5.5.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Populační problém: Je nás příliš mnoho, anebo příliš málo?

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Populační problém opravdu existuje a je mnohem vážnější, než si dokážeme představit. Jenže je to problém opačný, než je nám říkáno. Lidé ve skutečnosti vymírají, je jich míň a míň, takže naší zemi a prakticky celému světu hrozí depopulace!

V civilizovanějších zemích ubývá lidí nejvíc. Porodnost je ubohá a kdyby nebyli neustále přiváženy zástupy cizí, nežádoucí a nepřizpůsobivé emigrace z nám nepřátelských zemí, tak bychom si brzy museli všimnout, že nás, původních obyvatel je míň a míň.

Podle zpravodajského zdroje CNN, počet narození na každou ženu se snížil od r. 1950 o více než polovinu. V r. 1950 měly ženy (celosvětově) zhruba pět dětí každá, zatímco dnes je to 2,3 dětí. Pokud nebudou učiněna nějaká opatření, tak do r. 2050 to má být 2,1 dětí, o čemž je možno pochybovat, protože kvůli tak zvanému očkování a mohutně rozšířeným mobilním telefonům, wifi v každé domácnosti a mobilních antén na každém pátém rohu, je možná převážná většina lidstva touto dobou už neplodná.

Porodnost není všude stejná. Rozmístění je zhruba následující: Američanky šly ze 3,6 dětí v 50. letech na 1,6; Italky mají dnes porodnost 1,2; Japonky 1,3; Číňanky 1,2, Jižní Korea 1,4. Takže většina tak zvaného „civilizovaného světa“ nemá dnes dostatečný přírůstek dětí, aby nahradili sami sebe.

Když to vezmeme v procentech, tak Německo zaznamenalo pokles porodnosti o 12%, Británie o 9%, Holandsko o 11% a Taiwan o 27%. A to bylo před začátkem pandemie; to co přijde, bude ještě horší, protože injekce proti Covidu se postaraly o početná úmrtí dětí nejrůznějšího stáří, obrovské množství potratů a celosvětovou neplodnost.

Násilná emigrace z Afriky a z arabských států, kterou nás zkoušejí naše vrcholně nerozumné vlády nahradit, ničemu nepomůže. Tito lidé sem nepřišli pracovat; přišli se mít dobře. Dostávají peníze za nicnedělání, zatím co my musíme na každou šestku řádně zabrat. Když už se jejich další generace k něčemu odhodlají, tak nejspíš pošlou děti na školy, protože si to mohou oproti nám dovolit a tito nám pak budou vládnout, zatím co my budeme pracovat v dolech, válcovat nové cesty, kopat kanály, orat pole a vlastníma rukama pro ně vyrábět jídlo a všecko ostatní.

Na příklad v Americe, tam se vyskytl ještě přídavný problém a to poté, co Nejvyšší soud zrušil povolení potratů: mnoho mladých mužů se nechalo kastrovat. Když k tomu přidáme ty, kteří uvěřili podvodu s transgenderismem a nechali si pohlavní orgány odstranit (čehož budou všichni později trpce litovat), tak kde pak ty potřebné děti vezmeme?

Situace je ještě zhoršena tím, že všecko stojí víc a víc peněz a mít děti není levné. Mnohé rodiny si ani nemohou dovolit přivést na svět potomky, protože nemají dost peněz ani na výdaje pro sebe. To samozřejmě současné vlády nezajímá, hlavně když platí daně a zdravotní pojistky a DPH a desítky dalších drobných poplatků, které z člověka postupně vysají poslední korunu, kterou nosí v kapse pro štěstí.

Kam se poděla celá miliarda lidí?

