli, nemusí s nimi být ve shodě a dokonce jim mohou být zcela nesympatická, ale ani to nemění nic na základní zásadě, že také Jana Peterková má právo na spravedlivý proces.

Z našeho nezávislého úhlu pohledu došlo k porušení práv Jany Peterkové, zejména za stavu, kdy sama průběh jednání nenarušila ani nezpůsobila jeho přerušení, a v procesním postavení „sprosté obžalované“ je přítomna v budově městského soudu, je připravena hájit svá práva a navrhovat důkazy, ale nikdo jí, ani veřejnosti nesdělí, že od 14.05 hod. probíhá pokračování veřejného zasedání v její trestní věci, avšak v jiném patře a ve zcela jiné soudní síni. Ani vývěska před původní jednací síni č. 327, takovou informaci neobsahuje.

Takový postup soudu je zcela neakceptovatelný exces, který jistě není v souladu s požadavkem na vážnost a důvěryhodnost justice, ba je s ním v přímém rozporu. Proto může podle našeho názoru představovat zaviněné porušení povinností soudce a být důvodem pro kárnou odpovědnost členů senátu 9 To.

Po shlédnutí řady videozáznamů pořízených před i uvnitř jednací síně máme za to, že zcela nepřijatelným způsobem celý exces vznikl nesmyslným a nezákonným postupem justiční stráže, která nechtěla vpustit do jednací síně legitimního důvěrníka Jany Peterkové, ba dokonce mu bez předchozí zákonné výzvy nastříkala pepřový sprej do obličeje. Právě toto byl spouštěč celé situace, protože do té chvíle jednání v soudní síni probíhalo zcela korektně a s vysokou mírou pravděpodobnosti by i korektně skončilo. Budiž tento případ velkým varováním pro justiční stráž a bezpečností ředitele soudů, o případné trestněprávní odpovědnosti příslušníků justiční stráže pro zneužití pravomoci úřední osoby nemluvě.

Je nutno také uvést na pravou míru dezinformace např. pořadu 168 hodin – Česká televize – Nora Fridrichová, či Marie Bastlová – seznam.cz – Ptám se já, a dalších, že „Jana Peterková si u soudu vyslechla rozsudek“… Jana Peterková, ani zástupci veřejnosti si žádný rozsudek nevyslechli a vyslechnout ani nemohli, protože neměli sebemenší tušení, že o dvě patra níže probíhá pokračování veřejného zasedání v její trestní věci.

Skutečnost, že předvolaný občan se sice řádně dostaví a je přítomen v budově soudu, kde je připraven hájit svá práva, ale není mu sděleno (zřejmě záměrně?), že vůbec řízení v jeho trestní věci probíhá (pokračuje) a kde vlastně, a teprve následně se výsledek řízení dozví ex post až po několika hodinách a v prostředku městské hromadné dopravy (!!), je zcela nepřijatelná a nápadně připomíná okolnosti „Procesu“ z románu Franze Kafky.

Vítejte v právním státě.

Spolek Šalamoun

  • John Bok, čestný předseda
  • za výbor Spolku Šalamoun:
  • Václav Peričevič, JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D., Mgr. Šimon Mach

 

Redakce

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (20 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
75 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x