Je docela možné, že od ledna 2020 došlo ke snížení celosvětové populace o jednu miliardu lidí. Věřte tomu nebo ne, ale injekce, zvané očkování proti Covidu, se o to z větší části postaraly. V lednu 2020 nás bylo zde, na Zemi 7,84 miliard. Worldometer udává od té doby asi 40 milionů nových narození a 20 milionů úmrtí, což dělá současný stav lidstva o trošičku vyšší než 8 miliard, ale je sporné, jestli mají pravdu. Už ta skutečnost, že na příklad v Americe jsou dnes dvě zaměstnání na jednoho člověka, zatím co přede 2 lety to bylo naopak. Firmy rovněž nabízí mnohem vyšší platy, protože nemohou sehnat zaměstnance.

Těch důvodů pro podezření, že lidstva podstatně ubylo, je hned několik. Ten první je, že velké množství zemí hlásilo mezi lety 2021 a 2022 nadměrná úmrtí a málo nových narození. A protože vlády rády lžou, aby zakryly své vlastní přestupky, musíme sledovat také jiné ukazatele, než oficiální statistické údaje.

Jako další, nemáme žádnou možnost zjistit co se v některých zemích děje. Jedna z nich je Čína a pak Indie – informace z těchto míst a jim podobných jsou nedostačující, anebo žádné. Na příklad Čína hlásila 4 600 nadbytečných úmrtí v r. 2021 a to v zemi, která má 1,4 milionů lidí, což je nesmyslné. 20 milionů mobilů přestalo být v té době placeno. Kde je těchto 20 milionů lidí? Proč přestali platit to hlavní, co dnes každý Číňan potřebuje – mobil?

V Indii je zvýšená úmrtnost následkem toho, že 95% populace nad 12 let jsou očkovaní. Lidé tam doslova padají na ulici mrtví a nákladní auta odvážejí hromady mrtvol do márnic. Vyskytla se dokonce zpráva, že ve městě Delhi zemře jeden člověk každých 5 minut. Však také měli ta nejsmrtelnější očkování: Astra Zeneca a Johnson & Johnson.

A přitom Čína a Indie tvoří 35% celosvětové populace.

Další důvod pro obrovskou depopulaci je, že velké množství dětí umírá, aniž by byla jejich úmrtí hlášena. Žalem zničení rodiče často nepodezřívají vakcíny a nutnost o jejich následcích uvědomit ostatní. Jiní se možná bojí, že zveřejnění úmrtí na vakcínu by je mohlo připravit o zaměstnání, další nechtějí být obtěžování, protože jejich zármutek je příliš velký. Také samovolné potraty nejsou nikde hlášeny a těch bylo velké množství. Jsou i jiné důvody pro nedokonalé hlášení úmrtí.

Další ukazatel je školský systém, který v Americe zaznamenal velký pokles studentů. Je pravda, že hodně dětí jsou dnes vzdělávány doma, protože rodiče nechtějí, aby byly vystaveny homosexuální propagandě ve školách a neurvalcům z woke hnutí. Jenže když 71% mladistvých mezi 12-17 lety a 40% dětí mezi 5-11 lety dostali aspoň jednu mRNA injekci, pak jich s největší pravděpodobností velká část zemřela, nebo zůstali doživotně poškozeni.

Světově známé fotbalové utkání v Kataru očekávalo 1,2 milionů návštěvníků a zatím se jich dostavilo pouze 800 000. Přičemž nesmíme zapomínat, že několik novinářů, kteří se této akce zúčastnili, na místě zkolapsovali a zemřeli.

Neuvěřitelně velké části amerických měst jsou prakticky prázdné. Také pravidelné útraty zaznamenaly velký pokles, počet zaměstnanců u firem stále klesá a i turistů přijelo letos do Las Vegas o 6,7 milionů méně než jiné roky.

K podstatně zvýšené úmrtnosti v Africe pomohlo očkování Billa Gatese proti obrně. Miliony lidí na tyto jedy zemřelo a další miliony zůstaly paralyzovány na život. Kvůli katastrofám takového druhu došlo v zemím, kde byly vakcíny rozšířeny k hladomoru, protože málokdo byl schopen pracovat. To obrovské množství postižených není schopno si ani samo obstarat potravu, nebo vodu. Gatesovo očkování proti obrně je skrytá genocida – a přesto mu to prošlo, ani nebyl za tento zločin potrestán. Mnoho odkazů je na stránce.

Ovšem – nemůžeme se ničemu divit

V r. 1994 pořádalo OSN setkání v Káhiře, v Egyptě, které uvedlo na světovou scénu jejich plán, nazvaný Agenda 21. Zúčastnění se shodli, že lidská populace se vymyká veškeré kontrole, takže musí být zastavena, nebo jinak dojde k vyčerpání všech zdrojů, které nám naše země poskytuje a pak dopadneme velice špatně.

A tak se rozhodli, že do r. 2030 sníží populaci na planetě Země z tehdejších 6 miliard na pouhých 800 000 milionů lidí. Poté prodiskutovali způsoby, jakými bude možno něco takového docílit. Přišli nejen s plánovaným rodičovstvím (potraty a chemická sterilizace mužů), ale i s jinými způsoby. Na příklad, jedovatý, rakovinotvorný fluor měl být dodán celosvětově do pitné vody. Fluor ničí lidské zdraví v mnoha směrech a u dětí narušuje jejich neurologický vývoj, kromě jiných škod.

Fluor byl přidán i do některých potravin, jako je třeba sůl, pod záminkou, že zabraňuje zubnímu kazu. Pravý opak je pravda. Může být rovněž obsažen ve všech konzervovaných a hromadně vyrobených potravinách a máme ho i v kuchyňském nádobí, v teflonu.

Jako další měly být použity umělé viry a nemoci, HIV a jiné, které začali lidé dostávat v očkováních již v r. 1980. Ne že by předtím žádné jedy a škodlivé látky v očkováních nebyly. Další záměr byl vyrobit obdobu chřipky, která by byla velmi škodlivá, což byla snaha opakovat chřipkovou pandemii z r. 1918, která zabila 40 milionů lidí po celém světě. První vydání této chřipky bylo přidáno do očkování v r. 2017.

Pak přišly na řadu tak zvané „chemtrails,“ kdy jsme z vojenských letadel postřikováni jedovatými látkami, chřipkovými a rakovinnými bacily a jinými, často prudkými jedy. Tímto způsobem jsou rozšiřovány nejrůznější nemoci a opět, sterilizace mužů. Dokonce i lesní a polní zvířata a hmyz jsou dnes kvůli tomu ohroženi.

Globální oteplování, elektromagnetické záření (4G, 5G), zničení ekonomie a průmyslu, nežádoucí emigrace nevzdělaných a nepřizpůsobivých hord, to všecko jsou součásti tohoto plánu. Nežádoucím složkám populace má být umožněno množení, zatím co lidé schopní mají být omezováni a utiskováni. Popichování chudých proti bohatším, okrádání lidí formou daní a poplatků, nesmyslné zákony a příkazy a mnoho dalšího.

Také přistání mimozemšťanů bylo naplánováno, kdy za jejich vesmírnými koráby, které budou holografická projekce, se budou skrývat skutečná, vojenská letadla, která budou celý svět bombardovat a po lidech střílet. Je očekáváno, že něco takového způsobí okamžitý přechod na Nový světový řád, pod jednou, celosvětovou vládou.

Mnohým se něco takového může zdát jako fantazie nedospělých chuligánů. Ten skutečný problém je, že tento plán podepsalo 160 zástupců všech členských zemí OSN. Českoská republika a Slovensko byli rovněž mezi nimi. Takže – všichni naši vedoucí nás teď zkouší přesně podle plánů OSN, pod vedením skrytých globalistů, jednoduše vyhubit.

V Kanadě už začali – naveliko

Když Christine Gauthier, desátnice kanadské armády v penzi, která byla zraněna při výcviku a utrpěla doživotní ublížení na páteři a na kolenou, žádala organizaci pro válečné vysloužilce o peníze na výtah pro kolečkovou židli do domu, bylo jí řečeno, že něco takového by stálo moc peněz. Ať prý radši spáchá sebevraždu, vláda jí v tom pomůže.

Lékařsky provedená sebevražda pro těžce nemocné pacienty byla v Kanadě uzákoněna v r. 2016. Jenže postupem času je sebevražda doporučována i těm, kteří těžce nemocní nejsou a i takovým, kteří jsou zdravotně naprosto v pořádku. V r. 2021 zemřelo s pomocí lékařsky provedené sebevraždy v Kanadě více než 10 000 lidí.

Zdá se, že sebevražda se také stává běžnou léčbou psychiatrických nemocí. Na příklad ti, kteří trpí depresí, jsou dnes naváděni na sebevraždu! Nedávno se stalo, že člověk, který byl vypovězen z bytu, zažádal o lékařsky provedenou sebevraždu, protože nechtěl skončit jako bezdomovec na ulici. Sebevražda je dnes v Kanadě používána na řešení příliš mnoha problémů, které se zdravotním stavem nemají vůbec nic společného.

Nedávno bylo rozhodnuto, že i mladiství mohou požádat o lékařsky provedenou sebevraždu a nepotřebují k tomu souhlas rodičů. V současné době je zvažováno, jestli k nim mohou být přibráni i ti, kteří jsou mladší než 18 let. Mnoho lidí je přesvědčeno, že věk neurčuje, jestli je někdo schopen rozhodnout se pro sebevraždu. Některé děti jsou – podle nich – dospělé již v ranném věku. Takže mohou spáchat sebevraždu i proti vůli rodičů.

Agitace i mezi dětmi

Kanadská vláda dnes lékařsky provedenou sebevraždu mezi dětmi doslova propaguje. Vydali k tomu účelu brožurku, kde přímo děti navádějí. Odůvodňují tento zločin nutným snížením lidské populace z důvodu globálního oteplování a kvůli podobným nesmyslům, v současné době populárním.

Sebevraždu představují jako „přisvojení si práva na skončení života podle svého vlastního rozhodnutí a ne podle rozhodnutí někoho jiného.“ Propagují myšlenku, že zbytečně trpět je nesmyslné, takže když se život stane obtížný, jednoduše spáchejte sebevraždu.

V současné době měli v úmyslu rozšířit klientelu i o malé děti a dokonce i o nemluvňátka, která podle nich mají při umírání nárok na tu nejlepší péči a citlivé zacházení, jakého se jim může dostat. Pro jistotu tyto maličké přejmenovali a už jim neříkají „děti,“ ale „dospělí nezletilí.“ Zatím tento návrh neprošel, ale je jisté, že jakmile s něčím takovým byrokrati začali, že nepřestanou, dokud své plány neprosadí.

Kanaďané nejsou sami. Již asi 11 jiných zemí, včetně Švýcarska a Australie uzákonily dobrovolnou sebevraždu.

Také Německo

V Německu je rovněž povolena lékařsky provedená sebevražda. Němci toto východisko povolují svým občanům prý proto, že je to jejich ústavní právo. Sice není jasné, od kdy ústava některých států podporuje depopulaci svého vlastního národa, ale je to důvod stejně špatný, jako by byl každý jiný.

Všichni zde zapomínají na tu skutečnost, že jsme si sami život nedali, takže nemáme nárok si ho brát. Sebevražda je zločin, je to vražda, to slovo tam je i obsaženo. A ti, kteří něco takového podstoupí mohou později trpce litovat.

Stejně jako v Kanadě, tak i v Německu (a možná i jinde) má lékařsky provedená sebevražda jednu podmínku: žadatel musí mít všecka očkování. Zdá se to být dokonalý nesmysl, proč očkovat někoho, kdo odchází do věčných lovišť? Tam žádný Covid nemůže dostat, tak proč ho očkovat?

Když se nad tímto bláznivým požadavkem zamyslíme, tak nás nezbytně napadne na co asi může mít mRNA očkování vliv po smrti. Když zemřeme, tak je naprosto jedno, co se stane s naším tělem. Po smrti nebereme nic s sebou na onen svět. Anebo ano?

Je jedna věc, která nám po fyzické smrti zůstane a to je duše, která je údajně nesmrtelná. Že by očkování mělo vliv na naši duši? Že by ji mohlo nějak změnit, anebo dokonce zničit? S největší pravděpodobností tomu tak je. Podle mnohých zpráv, současné mRNA injekce opravdu odloučí očkovaného od Stvoření a to zřejmě tím, že zničí jeho nesmrtelnou duši. Tento člověk pak „smrtí zemře.“

Kanada je podivná země

Z Kanady se stala pod jejím komunistickým-WEF vedením Justina Trudeau docela podivná země. Asi nám zkoušejí ukázat co s postupem času čeká pod Novým světovým řádem i nás a všecky ostatní. Nedávno jejich vláda rozhodla, že ti státní zaměstnanci, kteří se chtějí podrobit operaci na změnu pohlaví, dostanou příplatek až do výše 75 000 dolarů. Mnoho lidí s něčím takovým nesouhlasí, což určitě nebude bráno v úvahu.

Kanadská firma, která zpracovává marihuanu, Adastra Labs, získala povolení k hromadné výrobě kokainu. Toto rozhodnutí vešlo v platnost ve stejné době, kdy byly návykové drogy jako jsou opiáty, kokain a metamfetamin dekriminalizovány až do 2,5 gramů na člověka. Takže každý Kanaďan si dnes může volně a beztrestně koupit drogy a nadopovat se až padne. A to všecko bude v mezích zákona.

Je těžké posoudit, jestli je takové rozhodnutí dobré, nebo špatné. Určitě tím dojde ke snížení cen těchto látek, takže nejrůznější mafie přijdou o tučné výdělky a budou nuceny změnit povolání. Ale také dojde k fyzickému a duševnímu zničení mnohých, kteří by si jinak na drogy ani nevzpomněli. Většinou jsou to ti schopnější a aktivnější, kteří se dají na drogy, protože si myslí, že to jen zkusí a pak přestanou. Namísto toho propadnou návyku a drogy zničí předčasně život nejen jim, ale i jejich rodinám.

Kdyby byly drogy vždycky k dispozici a nikdy nebyly proti zákonu, většina lidí by si jich nikdy ani nevšimla. Jenže dnes, kdy jsou drogy různými překupníky lidem doslova vnucovány, kdy je jim vládami dělána propaganda už tím, že jsou postaveny mimo zákon, lidé jsou kvůli nim pronásledováni a přesto se jich nechtějí vzdát, to všecko dohromady vytváří v mnohých touhu „taky to zkusit.“ Jestli pak nemají dostatečné odhodlání s takovým návykem přestat, pak mu propadnou životem.

Dokonce i jiné tvrdé drogy, jako třeba fentanyl a crack kokain byly povoleny v kanadské provincii Britská Kolumbie. A nejen dospělí se mohou nadopovat; v samotném Torontu se mohou beztrestně nadrogovat i děti. Toto rozhodnutí bylo zdůvodněno tím, že dnešní mladiství mezi 12 a 17 lety už drogy používají, což je vystavuje stejnému nebezpečí jako dospělé, kteří by prováděli něco nezákonného.

Mnozí proti těmto rozhodnutím otevřeně vystoupili a říkají, že povolení všech drog pro všechny za peníze daňových poplatníků způsobí obrovské problémy s předávkováním po celé zemi. Těžko se ale kam dostanou. Kanadská vláda si umínila zničit své lidi a pokud lidé nezničí nějakým způsobem tuto vládu, tak nic nedocílí.

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 4,53 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg
41 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x